Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne Luty

 1. Wprowadzenie litery drukowanej i pisanej „b, B, n, N”, doskonalenie słuchu fonetycznego.
 2. Doskonalenie umiejętności rytmizowania tekstu oraz śpiewu poznanej piosenki
 3. Poznawanie właściwości śniegu.
 4. Doskonalenie umiejętności porządkowania cyfr od najmniejszej do największej i od największej do najmniejszej.
 5. Doskonalenie syntezy słuchowej wyrazów.
 6. Zachęcanie do codziennych spacerów jako sposobu na hartowanie organizmu.
 7. Rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych (wypowiedzi nt. dinozaurów).
 8. Kształtowanie prawidłowej postawy ciała – doskonalenie równowagi i koordynacji ruchowe.
 9. Doskonalenie umiejętności klasyfikowania i segregowania figur według wielkości, kształtu i koloru.

Więcej „Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne Luty”

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne Styczeń

Styczeń

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

 1. Wzbogacenie wiedzy na temat charakterystycznych cech poszczególnych pór roku – utrwalenie nazw miesięcy.
 2. Rozwijanie umiejętności wzbogacania własnych wypowiedzi.
 3. Doskonalenie nauki czytania.
 4. Poznanie drukowanej i pisanej litery „U, u”.
 5. Zapoznanie z różnymi narzędziami pomiaru długości (dłuższy, krótszy, tej samej długości).
 6. Rozwijanie szacunku do osób starszych.
 7. Kształtowanie logicznego myślenia matematycznego – poznanie liczby 8 w aspekcie kardynalnym i porządkowym.
 8. Utrwalenie charakterystycznych cech zimnych obszarów świata, wzbogacenie wiedzy na temat zwierząt polarnych.
 9. Rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi.

Więcej „Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne Styczeń”