Grupa III – KOLARZE

 Rok szkolny 2023/2024
GRUPA KOLARZE

 

rysunek chłopca z rowerem

 

Mów do dziecka, że jest dobre, że może, że potrafi…”
[J. Korczak]

Witamy w roku szkolnym 2023/2024

NAUCZYCIELE: 

mgr Ewa Kowalska

mgr Mariola Sroczyńska

Naszym celem jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka we wszystkich jego sferach; fizycznej, emocjonalnej społecznej i poznawczej, co umożliwia odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenia doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.

Pragniemy, aby nasi wychowankowie wyrośli na ludzi zdrowych, wrażliwych, twórczych, o szerokich umiejętnościach i zainteresowaniach, a przekazane wartości stały się dla niego drogowskazem w życiu.

Naszym priorytetem jest rozwijanie u każdego dziecka indywidualności, dającej wiarę we własne możliwości
i siłę do rozwijania własnych pomysłów, pomoc w dostrzeganiu i rozwijaniu jego mocnych stron, wspieranie rozwoju poczucia własnej wartości, ale także wszystkich umiejętności związanych z przynależnością do grupy. Wszelkie działania dostosowujemy do potrzeb i możliwości rozwojowych naszych podopiecznych.

Każdego dnia pobudzamy inwencję twórczą dzieci poprzez samorealizację w ekspresji słownej, muzycznej, plastycznej i ruchowej. Dbamy o to, aby miały stworzone przyjazne warunki do rozwoju emocjonalnego, duchowego, umysłowego i fizycznego.

W naszej pracy podczas zajęć stosujemy różne metody i formy pracy. Będziemy wykorzystywać między innymi elementy Metody Dobrego Startu, Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Metody Aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss, metody C. Orffa, Metody gimnastyki twórczej R. Labana, Pedagogikę zabawy Klanza, Edukację przez ruch D. Dziamskiej.

Najnowsze wpisy

 

Sprintem do Maratonu

Sprintem do Maratonu

W czwartek 23 maja Weseli Sportowcy wzięli udział Jubileuszowej 10. Edycji Ogólnopolskiego Maratonu Przedszkolaków Sprintem Do...

Główne założenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc maj

1.Poznamy legendy o początkach państwa polskiego. 2.Będziemy rozpoznawać i podawać  nazwy symboli narodowych. 3.Zapoznamy się z wybranymi tańcami ludowymi. 4. Udoskonalimy umiejętności wyciągania i formułowania wniosków. 5.Utrwalimy nazwy emocji. 6.Rozwiniemy postawy...

Dzień Języka Angielskiego

Dzień Języka Angielskiego

W piątek 26 kwietnia obchodziliśmy Dzień Języka Angielskiego. Przed uroczystością każda grupa przygotowała słownik obrazkowy ze słownictwem, które poznaliśmy na zajęciach z języka angielskiego. Podczas uroczystosci zaśpiewaliśmy wspólnie poznane piosenki oraz...

Dzień Ziemi

Dzień Ziemi

W poniedziałek 22 kwietnia obchodziliśmy Dzień Ziemi. Utrwaliliśmy wiadomości na temat dbania o środowisko naturalne, powiedzieliśmy wspólnie wiersz i zaśpiewaliśmy piosenkę, a na koniec pozbieraliśmy śmieci w ogrodzie...

Koncert Filharmonii Pomysłów

Koncert Filharmonii Pomysłów

W poniedziałek 8 kwietnia w naszym przedszkolu odbył się koncert Filharmonii Pomysłów pt. „Supermarket Tańczących Skarpet”, który jak zawsze przyniósł dzieciom dużo radości i dobrej zabawy...

Przedstawienie teatralne

Przedstawienie teatralne

W piątek 5 kwietnia nasze przedszkole odwiedził Teatr Mozaika z przedstawieniem pt. „Wszystko ptactwo...

Dzień Marchewki

Dzień Marchewki

W czwartek 4 kwietnia obchodziliśmy w przedszkolu Dzień Marchewki. Tego dnia przedszkolaki przyszły ubrane na pomarańczowo i wykonywały różne zadania z marchewką w roli głównej. Na II śniadanie dzieci skosztowały ciasta marchewkowego....

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

We wtorek 2 kwietnia obchodziliśmy w przedszkolu Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Dzieci przyszły tego dnia ubrane na niebiesko. Wspólnie stworzyliśmy wielkie niebieskie serce na znak akceptacji dzieci z...

Główne założenia wychowawczo- dydaktyczne na kwiecień

1.Poznamy pojęcia : ekolog , ekologia, będziemy kształtować zachowania proekologiczne. 2.Zdobędziemy wiedzę o odnawialnych źródłach energii. 3.Poznamy wygląd i nazwy wiosennych kwiatów. 4.Poszerzymy wiedzę na temat pomagania owadom. 5.Rozwiniemy umiejętności słuchania...

Do góry

Facebook