Grupa V – GIMNASTYCY

Rok szkolny 2023/2024

GRUPA GIMNASTYCY

Nauczyciele:
mgr Jolanta Łączkowska
mgr Bernadeta Trybuś

 

Praca wychowawczo-dydaktyczna z dziećmi w grupie 5 prowadzona jest w oparciu o podstawę programową i obejmuje treści zawarte w programie wychowania przedszkolnego „Drużyna marzeń” autorstwa J. Wasilewskiej oraz roczny i miesięczne plany pracy.

Naszym celem jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka we wszystkich jego sferach:  fizycznej, emocjonalnej, społecznej i poznawczej.

Każde dziecko posiada wrodzony potencjał i rozwija się według własnych możliwości. W codziennej praktyce pedagogicznej podczas zajęć stosujemy różne metody i formy pracy, dzięki którym dziecko angażuje się zarówno ruchowo, werbalnie i emocjonalnie. Jednym  z zasadniczych elementów ułatwiających osiągnięcie dojrzałości dziecka w danym wieku jest działanie w oparciu o aktywne metody pracy.

W naszej grupie pracujemy elementami następujących metod:

Metoda C. Orffa, gimnastyka rytmiczna A.M. Kniessów, Metoda gimnastyki twórczej R. Labana, pedagogika zabawy Klanza, Edukacja przez ruch D. Dziamskiej, Aktywne słuchanie muzyki wg. Batti Strauss, metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Metoda Dobrego Startu, Metoda Projektu.

Pomagają one wyzwolić naturalną, swobodną i twórczą aktywność naszych przedszkolaków. Zapewniają dzieciom podmiotowość w procesie nauczania a stosowanie ich daje możliwość indywidualnych  twórczych działań.

W naszej grupie chcemy żeby każdy czuł się jak w domu, aby dzieci opuszczające nasze przedszkole były wrażliwe na świat, empatyczne, pełne tolerancji i gotowe na podejmowanie wyzwań dnia codziennego.

 

Najnowsze wpisy

Dni Lubonia 2024 – nasze przedszkolaki na wielkiej scenie

Przeżyjmy to jeszcze raz – nasze przedszkolaki na wielkiej scenie. W niedzielę 9 czerwca swoje zdolności taneczne z okazji Dni Lubonia zaprezentowały dzieci z Grupy V. Wzorowo wykonały narodowe i regionalne tańce ludowe. Wspaniali tancerze za swój występ...

Kino plenerowe

Kino plenerowe

W piątek 14 czerwca odbyło się w naszym przedszkolu kino plenerowe. Wszystkim obecnym dziękujemy za tak liczne przybycie i wspólną...

Igrzyska Przedszkolaków

Igrzyska Przedszkolaków

We wtorek 11 czerwca dzieci z Grupy III, IV, V i VI wzięły udział w Igrzyskach Przedszkolaków na boisku Stella przy ul. Szkolnej pod honorowym patronatem Burmistrz Miasta Luboń Małgorzaty Machalskiej organizowanych przez Akademię Piłkarską Reissa wraz z naszym...

Pokazowe lekcje karate

Pokazowe lekcje karate

W środę 5 czerwca odbyły się w naszym przedszkolu pokazowe lekcje karate we wszystkich...

19 czerwca-Pokaz Mody Sportowej ⚽️

19 czerwca-Pokaz Mody Sportowej ⚽️

  19 czerwca w środę odbędzie się Pokaz Mody Sportowej. Tego dnia prosimy chętne dzieci  o ubiór sportowy- inspirowany swoimi ulubionymi dyscyplinami sportu. Chętni modelki i modele będą mieli szanse na prezentacje swojego strój na naszym...

XVIII Luboński Przegląd Piosenki Przedszkolnej

Dzieci z Grupy V już po raz kolejny reprezentowały nasze przedszkole w Lubońskim Przeglądzie Piosenki Przedszkolnej zorganizowanym przez Ośrodek Kultury w Luboniu. Wykonały piosenkę pt. ,,Deszcz” wraz z jej instrumentacją oraz układem tanecznym.  ...

Założenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc czerwiec

Będziemy obserwować i nazywać warunki pogodowe, dostrzeżemy oznaki lata, dowiemy się jak chronić ciało przed upałem. Będziemy kształtować przyjazny stosunek do świata przyrody   poznamy nazwy, wygląd, warunki życia oraz odgłosy zwierząt egzotycznych   utrwalimy zasady...

Dzień Dziecka

Dzień Dziecka

We wtorek 4 czerwca obchodziliśmy w naszym przedszkolu Dzień Dziecka. Dzieci wesoło bawiły się na  dmuchańcach i wzięły udział w zabawach sportowych z Akademią Piłkarską Reissa. Na drugie śniadanie przedszkolaki zjadły lody...

Do góry

Facebook