O placówce

Podstawowe informacje

Przedszkole jest placówką publiczną której organem prowadzącym jest  Miasto Luboń. Nazwa przedszkola: Przedszkole Nr 5 „Weseli Sportowcy” Adres przedszkola: 62 – 030 Luboń, ul.Osiedlowa 19 Numer telefonu: 61  8 130 940 Godziny pracy przedszkola: 6.00 – 16.30 tj. 10,5 godziny dziennie od poniedziałku do piątku W ciągu roku czynne jest 11 miesięcy W roku szkolnym 2023/2024 czynne jest w miesiącu sierpniu. Ilość miejsc w przedszkolu: 150 Ilość oddziałów w przedszkolu: 6  I oddział – „Skaczące piłeczki” II oddział – „Kręglarze” III oddział – „Kolarze” IV oddział – „Piłkarze” V oddział – „Gimnastycy” VI oddział  – „Koszykarze”

Przedszkole powstało w 1983 r. jako inwestycja Miasta Lubonia. Budynek mieści się w pięknym, parkowym otoczeniu. Miejsce jest spokojne. Dzieci codziennie korzystają z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku. Przedszkole posiada 6 dużych sal z przyległymi łazienkami, gabinet pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, salę do rehabilitacji ruchowej, bibliotekę, pomieszczenia kuchenne i administracyjne, hol oraz dużą szatnię dla dzieci. Przedszkole jest otwarte na wszelkie propozycje rodziców dotyczące pracy z dziećmi i współpracy, aby stworzyć jak najlepsze warunki rozwoju wychowanków oraz podnieść poziom placówki. Nasz wychowanek:

 • ma poczucie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu
 • ma rozbudzoną ciekawość poznawczą, jest aktywny, umie wyrażać swoje myśli i przeżycia
 • jest samodzielny, dąży do osiągania celów, podejmuje odpowiedzialność za siebie i najbliższe otoczenie
 • umie obserwować, rozumie zjawiska zachodzące w otoczeniu przyrodniczym, społecznym i kulturowym
 • ma rozwiniętą wyobraźnię i fantazję
 • jest zwinny i sprawny wrażliwy pod względem moralnym i estetycznym
 • jest przygotowany do podjęcia nauki w szkole

Rodzice:

 • rodzice w naszym przedszkolu są współgospodarzami i partnerami w wychowywaniu dziecka
 • mają wpływ na organizację pracy przedszkola
 • decydują o wyborze zajęć  dodatkowych
 • są informowani o postępach dziecka, trudnościach, zachowaniu
 • mogą uczestniczyć w prowadzeniu zajęć programowych z nauczycielami lub służyć radą w sprawach, w których są specjalistami

  Spotkania z Rodzicami:

 • Zebrania z wszystkimi rodzicami – wrzesień, czerwiec, marzec/kwiecień oraz wg potrzeb
 • Kontakty indywidualne – wg potrzeb
 • Udział rodziców w okolicznościowych imprezach ogólnoprzedszkolnych i grupowych
 • Udział rodziców w zajęciach otwartych i warsztatach – wg planu rocznego
 • Spotkania ze specjalistami – wg potrzeb i planu rocznego

Uroczystości przedszkolne:

 • Festyn rodzinny; Mikołaj;
 • Obiad wigilijny i spotkanie z gwiazdorem;
 • Balik karnawałowy;
 • Dzień Babci i Dziadka;
 • Pasowanie na Przedszkolaka;
 • Powitanie wiosny;
 • Śniadanie wielkanocne i szukanie zająca;
 • Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata
 • Dzień Matki i Ojca;
 • Dzień Dziecka;
 • Olimpiada Sportowa;
 • Pożegnanie dzieci odchodzących do szkoły