Grupa II – KRĘGLARZE

Rok szkolny 2020/2021
GRUPA KRĘGLARZE

Kolorowe kręgle

NAUCZYCIELE :

mgr Jolanta Łączkowska

mgr Anna Talak

Praca wychowawczo-dydaktyczna w grupie dzieci 3,4 i 5 letnich prowadzona jest w oparciu o Podstawę Programową i obejmuje treści zawarte w programie wychowania przedszkolnego: „Zabawy z porami roku” autorstwa I. Lewkowicz, dr. A. Tworkowskiej Baraniuk oraz roczny i  miesięczne plany pracy.

Naszym celem jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka we wszystkich jego sferach:  fizycznej, emocjonalnej, społecznej i poznawczej.

Każde dziecko posiada wrodzony potencjał i rozwija się według własnych możliwości. W codziennej praktyce pedagogicznej podczas zajęć stosujemy różne metody i formy pracy, dzięki którym dziecko angażuje się zarówno ruchowo, werbalnie i emocjonalnie. Jednym  z zasadniczych elementów ułatwiających osiągnięcie dojrzałości dziecka w danym wieku jest działanie w oparciu o aktywne metody pracy.

W naszej grupie pracujemy elementami następujących metod:

Metoda C. Orffa, gimnastyka rytmiczna A.M. Kniessów, Metoda gimnastyki twórczej R. Labana, pedagogika zabawy Klanza, Edukacja przez ruch D. Dziamskiej, Aktywne słuchanie muzyki wg. Batti Strauss, metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Metoda Dobrego Startu, Metoda Projketu.

Pomagają one wyzwolić naturalną, swobodną i twórczą aktywność naszych przedszkolaków. Zapewniają dzieciom podmiotowość w procesie nauczania a stosowanie ich daje możliwość indywidualnych  twórczych działań.

W naszej grupie chcemy żeby każdy czuł się jak w domu, aby dzieci opuszczające nasze przedszkole były wrażliwe na świat, empatyczne, pełne tolerancji i gotowe na podejmowanie wyzwań dnia codziennego.

 

Najnowsze wpisy

Założenia dydaktyczno-wychowawcze Czerwiec

  Nasze cele i założenia na Czerwiec Weźmiemy udział w Olimpiadzie sportowej Będziemy ćwiczyć naszą kulturę osobistą oraz wdrażać się do kulturalnego zachowywania się wobec siebie- nabywanie umiejętności pokojowego rozwiązywania konfliktów Rozwijanie wyobraźni oraz...

Założenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc kwiecień

Będziemy dostrzegać i nazywać zmiany w przyrodzie wraz ze zmianą pory roku. Poznamy zwyczaje i tradycje związane ze Świętami Wielkanocnymi na podstawie zgromadzonych przedmiotów i własnych doświadczeń. Dowiemy się jak powstają pisanki, kraszanki, drapanki, oklejanki....

Założenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc marzec

Będziemy uczyć się rozpoznawania elementów pogody za pomocą symbolów Zapoznamy się ze zjawiskami atmosferycznymi występującymi w przedwiośniu oraz na wiosnę Wyjaśnimy sobie przysłowie „W marcu jak w garncu” Będziemy kształtować umiejętność właściwego stosowania...

Do góry