Zajęcia dodatkowe

 • Religia rzymsko-katolicka – poniedziałek, wtorek, czwartek
  Cele katechetyczne
 1. Codzienne doświadczenia i ich interpretacja w świetle wiary. Dziecko doświadcza miłości Boga w codziennym życiu, wyjaśnia swoje przeżycia w świetle wiary, odkrywa piękno przyrody i otaczającego świata oraz Boga jako jego Dawcę, odkrywa też, kim jest Bóg i buduje Jego prawdziwy obraz.
 2. Zainteresowanie tematyką religijną. Dziecko rozwija uzdolnienia oraz kształtuje czynności intelektualne potrzebne w codziennym życiu i dalszej edukacji religijnej poprzez poznanie pierwszych pojęć religijnych i kształtowanie mentalności wiary, a ponadto poznaje Pismo Święte jako słowo Boga.
 3. Kontakt z Bogiem w modlitwie i liturgii. Dziecko poznaje istotę modlitwy, rozwija sposoby kontaktowania się z Bogiem; poznaje zwyczaje chrześcijańskie związane z obchodami roku liturgicznego.
 4. Postawa społeczno-moralna. Dziecko buduje podstawy systemu wartości oraz uczestniczy w procesie wychowania moralno-społecznego, poznaje chrześcijańskie pojęcia dobra i zła, odkrywa znaczenie przykazania miłości Boga i bliźniego oraz jego konsekwencje; nabywa i rozwija umiejętności społeczne niezbędne do życia w rodzinie, grupie rówieśniczej i kontaktach z dorosłymi; pogłębia swój związek ze wspólnotą Kościoła i odnajduje w niej swoje miejsce.
 • Język angielski  Na zajęciach  z języka angielskiego dzieci oswajają się z brzmieniem języka obcego. Celem jest przede wszystkim    stworzenie atmosfery zabawy, dzięki której dzieci w naturalny sposób uczą się podstawowych słów i wyrażeń.    Zajęcia opierają się na piosenkach, kartach obrazkowych, grach i zabawach ruchowych. Dzięki stałym elementom zajęć dzieci rozumieją polecenia nauczyciela w języku angielskim oraz uczą się odpowiednio na nie  reagować
 •   Zajęcia specjalistyczne  z dziećmi niepełnosprawnymi oraz z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi prowadzą: logopeda, psycholog, pedagog specjalny
  Pedagog specjalny – poniedziałek, środa, czwartek,piątek. W trakcie terapii podchodzę do każdego dziecka indywidualnie, początkowo zapoznaję się z dokumentacją, następnie z dzieckiem oraz rodzicami. Kolejnym krokiem jest opracowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno- Terapeutycznego, w którym to ustalam wspólnie z innymi specjalistami i rodzicami nad czym będziemy pracować z dzieckiem.  W wykonywaniu pracy pomaga mi pogodne usposobienie i łatwość nawiązywania kontaktu z dziećmi
 • Logopedia-  poniedziałek,środa.  Prowadząc terapię logopedyczną  staram się wychodzić naprzeciw potrzebom językowym dzieci.    Zajęcia   prowadzone  są przez zabawę, tak aby dzieci angażowały się w jak największym stopniu. Celem tych zajęć jest profilaktyka zaburzeń mowy i wad wymowy , a także wspomaganie rozwoju kompetencji językowych. Nie mniej ważna jest także korekta powstałych zaburzeń czy wad. W trakcie terapii  zwracam uwagę na artykulację, oddech, głos, zakres słownictwa i jego rozumienie oraz poziom umiejętności opowiadania. Staram się by dzieci kończące edukację w naszym przedszkolu wkroczyły do szkoły bez obciążeń spowodowanych wadą wymowy.
 • Zajęcia taneczne –  czwartek i piątek

      

     

 • Zajęcia ruchowe (Zabawy z piłką Akademii Reksia) – wtorek grupa II, V, VI oraz czwartek grupa I, III, IV

            Zajęcia zapewniają przede wszystkim:

 • Poprawę koordynacji ruchowej i utrzymania prawidłowej masy ciała;
 • Prawidłowy rozwój tkanek układu mięśniowo-szkieletowego, układu krążenia oraz układu oddechowego;
 • Rozwijanie inteligencji ruchowej i interpersonalnej dziecka;
 • Nabywanie nawyków aktywnego i zdrowego trybu życia;
 • Zdobywanie nawyków dobrej postawy;
 • Umiejętność pracy w grupie.

            Zajęcia obejmują:

 • Zabawy i zajęcia ruchowe z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu sportowego;
 • Indywidualne podejście dla każdego dziecka;

  Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę. W naszym Przedszkolu  prowadzi je  Pan Karol Pawlak .