Założenia wychowawczo-dydaktyczne na marzec

  1. Uczenie zrozumienia dla potrzeb innych w Światowym Dniu Świadomości Autyzmu.
  2. Poznanie pracy rolnika i jego znaczenia dla społeczeństwa. Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt wiejskich
    i maszyn rolniczych. Zabawy dźwiękonaśladowcze w celu ćwiczeń narządów mowy. Przeliczanie elementów zbiorów w znanym przez dzieci zakresie.

  3. Rozwijanie przez wszechstronne działanie świadomości ekologicznej oraz kształtowanie prawidłowych nawyków, sprzyjających ochronie środowiska m.in. dbanie o czystość powietrza, rozumienie znaczenia drzew i zieleni dla czystego powietrza oraz konieczności oszczędnego gospodarowania wodą, umiejętność segregowania śmieci.

  4. Założenie hodowli ziół, dbanie o kwiatki i zieleń w ogródku. Obchodzenie Dnia Marchewki.

  5. Poznawanie prostych zasad gry „ściganki”, przeliczanie liczby kropek na kostce i przesuwanie pionka o określoną liczbę pól.

  6. Przypomnienie nazwy naszego miasta, miejsc charakterystycznych. Próba zapamiętania własnego adresu domowego oraz nazwy i adresu przedszkola.

 

Wiersz „Powitanka-rymowanka”

Podajmy sobie ręce

i stańmy razem w kole.

Wesoło zaraz będzie

to nasze jest przedszkole.

Piosenka

Na podwórku zamieszanie

Każdy czeka na śniadanie

Głodny kot na płot się drapie

A gospodarz smacznie chrapie.

Ref.

Gospodarzu, wstawać pora,

Karmić kury i indora,

Nieść do stajni sianko świeże,

A nie w łóżku sobie leżeć!

Pieje kogut: Kukuryku!

Nie ma ziarna dziś w kurniku!

Krowa muczy, kwiczy prosię:

Kto tu ma nas wszystkich w nosie.

Please follow and like us: