Dokumenty

ZAPRASZAMY  RODZICÓW  DZIECI

NOWOPRZYJĘTYCH

DNIA  05.06.2024 (ŚRODA)

GODZ. 16.30

NA  SPOTKANIE  INFORMACYJNE

(BEZ  DZIECI)

Nabór do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych na terenie Lubonia
Informator dla Rodziców