Pracownicy

KADRA PEDAGOGICZNA

mgr BYCZKOWSKA JOANNA
dyrektor przedszkola, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studia magisterskie Pedagogika Specjalna, Studia Podyplomowe Wychowanie Przedszkolne, Studia Podyplomowe Zarządzanie Oświatą – nauczyciel dyplomowany

mgr KAMINIARZ JOLANTA
wicedyrektor przedszkola, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Podyplomowe Studia Logopedyczne, Podyplomowe Studia Wczesne Wspomaganie Rozwoju – nauczyciel dyplomowany

mgr FURMANN KAMILA

nauczycielka przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej, nauczycielka języka angielskiego, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – nauczyciel kontraktowy

mgr KAŁUSKA ELŻBIETA
nauczyciel przedszkola, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Podyplomowe Studia Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej, Podyplomowe Studia Zarządzania Oświatą – nauczyciel dyplomowany

mgr KOWALSKA EWA
nauczycielka przedszkola, nauczania początkowego, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – nauczyciel dyplomowany

mgr ŁĄCZKOWSKA JOLANTA
nauczycielka przedszkola, pedagog, nauczycielka rytmiki, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Państwowej Szkoły Muzycznej im. K. Kurpińskiego w Poznaniu oraz Studium Zawodowego Rytmiki – nauczyciel dyplomowany

mgr OTOCKA  ANNA

mgr PAWLICKA KAROLINA
nauczycielka przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, licencjat na kierunku Pedagogika, specjalność Wychowanie Przedszkolne i Nauczanie Początkowe – nauczyciel stażysta

mgr PAWŁOWSKA – CHYTRA DOROTA
nauczycielka przedszkola, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, katecheta, Studia Teologiczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – nauczyciel mianowany

mgr SĘCZKOWSKA MAGDALENA

nauczycielka przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu, Podyplomowe Studia Logopedyczne, Podyplomowe Studia Zarządzanie Oświatą – nauczyciel mianowany

mgr SIKORA IWONA
nauczycielka przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu, licencjat w zakresie fizjoterapii, kwalifikacje w zakresie oligofrenopedagogiki – nauczyciel kontraktowy

mgr SROCZYŃSKA MARIOLA
nauczycielka przedszkola, nauczania początkowego, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – nauczyciel dyplomowany

mgr TASIEMSKA  LIDWINA

mgr TRYBUŚ  BERNADETA      

nauczycielka przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – nauczyciel stażysta

mgr WALIGÓRSKA KAROLINA
nauczycielka Zintegrowanej Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu, Podyplomowe Studia Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną na Uczelni Humanistyczno – Ekonomicznej w Elblągu – nauczyciel mianowany

 

PRACOWNICY ADMINISTRACYJNO – OBSŁUGOWI
SMOLIŃSKA  KATARZYNA – główna księgowa
DUDZIAK EWA – asystent nauczyciela
GABLER ROMAN – konserwator
JÓZEFIAK MAGDALENA – asystent nauczyciela
KRĘZEL RENATA – asystent nauczyciela
LITEWKA MAGDALENA – asystent nauczyciela
OWCZARCZAK MARZENA – asystent nauczyciela
PRZYGOCKA – PATAN ELŻBIETA – asystent nauczyciela
RATAJCZAK MAŁGORZATA – pomoc nauczyciela
RYBARCZYK JAN – ogrodnik
ZIELASKOWSKA IZABELA – asystent nauczyciela