Założenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc kwiecień

1. Będziemy dostrzegać i nazywać zmiany w przyrodzie wraz ze zmianą pory roku.

2. Zapoznamy się z procesem tworzenia książek, nazwiemy zawody związane z ich powstawaniem. Będziemy kształtować nawyk czytania książek oraz odpowiedniego dbania o nie.

3. Utrwalimy wiadomości na temat naszej planety Ziemi, zapoznamy się z oznaczeniami na globusie.

4. Dostrzeżemy piękno otaczającej nas przyrody. Nadal będziemy kształtować świadomość ekologiczną, utrwalimy zasady prawidłowej segregacji podstawowych rodzajów odpadów, utrwalimy znaczenie pojęcia ,,recykling”.

5. Zapoznamy się z wyglądem i nazwami mieszkańców łąki, poszerzymy wiedzę na temat pomagania owadom. Nazwiemy wiosenne kwiaty.

6. Poszerzymy wiedzę na temat służb ratunkowych, utrwalimy znajomość numerów alarmowych i sytuacji, w których ich użycie jest niezbędne.

7. W zakresie przygotowania do nauki czytania i pisania :

– utrwalimy poznane litery drukowane wielkie i małe oraz poznamy nowe:

F, f; Ł, ł

będziemy również:

– globalnie odczytywać sylaby

– rozwijać świadomość fonologiczną, doskonalić umiejętność analizy i syntezy sylabowej i głoskowej wyrazów

– uważnie słuchać tekstów literackich, pogłębiać zasób słownictwa

– rozwijać koordynację wzrokowo – ruchową oraz motorykę ręki

– kształtować umiejętność odwzorowywania

– rozwijać wrażliwość sensoryczną

– zwrócimy uwagę na prawidłowe posługiwanie się nożyczkami oraz narzędziem pisarskim.

8. W zakresie kształtowania pojęć matematycznych

– utrwalimy poznane cyfry od 1 do 10

– będziemy liczyć w zależności od umiejętności dzieci, tworzyć zbiory, określać ich liczebność, klasyfikować wg. określonej cechy, doskonalić umiejętność kodowania

– posługiwać się liczebnikami głównymi i porządkowymi

– zapoznamy się z przyrządami do mierzenia

– poznamy różnicę między pojęciami pionowo i poziomo

9. Będziemy kształtować poczucie rytmu, wrażliwość, słuch oraz pamięć muzyczną. Poznamy wielkopolski taniec ludowy ,,Polka Jarocinka”. Będziemy również wzbogacać doświadczenia plastyczne, rozwijać kreatywność, pomysłowość i wyobraźnię.

 

Chcemy być – piosenka

Chcemy być przyjaciółmi
wszystkich żywych stworzeń
niech im się dobrze,
niech im się dobrze
żyje pośród nas.
Chcemy mieć czyste rzeki
przeźroczyste morze.
Niech zdrowo rośnie
razem z nami las.

Ref.: Pamiętaj, że wszystko zależy od ciebie.
Czy ptak będzie sobie
wić gniazdo na drzewie.
Czy zdrowym się chlebem
przełamiesz na święta.
To wszystko od ciebie zależy
pamiętaj!

Tańczyć pójdziemy lekko
na złocistej plaży.
Spalin i ścieków
spalin i ścieków
mamy wszyscy dość.
Słońce się będzie śmiało
do dziecięcych marzeń.
Nikt nie popsuje
świata nam na złość.

Ref.: Pamiętaj, że wszystko zależy…

,,Mały ekolog” – wiersz

Lubię dbać o środowisko

i wiem o nim prawie wszystko:

gaszę światło w toalecie,

by nie brakło go na świecie.

Jeżdżę tylko na rowerze,

bo to służy atmosferze,

nie marnuję także wody,

by świat zdrowy był i młody.

Please follow and like us: