Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc kwiecień

Założenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc kwiecień

 

 1. Poznamy polskie obyczaje i tradycje ludowe związane z obchodzeniem Świąt Wielkanocnych.
 2. Poznamy i nazwiemy produkty i dekoracje stołu wielkanocnego oraz zawartość koszyczka na święconkę.
 3. Nabędziemy umiejętności przygotowania i dekorowania wielkanocnych wypieków.
 4. Wzbogacimy wiedzę na temat zwierząt kojarzonych z Wielkanocą podczas zabaw naśladowczych oraz muzyczno – ruchowych.
 5. Będziemy wzbogacać wiadomości na temat wsi i miasta oraz ich mieszkańców.
 6. Zapoznamy się z zasadami oraz regułami obowiązującymi w kinie i teatrze.
 7. Poszerzymy wiedzę i słownictwo związane z baletem oraz malarstwem (malarz, galeria, obraz), poznamy zawód malarza.
 8. Poznamy zawody związane z teatrem oraz wcielimy się w ich role. Wykorzystamy dramę jako środek wyrażania emocji w sztuce.
 9. Będziemy kształtować odpowiednie zachowanie się podczas różnych uroczystości.
 10. Utrwalimy znajomość zwrotów grzecznościowych, będziemy doskonalić umiejętność stosowania ich w odpowiednich sytuacjach.
 11. W zakresie kształtowania pojęć matematycznych będziemy przeliczać w zakresie umiejętności dzieci, tworzyć zbiory, porównywać ilości elementów, segregować wg 1 cechy, doskonalić koncentrację uwagi podczas wykonywania różnych zadań wg instrukcji. Utrwalimy pojęcie: para
 12. Będziemy słuchać utworów literackich oraz poszerzymy doświadczenia językowe.
 13. Podczas zabaw muzyczno-ruchowych będziemy rozwijać słuch muzyczny, poczucie rytmu, nazywać i rozpoznawać barwę brzmienia instrumentów perkusyjnych. Słuchając utworów muzycznych nabędziemy umiejętności odczuwania i wyrażania emocji.
 14. Wzbogacimy doświadczenia plastyczne, rozwiniemy kreatywność, pomysłowość i wyobraźnię.

 

 

 

 

Grzeczne słówka – piosenka

Dziękuję, przepraszam i proszę

Trzy słówka za małe trzy grosze

I grzeczny królewicz i grzeczna królewna

Znają te słówka na pewno.

Trzy słówka za małe trzy grosze

Dziękuję, przepraszam i proszę.

To przecież niewiele kosztuje

Gdy powiesz uprzejmie dziękuję

Korona ci z głowy nie spadnie na pewno

Nawet, gdy jesteś królewną.

Trzy słówka za małe trzy grosze

Dziękuję, przepraszam i proszę.

 

 

 

Pan zajączek – wiersz.

Pan zajączek idzie w gości,

więc się musi przygotować.

Myje uszy, łapki, pyszczek,

żeby czysty mógł świętować.

Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc Marzec

Założenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc marzec
1. Poznamy rodzaje produktów mlecznych i etapy ich tworzenia.
2. Będziemy wzbogacać wiadomości na temat świata przyrody.
3. Uświadomimy sobie obecność i rolę zwierząt w przyrodzie.
4. Zapoznamy się z symbolami pogodowymi zwiastującymi wiosnę.
5. Wzbogacimy wiedzę na temat wiosennych ptaków.
6. Wykorzystamy zmysł dotyku i węchu oraz odgłosy świata przyrody podczas różnorakich zabaw.
7. Poszerzymy wiadomości na temat roślin i poznamy kolejność działań podczas ich sadzenia.
8. Poszerzymy wiedzę w rozumieniu potrzeby utrzymywania porządku w najbliższym otoczeniu.
9. Nauczymy się jak wyrażać szacunek w rozmowie wobec innych osób oraz spróbujemy wczuć się w emocje i uczucia. Będziemy ćwiczyć umiejętność wypowiedzi podczas codziennych sytuacji oraz zgodnie współdziałać w zespołach rozwijając umiejętności komunikacyjne.
10. Będziemy słuchać utworów literackich, doskonalić kompetencje językowe, poszerzać wiadomości na temat wiosny podczas nauki wierszy, ćwiczyć umiejętność wypowiedzi, kształtować pojęcia: wysoko – nisko, góra – dół.
11. W zakresie kształtowania pojęć matematycznych będziemy ćwiczyć koncentrację uwagi, przeliczać wg umiejętności dzieci, tworzyć zbiory oraz klasyfikować wg jednej cechy.
12. Będziemy rozwijać słuch muzyczny, ćwiczyć motorykę dużą podczas zabaw muzyczno ruchowych, będziemy kształtować poczucie rytmu, odróżniać dźwięki muzyki: wysokie, niskie oraz przyjemne od nieprzyjemnych oraz będziemy rozwijać doświadczenia wokalne dzieci podczas śpiewania znanych piosenek.

Wiosna – wiersz

Przyszła do nas wiosna,

Ciepła i radosna.

Ptaszek pięknie śpiewa,

Zielenią się drzewa.

Słonko w górze świeci,

Weselą się dzieci.

Każdy dobry nastrój ma,

Niechaj wiosna długo trwa !

 

 

Wiosna – piosenka

Wiosna już, kwitnie kwiat,

kolorowy cały świat.

Śpiewa ptak, szumi las,

jaki piękny czas.

Długiej nocki coraz mniej.

Słońce świeci, że aż hej!

Śpiewa ptak, szumi las,

jaki piękny czas.

Rośnie nam w polu kłos

i strumyka słychać głos.

Śpiewa ptak, szumi las,

jaki piękny czas.

Wszystko budzi się ze snu,

Pani Wiosna przyszła tu.

Śpiewa ptak, szumi las,

jaki piękny czas.

 

 

Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc luty

 

Założenia wychowawczo - dydaktyczne na miesiąc luty

 

1. Będziemy w dalszym ciągu dostrzegać i nazywać charakterystyczne cechy pogodowe związane z zimą.

2. Uświadomimy sobie obecność i rolę czystego powietrza w życiu człowieka.

3. Poszerzymy słownictwo czynne o słowa: zawierucha, wicher, wiaterek. Poznamy symbole pogodowe, nauczymy się je odczytywać.

4. Zrozumiemy znaczenie wody dla życia na Ziemi. Uświadomimy sobie potrzebę racjonalnego gospodarowania wodą w codziennych sytuacjach.

5. Odkryjemy właściwości wody podczas zabaw badawczych, wyciągniemy wnioski.

6. Wykorzystamy zmysł dotyku i węchu do zabaw sensorycznych.

7. Poznamy kolejność działań technicznych podczas sadzenia roślin do ziemi i do wody.

8. Nabędziemy umiejętności postępowania w styczności z ogniem ( nauczymy się dostrzegać niebezpieczeństwo i poznamy sposoby jego uniknięcia).

Poznamy nr alarmowy 112.

9. Poznamy i nazwiemy pojazdy powietrzne.

10. Dowiemy się co to jest karnawał, zapoznamy się z pojęciem: maska karnawałowa. Utrwalimy nazwy kolorów.

Weźmiemy udział w przedszkolnym balu karnawałowym ( 25.02.2022)

11. Będziemy słuchać utworów literackich, doskonalić kompetencje językowe, ćwiczyć umiejętność wypowiedzi z użyciem przymiotników, doskonalić umiejętność analizy i syntezy sylabowej wyrazów oraz rozwijać koordynację wzrokowo – ruchową.

Zwrócimy uwagę na prawidłowe posługiwanie się narzędziem pisarskim i

bezpieczne posługiwanie się nożyczkami.

12. W zakresie kształtowania pojęć matematycznych będziemy rozróżniać i nazywać figury geometryczne : koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt. Poznamy przestrzenną figurę geometryczną –  kulę. Będziemy przeliczać wg umiejętności dzieci, tworzyć zbiory, klasyfikować przedmioty wg określonej cechy. Nabędziemy umiejętności orientacji na płaszcyźnie, będziemy stosować określenia: na górze, na dole. Weźmiemy udział w zabawach z kodowaniem.

13. Będziemy kształtować poczucie rytmu, wrażliwość muzyczną, nazywać elementy muzyki, określać charakter utworu muzycznego. Będziemy również wzbogacać doświadczenia plastyczne, rozwijać kreatywność, pomysłowość i wyobraźnię.

 

 

 

Ilustracja ruchowa wiersza pt. ,,Pajacyk"

Fiku-miku, fiku-miku („młynek” z rąk)
poskacz z nami, pajacyku. (podskoki w miejscu, bez rozkładania rąk)
Popatrz na przedszkolaka, („daszek” z dłoni, rozglądanie się dookoła)
zaraz się nauczysz skakać. (podskoki w miejscu, bez rozkładania rąk)
Fiku-miku, fiku-miku (podskoki typu „pajacyk”: nogi w rozkroku, ręce na boki)
poskacz z nami, pajacyku, (podskoki typu „pajacyk”: nogi w rozkroku, ręce na boki)
skacze Krysia, skaczę ja! (podskoki typu „pajacyk”: nogi w rozkroku, ręce na boki)
Poskacz z nami, hopsasa! (podskoki typu „pajacyk”: nogi w rozkroku, ręce na boki

 

 

Bal baloników - piosenka

Był sobie raz balonik,
niebieski w kropki złote.
Nie umiał wcale latać,
choć wielką miał ochotę.

Aż przyszła noc gwiaździsta,
noc tańca i muzyki.
Tej nocy sam karnawał
rozdawał baloniki

Na złotych były nitkach,
na cienkich, srebrnych sznurkach.
Fruwały i tańczyły
leciutko niby piórka.

Już całe miasto tańczy
walczyka w takt muzyki.
Wirują nad głowami
wesołe baloniki.

Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc Styczeń

 

Założenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc styczeń

 

1. Poznamy tradycje witania Nowego Roku w Polsce i na świecie.

2. Dowiemy się do czego służy zegar, nazwiemy jego elementy.

3. Poznamy dni tygodnia, zapoznamy się z wyglądem i przeznaczeniem kalendarza.

4. Nazwiemy pory roku, dostrzeżemy podstawowe między nimi różnice.

5. Będziemy kształtować pojęcie regularności rytmu dnia i nocy oraz regularności w organizacji czasu – rozróżnianie i nazywanie pory dnia.

6. Zrozumiemy pojęcie: rodzina; nazwiemy jej członków. Będziemy kształtować świadomość konieczności szanowania ludzi bez względu na wiek i płeć. Postaramy się tworzyć atmosferę opartą na życzliwości, przyjaźni i wzajemnej pomocy.

7. Zapoznamy się z zasadami bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych.

8. Dowiemy się co to jest Olimpiada Zimowa, nazwiemy zimowe dyscypliny sportowe.

9. Na podstawie Piramidy Żywienia utrwalimy wiadomości na temat zdrowego odżywiania się.

10. Poznamy zmysły smaku i węchu, poszerzymy słownictwo określając cechy przedmiotów za pomocą przymiotników.

11. W zakresie kształtowania pojęć matematycznych będziemy przeliczać wg umiejętności dzieci, tworzyć zbiory, klasyfikować przedmioty wg określonej cechy, porównywać elementy, posługiwać się pojęciami: duży, mały, większy, mniejszy, segregować elementy od największego do najmniejszego, odróżniać parę od jednostki, rozróżniać i nazywać podstawowe figury geometryczne oraz kształty przedmiotów w otoczeniu.

12. Będziemy pogłębiać zasób słownictwa, dzielić wyrazy na sylaby, rozwijać koordynację wzrokowo – ruchową oraz motorykę ręki. Zwrócimy uwagę na prawidłowe posługiwanie się narzędziem pisarskim oraz nożyczkami.

13. Będziemy kształtować poczucie rytmu, wrażliwość muzyczną, umiejętność odczuwania emocji podczas słuchania muzyki poważnej, nazywać elementy muzyki: cicho, głośno, szybko, wolno, dżwięki wysokie i niskie.

Wzbogacimy doświadczenia plastyczne, rozwiniemy kreatywność, pomysłowość i wyobraźnię.

 

 

 

 

Sanna – piosenka

 

Zima, zima, zima, pada, pada śnieg.

Jadę, jadę w świat sankami,

sanki dzwonią dzwoneczkami:

dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń,dzyń.

 

Jaka pyszna sanna, parska raźno koń.

Śnieg rozbija kopytami,

sanki dzwonią dzwoneczkami:

dzyń, dzyń, dzyń …

 

Zasypane pola, w śniegu cały świat.

Biała droga hen, przed nami,

sanki dzwonią dzwoneczkami:

dzyń, dzyń, dzyń …

 

Dzień i noc – wiersz


Odkąd Ziemia się obraca,
Dzień się w berka bawi z nocą –
raz na niebie świeci słońce,
raz gromady gwiazd migocą.

 

 

 

Zawieszenie zajęć stacjonarnych

Szanowni Państwo,

Z dniem 6 grudnia 2021r. do dnia 13 grudnia 2021r (włączenie) zajęcia  stacjonarne w grupie II zostają zawieszone.

Scenariusze zajęć zostaną przesłane Państwu na adres e-mail.

Zaświadczenia o zawieszeniu zajęć oraz kwaratannie wydawane będą od wtorku 7.12 w przedszkolu.

Pozdrawiamy,

Pani Jola i Pani Ania.

Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc grudzień

Nasze założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc grudzień: 
 • poznanie i nazywanie oznak zimy;
 • tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych
 • kształtowanie umiejętności odróżniania fałszu od prawdy:
 • nabywanie umiejętności uważnego uczestnictwa w zajęciach;
 • rozwijanie słuchu i poczucia rytmu;
 • umiejętnoścí tańca krokiem dostawnym;
 • wyzwalanie ekspresji twórczej;
 • zdobywanie nowych doświadczeń plastyczno‐technicznych;
 • uświadamianie konieczności pomocy zwierzętom leśnym podczas zimy;
 • kształtowanie umiejętności bycia dobrym poprzez dokarmianie zwierząt zimą;
 • umiejętnoścí wyrażania uczuć;
 • uwrażliwianie na potrzeby zwierząt zimą;
 • rozwijanie umiejętności przeliczania;
 • zapoznanie z instrumentem perkusyjnym
 • rozwijanie muzycznych zdolności twórczych; wyrabianie wrażliwości muzycznej;
 • utrwalanie podstawowych kolorów;
 • określanie sposobów wyrażania miłości;
 • kształtowanie umiejętności pomagania w porządkach domowych;
 • czekanie na swoją kolej podczas rozmowy;
 • zapoznanie z zawodem i pracą listonosza;
 • określanie sytuacji / okazji, kiedy można wysłać kartkę z życzeniami;
 • nabywanie umiejętności składania życzeń;
 • przygotowanie do pomagania bliskim podczas prac domowych;
 • czerpanie przyjemności z obdarowywania prezentami;
 • odczytywanie sygnałów niewerbalnych – ton głosu, gesty, wyraz twarzy jako podstawa do rozpoznawania emocji;
 • nazywanie emocji; budowanie emocjonalnego kontaktu z najbliższymi;
 • przybliżenie wiadomości o życiu i postaci Mikołaja;
 • utrwalanie nazw części ciała;
 • przeliczanie w dostępnym zakresie;
 • składanie obrazka z części;
 • śpiewanie piosenek świątecznych umiarkowanym głosem;
 • zapoznanie ze zwyczajami związanymi z Bożym Narodzeniem;

 

 

Piosenka:
”Mikołaj jedzie samochodem”
Mikołaj, Mikołaj jedzie samochodem
Bo gdzieś zgubił saneczki
W tę mroźną pogodę.
Ref: Hu hu ha, tra la la
Co to za Mikołaj   /x2
Mikołaj, Mikołaj lat ma już bez liku
A prezenty dziś wiezie
Dzieciom w bagażniku.
Ref: Hu hu ha, tra la la
Co to za Mikołaj     /x2

 

Wiersz:
„Choinka”
Trzy trójkąty sobie stały
Choineczkę udawały.
Pięć kółeczek zaprosiły
By się w bombki zamieniły.
Dwie gwiazdeczki doczepiły
Żeby blaskiem zaświeciły.
A pod choinką kwadraty dwa
I każdy ładny prezencik ma.
 

Pasowanie na Przedszkolaka

Kochani Rodzice!
Ze względu na aktualna sytuację epidemiologiczną uroczystość
„Pasowania na Przedszkolaka”, odbędzie się bez udziału rodziców.
1 grudnia w środę prosimy, aby dzieci ubrane były odświętnie- na galowo.
Tego dnia będziemy nagrywać, krótki filmik z Pasowania na Przedszkolaka.
Nagranie otrzymają Państwo drogą elektroniczną.

25 listopada-Dzień Pluszowego Misia

Kochani Rodzice!

25 listopada obchodzimy Dzień Pluszowego Misia.

Prosimy, aby tego dnia dzieci przyniosły swoje ulubione paluszki.

Prosimy o podpisanie misiów.

 

 

Dzień Dyni

17 listopada obchodzić będziemy

 Dzień Dyni!

Prosimy tego dnia o „dyniowy” czyli pomarańczowy element stroju dziecka

 (np.koszulkę, bluzę, spodnie)