Pracownicy

KADRA PEDAGOGICZNA

mgr KAŁUSKA ELŻBIETA
dyrektor przedszkola, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Podyplomowe Studia Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej, Podyplomowe Studia Zarządzania Oświatą – nauczyciel dyplomowany

mgr KAMINIARZ JOLANTA
wicedyrektor przedszkola, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Podyplomowe Studia Logopedyczne, Podyplomowe Studia Wczesne Wspomaganie Rozwoju – nauczyciel dyplomowany

mgr BYCZKOWSKA JOANNA
nauczycielka przedszkola, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studia magisterskie Pedagogika Specjalna, Studia Podyplomowe Wychowanie Przedszkolne, Studia Podyplomowe Zarządzanie Oświatą – nauczyciel dyplomowany

mgr KOWALSKA EWA
nauczycielka przedszkola, nauczania początkowego, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – nauczyciel dyplomowany

mgr ŁĄCZKOWSKA JOLANTA
nauczycielka przedszkola, pedagog, nauczycielka rytmiki, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Państwowej Szkoły Muzycznej im. K. Kurpińskiego w Poznaniu oraz Studium Zawodowego Rytmiki – nauczyciel dyplomowany

PAWLICKA KAROLINA
nauczycielka przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, licencjat na kierunku Pedagogika, specjalność Wychowanie Przedszkolne i Nauczanie Początkowe – nauczyciel stażysta

mgr PAWŁOWSKA – CHYTRA DOROTA
nauczycielka przedszkola, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, katecheta, Studia Teologiczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – nauczyciel mianowany

SIKORA IWONA
nauczycielka przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu, licencjat w zakresie fizjoterapii, kwalifikacje w zakresie oligofrenopedagogiki – nauczyciel kontraktowy

mgr SROCZYŃSKA MARIOLA
nauczycielka przedszkola, nauczania początkowego, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – nauczyciel dyplomowany

mgr TALAK ANNA
nauczycielka przedszkola, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, licencjat na kierunku Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z wychowaniem fizycznym oraz magister kierunku Edukacja Zintegrowana – nauczyciel mianowany

mgr TASIEMSKA LIDWINA
pedagog specjalny, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju, surdopedagog i terapeuta dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, uprawnienia do prowadzenia terapii ręki – nauczyciel kontraktowy

mgr WALIGÓRSKA KAROLINA
nauczycielka Zintegrowanej Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu, Podyplomowe Studia Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną na Uczelni Humanistyczno – Ekonomicznej w Elblągu – nauczyciel mianowany

mgr WAŚKO IZABELA
nauczycielka przedszkola, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, licencjat na kierunku Edukacja Elementarna i Język Angielski, magister kierunku Animacja Czasu Wolnego i Rekreacja Ruchowa – nauczyciel stażysta

 

PRACOWNICY ADMINISTRACYJNO – OBSŁUGOWI
SYLDORF ANNA – główna księgowa
DUDZIAK EWA – asystent nauczyciela
GABLER ROMAN – konserwator
JÓZEFIAK MAGDALENA – asystent nauczyciela
KRĘZEL RENATA – asystent nauczyciela
LITEWKA MAGDALENA – pomoc kuchenna
OWCZARCZAK MARZENA – asystent nauczyciela
PRZYGOCKA – PATAN ELŻBIETA – asystent nauczyciela
RATAJCZAK MAŁGORZATA – pomoc nauczyciela
RÓŻEWSKA BARBARA – asystent nauczyciela
RYBARCZYK JAN – ogrodnik
ZIELASKOWSKA IZABELA – asystent nauczyciela