Grupa V – GIMNASTYCY

Rok szkolny 2020/2021
GRUPA GIMNASTYCY

NAUCZYCIELE:

mgr Pawłowska – Chytra Dorota

mgr Przewoźnik Beata

Grupa składa się z 25 dzieci ,w tym 15 dziewczynek i 10 chłopców. Nazwa naszej grupy to Gimnastycy. Dziewiętnaścioro dzieci realizuje podstawę programową w zakresie rocznego przygotowania przedszkolnego , sześcioro to 5 latki. Każde dziecko posiada własny komplet książek, składający się z 4 tomów kart pracy , oraz wycinanki .
Praca odbywa się na dwóch poziomach, 5 latki maja swój zestaw . W bieżącym roku szkolnym realizujemy temat PRZYJACIEL PRZYRODY . Poznamy kodeks przyjaciela przyrody, będziemy opiekować się roślinami w sali i w naszym ogrodzie . Poznamy 22 litery, 10 cyfr, będziemy podejmować próby czytania, liczenia .Uczyć się będziemy wielu piosenek związanych z daną pora roku oraz świętami . Dzieci będą miały też czas na rozwijanie swoich zainteresowań np. sportowych , muzycznych, przyrodniczych, plastycznych, konstrukcyjnych itp.

Najnowsze wpisy

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne Luty

Wprowadzenie litery drukowanej i pisanej „b, B, n, N”, doskonalenie słuchu fonetycznego. Doskonalenie umiejętności rytmizowania tekstu oraz śpiewu poznanej piosenki Poznawanie właściwości śniegu. Doskonalenie umiejętności porządkowania cyfr od najmniejszej do...

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne Styczeń

Styczeń Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne Wzbogacenie wiedzy na temat charakterystycznych cech poszczególnych pór roku – utrwalenie nazw miesięcy. Rozwijanie umiejętności wzbogacania własnych wypowiedzi. Doskonalenie nauki czytania. Poznanie drukowanej i pisanej...

Do góry