Grupa V – GIMNASTYCY

Rok szkolny 2023/2024

GRUPA GIMNASTYCY

Nauczyciele:
mgr Jolanta Łączkowska
mgr Bernadeta Trybuś

 

Praca wychowawczo-dydaktyczna z dziećmi w grupie 5 prowadzona jest w oparciu o podstawę programową i obejmuje treści zawarte w programie wychowania przedszkolnego „Drużyna marzeń” autorstwa J. Wasilewskiej oraz roczny i miesięczne plany pracy.

Naszym celem jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka we wszystkich jego sferach:  fizycznej, emocjonalnej, społecznej i poznawczej.

Każde dziecko posiada wrodzony potencjał i rozwija się według własnych możliwości. W codziennej praktyce pedagogicznej podczas zajęć stosujemy różne metody i formy pracy, dzięki którym dziecko angażuje się zarówno ruchowo, werbalnie i emocjonalnie. Jednym  z zasadniczych elementów ułatwiających osiągnięcie dojrzałości dziecka w danym wieku jest działanie w oparciu o aktywne metody pracy.

W naszej grupie pracujemy elementami następujących metod:

Metoda C. Orffa, gimnastyka rytmiczna A.M. Kniessów, Metoda gimnastyki twórczej R. Labana, pedagogika zabawy Klanza, Edukacja przez ruch D. Dziamskiej, Aktywne słuchanie muzyki wg. Batti Strauss, metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Metoda Dobrego Startu, Metoda Projektu.

Pomagają one wyzwolić naturalną, swobodną i twórczą aktywność naszych przedszkolaków. Zapewniają dzieciom podmiotowość w procesie nauczania a stosowanie ich daje możliwość indywidualnych  twórczych działań.

W naszej grupie chcemy żeby każdy czuł się jak w domu, aby dzieci opuszczające nasze przedszkole były wrażliwe na świat, empatyczne, pełne tolerancji i gotowe na podejmowanie wyzwań dnia codziennego.

 

Najnowsze wpisy

Bal karnawałowy w przedszkolu

Bal karnawałowy w przedszkolu

W poniedziałek 5 lutego w naszym przedszkolu odbył się bal karnawałowy. Najpierw na salę balową udały się grupy młodsze. Przedszkolaki uczestniczyły w różnych zadaniach i zabawach tanecznych. Następnie wspaniała zabawa czekała na grupy starsze. Tego dnia dzieci bawiły...

Założenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc luty

Zapoznamy się z naturalnymi zasobami ziemi oraz bogactwem życia pod wodą, dowiemy się, co to jest rafa koralowa. Poszerzymy wiedzę o świecie prehistorycznym, utrwalimy nazwy dinozaurów. Zapoznamy się z zawodem archeologa i paleontologa. Poznamy budowę wulkanu....

Styczniowe rozgrywki sportowe

Styczniowe rozgrywki sportowe

W styczniu międzygrupowe rozgrywki sportowe przybrały zimowy charakter. Przedszkolaki jak zawsze z radością przystąpiły do zadań...

Brokułowe wyzwanie z elementem kodowania

W piątek (26.01.2024) kontynuowaliśmy projekt WITAMINKI. W tym dniu poznaliśmy budowę oraz walory smakowe i zdrowotne brokuła oraz omówiliśmy jego budowę i przekrój. Dowiedzieliśmy się w jaki sposób Henryk został sprzedawcą warzyw i pomógł Brokułom w pracy w sklepie...

Do góry

Facebook