Misja

• W naszym przedszkolu najważniejsze jest dobro dziecka
• Dbamy o jego wszechstronny rozwój, zapewniając bezpieczne warunki
• Celem pracy przedszkola jest wspomaganie i ukierunkowanie dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi
• Realizowane programy, projekty, innowacje mają dobrze przygotować dzieci do podjęcia nauki w szkole, umożliwić im wszechstronny rozwój osobowości oraz osiągnięcie sukcesu
• W placówce zatrudniona jest kompetentna, wykwalifikowana, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna
• Kierujemy się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi
• Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola, wspieramy ich działania wychowawcze i edukacyjne
• Przedszkole analizuje i ocenia efekty swojej pracy, a pozyskane wyniki wykorzystuje do wytyczania nowych zadań mając na uwadze doskonalenie własnej pracy i podnoszenie efektywności działań
• Promujemy swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym, w lubońskiej prasie, na Facebooku oraz stronie internetowej