Nasz dzień

Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia, który uwzględnia wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych.

 

DZIEŃ W NASZYM PRZEDSZKOLU:

6.00 – 7.45

Zabawy dowolne wg zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne;

7.45 – 8.15

Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym (pozostałe dzieci zabawy dowolne);

8.15 – 8.30

Zestaw ćwiczeń porannych i czynności higieniczno-porządkowe;

8.30 – 9.00

Pierwsze śniadanie;

9.00 – 10.00

Zajęcia dydaktyczne;

10.00 – 11.00

Zabawy dowolne wg zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne; indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym (pozostałe dzieci zabawy dowolne); Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze lub/i zabawy ruchowe w sali, praca w kąciku przyrody; Zabawa ruchowa i czynności higieniczno-porządkowe;

11.00 – 11.30

Drugie śniadanie;

11.30 – 13.15

Różne formy odpoczynku (dzieci młodsze), relaksacja według potrzeb dzieci, słuchanie muzyki oraz bajek,  zabawy w ogrodzie, spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy ruchowe w sali, prace w kąciku przyrody

 

13.15 – 13.30

Czynności samoobsługowe i higieniczno-porządkowe;

13.30 – 14.00

Obiad;

 

14.00 – 14.30

Bajkoterapia, ćwiczenia relaksacyjne, zabawy tematyczne wg zainteresowań;

14.30 – 15.45

Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze lub/i zabawy ruchowe w sali, praca w kąciku przyrody;

 

15.45 – 16.30

Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne.