Grupa VI – KOSZYKARZE

Rok szkolny 2020/2021
GRUPA KOSZYKARZE

 

koszykówka

NAUCZYCIELE:

Iwona Sikora

mgr Jolanta Kaminiarz

mgr Elżbieta  Kałuska

Grupa 6 „Koszykarze”, oddział integracyjny, składa się z 15 dzieci, w tym 5 dzieci niepełnosprawnych oraz 10 dzieci w normie intelektualnej , wśród których największą grupę stanowią dzieci 6-letnie. Dzieci niepełnosprawne korzystają z zajęć indywidualnych z pedagogiem specjalnym, psychologiem, logopedą, fizjoterapeutką w oparciu o indywidualne programy edukacyjno- terapeutyczne. Ponadto dzieci aktywnie uczestniczą w zabawach ruchowych, plastycznych, muzycznych i eksperymentach przyrodniczych. Podobnie jak w pozostałych grupach, dwa razy w tygodniu prowadzone są zajęcia z religii oraz języka angielskiego, natomiast rytmika i zajęcia sportowe są niestety zawieszone na czas pandemii. W każdy piątek prowadzone prowadzimy zajęcia ruchowe Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, integrujące wszystkie dzieci.
W pracy wykorzystywane są również zabawy z chustą animacyjną Klanza, elementy Metody Dobrego Startu, elementy metody edukacji przez ruch Doroty Dziamskiej oraz aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss. Duża, przestrzenna sala z basenem wypełnionym piłkami, mniejsza ilość dzieci w grupie, odpowiedni dobór ciekawych metod pracy i zabawy sprawia, że w naszej grupie każde dziecko czuje się bezpieczne, aktywne, ważne, dzięki czemu może rozwijać swój potencjał na miarę swoich możliwości

Najnowsze wpisy

ZAŁOŻENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

będziemy doskonalić umiejętność przeliczania, dodawania i odejmowania na konkretach, zbiorach zastępczych, posługując się liczebnikami głównymi i porządkowymi, poznamy cyfrę 0 i liczbę 10, ułożymy ją z cyfr, wykorzystamy umiejętność mierzenia do tworzenia gier,...

Założenia Wychowawczo – Dydaktyczne Maj

  ZAŁOŻENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE będziemy kształtować logiczne myślenie podczas porządkowania zdarzeń, tworzenia historyjek, wskazywania różnic i podobieństw pomiędzy przedmiotami poznamy litery ł, Ł, h, H – będziemy doskonalić umiejętność czytania...

Założenia Wychowawczo-Dydaktyczne Kwiecień

Wzbogacimy słownictwo o pojęcia dotyczące miejsc użyteczności publicznej: kino, teatr, muzeum, kukiełka, marionetka oraz dotyczące zawodów: scenarzysta, aktor, kostiumograf, etnograf itp.  Udoskonalimy percepcję słuchową poprzez identyfikowanie dźwięków, dokonamy...

Założenia Wychowawczo-Dydaktyczne Marzec

Rozwiniemy percepcję słuchową poprzez identyfikowanie dźwięków, dokonamy analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej wyrazów, będziemy czerpać radość z umiejętności samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów, zdań i prostych tekstów słowno-obrazkowych Podejmiemy...

Do góry