Grupa IV – PIŁKARZE

Rok szkolny 2021/2022

 

GRUPA PIŁKARZE

Wychowawcy:

mgr  Ewa Kowalska  

nauczycielka przedszkola, nauczania początkowego

absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

mgr Mariola Sroczyńska

nauczycielka przedszkola, nauczania początkowego

absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

asystentka nauczyciela pani Ewa Dudziak

 

Motto grupy IV

Robert Fulghum

Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć o tym, jak żyć, co robić i jak postępować, nauczyłem się w przedszkolu. Mądrość nie znajdowała się na szczycie wiedzy zdobytej w szkole średniej, ale w piaskownicy. Tam się nauczyłem, że trzeba:

dzielić wszystko,

postępować uczciwie,

nie bić innych,

odkładać na miejsce każdą znalezioną rzecz,

sprzątać po sobie,

nie brać nic, co do mnie nie należy,

powiedzieć „przepraszam”, jeśli się kogoś uraziło,

myć ręce przed jedzeniem,

spuszczać wodę,

prowadzić zrównoważone życie, trochę się uczyć i trochę myśleć, malować i rysować, i śpiewać, i tańczyć, i bawić się, i codziennie trochę popracować,

po południu zdrzemnąć się.

 

Najnowsze wpisy

ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW LUBONIA

Ankieta dla mieszkańców Lubonia Prosimy Panią / Pana o udział w badaniach, które posłużą do opracowania diagnozy zagrożeń uzależnieniami oraz zaplanowania działań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla miasta Lubonia. Proszę o udzielanie szczerych odpowiedzi i...

LISTOPAD -zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne

W dalszym ciągu doskonalimy słuch fonematyczny ( wyodrębnianie głosek w nagłosie, śródgłosie i wygłosie) Rozwijamy logiczne myślenie i uogólnianie Wyrabiamy umiejętność podporządkowania ruchu rytmowi muzyki Doskonalimy umiejętność rozpoznawania poznanych liter ( o, m,...

DYŻUR NAUCZYCIELI

Drodzy Rodzice i Opiekunowie! Zapraszamy dnia 27 października 2021 r. ( środa)  od 16:30 do 17:30 na dyżur informacyjny w Przedszkolu.  Celem jest rozmowa n.t. rozwoju dziecka. Prosimy o zachowanie reżimu sanitarnego  ( przyjście jednej osoby, ...

Założenia wychowawczo-dydaktyczne PAŹDZIERNIK

    1.Poznamy drukowane i pisane litery ,,i, e, t, m’’, ,,I,E,T,M’’. 2. Zapoznamy się z liczbami 4 i 5 w aspekcie kardynalnym i porządkowym. 3.Będziemy rozwijać cechy motoryki, takie jak zwinność i szybkość oraz doskonalić orientację w przestrzeni....

WRZESIEŃ

Wrzesień Założenia wychowawczo- dydaktyczne Powitanie- zaproszenie do wspólnej zabawy. Zabawy ze śpiewem, pląsy. Swobodne wypowiedzi dzieci na temat aktualnych przeżyć- Jak spędziliśmy wakacje? Zabawy słuchowe- „Zgadnij czyj to głos?”, „ Mam dobry słuch” Przypomnienie...

Zebranie organizacyjne

ZAPRASZAMY  W ŚRODĘ 8.09.2021 0 GODZINIE 17.15. Prosimy o przybycie w maseczce 1 rodzica lub opiekuna prawnego. Nauczycielki

NIECH ŻYJĄ WAKACJE

Piosenki dla dzieci – Niech żyją wakacje – Bing video Kolejny rok szkolny za nami… Bywało czasami trudno ale i często radośnie, wesoło. Nasze kochane przedszkolaki zdobyły wiele umiejętności. Potrafią pięknie wypowiadać się, są samodzielne i...

Czerwiec- założenia wychowawczo-dydaktyczne

1.Zapoznamy się z dawnymi pojazdami. 2.Rozwiniemy myślenie matematyczne poprzez tworzenie gry typu ,,ściganka’’. 3.Udoskonalimy umiejętności określania położenia przedmiotów w przestrzeni poprzez używanie przyimków: na,pod,za,obok. 4.Będziemy kształcić odporność...

Do góry