Założenia dydaktyczno-wychowawcze Czerwiec

 

Nasze cele i założenia na Czerwiec
 • Weźmiemy udział w Olimpiadzie sportowej
 • Będziemy ćwiczyć naszą kulturę osobistą oraz wdrażać się do kulturalnego zachowywania się wobec siebie- nabywanie umiejętności pokojowego rozwiązywania konfliktów
 • Rozwijanie wyobraźni oraz pamięci logicznej, mechanicznej podczas zajęć i zabaw
 • Wdrażanie dzieci do poprawnego formułowania myśli i wypowiedzi
 • Utrwalenie nazw części ciała człowieka
 • Rozwijanie umiejętności szybkiego zatrzymania się na sygnał słuchowy
 • Rozwijanie inwencji i wyobraźni ruchowej
 • Kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej oraz -wyrabianie płynności ruchów oraz usprawnianie ogólnej koordynacji ruchów i kontroli nad własnym ciałem.
 • Zapoznanie z właściwościami piasku
 • Rozwijanie umiejętności logicznego wyciągania wniosków dotyczących podanego problemu
 • Rozwijanie umiejętności tworzenia dłuższych wypowiedzi
 • Utrwalenie znajomości figur geometrycznych: koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt
 • Rozwijanie umiejętności logicznego wypowiadania się na podany temat
 • Rozwijanie predyspozycji muzycznych: poczucia rytmu, tempa i pamięci muzycznej
 • Kształcenie umiejętności słuchania innych oraz wdrażanie do szanowania praw innych w zabawie
 • Zapoznanie ze sposobami spędzania wolnego czasu
 • Zapoznanie dzieci z właściwościami mydła i zasadą powstawania baniek mydlanych
 • Rozwijanie zainteresowana konstrukcyjnych – doskonalenie w posługiwaniu się pojęciami przestrzennymi
 • Rozwijanie wrażliwości na barwę oraz rozwijanie zmysłu plastyczno – konstrukcyjnego
 • Kształcenie umiejętności dokonywania klasyfikacji przedmiotów według określonej cechy
 • Utrwalenie nazw pojazdów poruszających się po naszych drogach oraz dowiemy sie jakie znaczenie mają środki transportu w życiu człowieka
 • Opowiemy sobie o tym co należy robić, aby być bezpiecznym- uświadomienie dzieciom niebezpiecznych sytuacji i sposobu postępowania w obliczu zagrożeń
 • Zapoznanie z zasadami bezpiecznego wypoczynku w różnych środowiskach przyrodniczych: góry, morze, rzeka, wieś
 • Zwrócenie uwagi na konieczność przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas poruszania się różnymi środkami lokomocji
 • Rozwijanie umiejętności nazywania dźwięków dochodzących z otoczenia

 

Wiersz

„Mój tata”

Anna Surowiec

Tata jest niezbędny,

każde dziecko wie,

że razem z tatą

fajnie bawić się.

Mój tata – to tata z marzeń,

jest duży i silny i świat mi pokaże.

Piosenka ,,Tato, już lato”
Tato, już lato,
będziemy znów jeść lody,
tato, już lato,
kup bilet do przygody,
tato, już lato,
będziemy boso chodzić,
tato, już lato
już brodę zgolić czas.
Gdy ciepły dzień
to nawet leń
na spacer chciałby iść,
już pora wstać i pobiec w świat
a tata jeszcze śpi,
chcę lody jeść, na drzewo wejść
i z góry patrzyć w dół,
zeskoczyć w piach i chociaż raz
przeskoczyć z tatą rów.
Tato, już lato
będziemy znów jeść lody,
tato, już lato,
kup bilet do przygody,
tato, już lato,
będziemy boso chodzić,
tato, już lato,
już brodę zgolić czas.

 

Założenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc kwiecień

 1. Będziemy dostrzegać i nazywać zmiany w przyrodzie wraz ze zmianą pory roku.
 2. Poznamy zwyczaje i tradycje związane ze Świętami Wielkanocnymi na podstawie zgromadzonych przedmiotów i własnych doświadczeń.
 3. Dowiemy się jak powstają pisanki, kraszanki, drapanki, oklejanki.
 4. Dowiemy się jakie są kolejne etapy sadzenia owsa oraz co jest potrzebne do wzrostu roślin.
 5. Poznamy zwierzęta występujące w gospodarstwie wiejskim, wzbogacimy słownictwo na temat życia na wsi.
 6. Utrwalimy wiadomości na temat naszej planety Ziemi, zapoznamy się z oznaczeniami na globusie.
 7. Dostrzeżemy piękno otaczającej nas przyrody. Nadal będziemy kształtować świadomość ekologiczną, utrwalimy zasady prawidłowej segregacji podstawowych rodzajów odpadów.
 8. Rozbudzimy zainteresowanie sportem i dyscyplinami sportowymi. Uświadomimy sobie znaczenie aktywności ruchowej dla zdrowia. Będziemy propagować zdrowy styl życia oraz zachęcać rodziców do organizowania wspólnych zabaw kształtujących ogólną sprawność fizyczną.
 9. W zakresie kształtowania pojęć matematycznych będziemy: przeliczać przedmioty, klasyfikować, tworzyć zbiory, posługiwać się pojęciami określającymi położenie przedmiotów w przestrzeni: na, pod, za, obok oraz pojęciami określającymi porównywanie ilości przedmiotów: mniej, więcej, tyle samo; rozróżniać i nazywać figury geometryczne : koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt. Utrwalimy przestrzenną figurę geometryczną – kulę.
 10. W zakresie przygotowania do nauki czytania i pisania będziemy: pogłębiać zasób słownictwa, doskonalić umiejętność analizy i syntezy sylabowej wyrazów, rozwijać koordynację wzrokowo – ruchową oraz motorykę ręki wiodącej (rysowanie po linii, dokładne zapełnianie płaszczyzny kolorem).Zwrócimy uwagę na prawidłowe posługiwanie się narzędziem pisarskim oraz nożyczkami.
 11. Będziemy kształtować poczucie rytmu, wrażliwość muzyczną, nazywać elementy muzyki, określać charakter utworu muzycznego.
 12. Będziemy również wzbogacać doświadczenia plastyczne, rozwijać kreatywność, pomysłowość i wyobraźnię.

 

Więcej „Założenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc kwiecień”

Założenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc marzec

 1. Będziemy uczyć się rozpoznawania elementów pogody za pomocą symbolów
 2. Zapoznamy się ze zjawiskami atmosferycznymi występującymi w przedwiośniu oraz na wiosnę
 3. Wyjaśnimy sobie przysłowie „W marcu jak w garncu”
 4. Będziemy kształtować umiejętność właściwego stosowania zwrotów określających czas: przedtem, teraz, potem
 5. Pobawimy się w zabawy naszych babć i dziadków
 6. Porozmawiamy o tym jak bawią się dzieci w różnych zakątkach świata i poznamy ich zabawy
 7. Zadbamy o nasze zdrowie w przedwiośniu, uświadomimy sobie jak ważne jest zdrowe odżywianie dla naszego organizmu
 8. Dowiemy się jak prawidłowo dbać o naszą higienę osobistą, estetykę spożywania posiłków oraz o schludny wygląd
 9. Ukształtujemy umiejętność właściwego doboru ubrań w zależności od warunków atmosferycznych
 10. Utrwalimy wiedzę na temat Pór Roku
 11. Poznamy nazwy i wygląd wiosennych kwiatów
 12. Zapoznamy się ze zwyczajem ludowym związanym z pożegniem Zimy i powitaniem Wiosny
 13. Zadbamy o nasze zdrowie fizyczne podczas ćwiczeń i zabaw ruchowych- ukształtujemy sprawność ogólną organizmu i koordynacje ruchową
 14. W zakresie kształtowania pojęć matematycznych będziemy: liczyć do 7( i więcej, w zależności od umiejętności dzieci), tworzyć zbiory, klasyfikować przedmioty wg. określonej cechy, posługiwać się pojęciami określającymi wielkość przedmiotów: mały, mniejszy, najmniejszy, duży, większy, największy, rozróżniać i nazywać figury geometryczne : koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt.
 15. W zakresie przygotowania do nauki czytania i pisania będziemy: pogłębiać zasób słownictwa, doskonalić umiejętność analizy i syntezy sylabowej wyrazów, rozwijać koordynację wzrokowo – ruchową.
 16. Zwrócimy uwagę na prawidłowe posługiwanie się narzędziem pisarskim, nabędziemy umiejętności bezpiecznego posługiwania się nożyczkami.
 17. Będziemy kształtować poczucie rytmu, wrażliwość muzyczną, nazywać elementy muzyki, określać charakter utworu muzycznego. Będziemy również wzbogacać doświadczenia plastyczne, rozwijać kreatywność, pomysłowość i wyobraźnię.

 
Więcej „Założenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc marzec”