Płatności

ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Na podstawie uchwały Rady Miasta Lubonia z 26.09.2019 od dnia 01.11.2019 rodzice płacą za pobyt dziecka w przedszkolu za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu. Godziny pobytu zliczane są na koniec każdego miesiąca.

8:00 – 13:00 – godziny bezpłatne – realizacja podstawy programowej
6:00 – 8:00 oraz 13:00 – 16:30 – godziny płatne (poza podstawą programową).

Przedszkole posiada w ofercie 3 posiłki w cenie:

  1.  I i II śniadanie – 9,50 zł
  2.  Obiad – 8,50 zł
  • Opłaty za wyżywienie oraz pobyt Rodzice  uiszczają przelewem na konto Przedszkola w wyznaczonym terminie, tzn. do 10 następnego miesiąca
  • Opłaty za wyżywienie specjalistyczne – diety – rodzice wpłacają bezpośrednio na konto Cateringu LOSiR
  • Proszę pamiętać o podanie w tytule przelewu nazwiska i imienia dziecka oraz terminowym regulowaniu płatności
  • W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu koszt wyżywienia nie zostanie naliczony, jeśli taka informacja zostanie zgłoszona w Przedszkolu do godziny 16:00 w dniu poprzedzającym nieobecność
  • w przypadku niezgłoszenia nieobecności dziecka, koszt wyżywienia będzie naliczony jak za dzień obecności

NUMER  KONTA  BANKOWEGO:

57 1020 4027 0000 1402 0049 6430

Dokumenty do podglądu:

uchwały rady miasta plik pdf.