ZAŁOŻENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE MAJ

 

ZAŁOŻENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC MAJ

 1. Będziemy kształtować poczucie przynależności do narodu. Doskonalić postawy patriotyczne, wyrażać szacunek wobec Polskich Symboli Narodowych. Zapoznamy się z wybranymi zabytkami Warszawy. Poznamy nazwy największych miast w Polsce, wskażemy lokalizacje ich na mapie. Zapoznamy kraje w Europie z którymi graniczy Polska.
 2. Poznamy etapy powstania domów dla ludzi i zwierząt. Dowiemy się, które osoby biorą udział w budowaniu domu i jakie zawody wykonują. Doskonalić będziemy informacje dotyczące sprzętów, narzędzi do budowy domu.
 3. Doskonalić będziemy umiejętność prawidłowego nazywania członków rodziny. Rozwijać miłość, szacunek i życzliwość wobec najbliższych. Będziemy wyrażać, rozpoznawać i nazywać nasze emocje. Utrwalimy umiejętności opisywania postaci i sytuacji ruchem i gestem. Przygotujemy niespodziankę dla mamy i taty.
 4. Zdobędziemy wiedzę na temat zależności między pracą a wynagrodzeniem. Będziemy kształtować umiejętności rozpoznawania monet. Poszerzymy wiadomości skąd biorą się pieniądze. Poznamy miejsca, z których można pobierać pieniądze. Będziemy poznawać etapy powstania ubrań, z czego wykonuje się ubrania i jakie informacje znajdują się na metkach ubrań. Będziemy rozwijać świadomość ekologiczną. Rozpoznawać będziemy i podawać nazwy przetworów mlecznych. Wzbogacać będziemy wiadomości na temat produktów potrzebnych do pieczenia ciasta oraz wdrażać prawidłowe nawyki żywieniowe.
 5. Rozbudzimy zainteresowania muzyczne. Kształtować będziemy poczucie rytmu, utrwalimy znajomość gamy. Doskonalić będziemy umiejętności wokalne, taneczne podczas nauki tańca ludowego.
 6. Będziemy doskonalić umiejętności matematyczne podczas zabaw z poznawania, doskonalenia znaków większości, mniejszości i równości, porównywania liczebności, doskonalenia przeliczania, określenia położenia w odniesieniu do innych przedmiotów, klasyfikowania figur geometrycznych, kodowania.
 7. Doskonalić będziemy umiejętność słuchania i wypowiadania się na określony temat. Poznamy kształty litery h, H, pisanej i drukowanej. Przeprowadzać będziemy ćwiczenia analizy słuchowej, ćwiczenia wzrokowe a także ćwiczenia grafomotoryczne.
 8. W dalszym ciągu poszerzać będziemy zainteresowania badawcze, rozwijać wrażliwość sensoryczną, rozwijać umiejętności plastyczne, techniczne. Będziemy doskonalić umiejętności współdziałania w grupie. Będziemy dostrzegać, dbać o wartości otoczenia przyrodniczego. Podczas zabaw ruchowych będziemy rozwijać naszą sprawność  fizyczną.

 

 PIOSENKA

SERCE DLA  MAMY I TATY

Sł. i muz. Adrianna Furmaniak –  Cielejewska

Codziennie rano mnie uśmiechem wita.

„Czy dobre sny się śniły?” – zawsze spyta.

Nakarmi pysznościami głodne brzuchy.

Wyleczy, kiedy chore są maluchy.

Ref.: Kocham Ciebie, Mamo, i dziękuję

Jesteś czarodziejką, co mój świat czaruje.

Kocham Ciebie, Mamo, i w podzięce

Dziś Ci daję moje serce.

Ma dużo czasu dla swojego smyka.

W grę zagra, dom zbuduje i poczyta.

Rozśmieszy, kiedy humor się zepsuje I na dobranoc czule pocałuje.

Ref.: Kocham Ciebie, Tato, i dziękuję

Jesteś czarodziejem, co mój świat czaruje.

Kocham Ciebie, Tato, i w podzięce Dziś Ci daję moje serce.

WIERSZ

,,NIEWIDZIALNA PLASTELINA”

 Autor: Danuta Wawiłow

Ulepiłam mamie domek z niewidzialnej plasteliny,

dwa okienka, dwa kominy z niewidzialnej plasteliny,

A w okienkach kwiatki bratki z niewidzialnej plasteliny,

a dla taty krawat w kwiatki z niewidzialnej plasteliny.

Ulepiłam sobie pieska mięciutkiego,

z czarnym pyszczkiem, lalki, Kasię i Tereskę, autko, i siostrzyczkę.

Namęczyłam się ogromnie, stłukłam łokieć, zbiłam szklankę…

Mama, tata, chodźcie do mnie!

Mam tu dla was niespodziankę!

Czemu na mnie tak patrzycie i zdziwione macie miny? Czyście nigdy nie widzieli niewidzialnej plasteliny?.

Założenia wychowawczo – dydaktyczne marzec

 • Utrwalimy pojęcia Archeolodzy, paleontolodzy. Rozwijać będziemy wyobraźnię i zmysł dotyku poprzez zabawy badawcze, wyszukamy ślady przeszłości -bursztyny. Wykonamy jajeczny eksperyment. Poszerzać będziemy wiedzę na temat dinozaurów i ich cech charakterystycznych.
 • Rozwiniemy zainteresowania książkami, ukażemy różnorodność tematyczną książek. Kształtować będziemy umiejętności wypowiadania się na temat ulubionych książek, wypowiemy się na temat obrazka, okładki książki oraz roli ilustratora a także wysłuchanego tekstu. W zabawach sensorycznych sprawdzimy różne faktury papieru. Kształtować będziemy szacunek do książek, dbania o książki, rozumienie roli książki w życiu codziennym. Rozwiniemy kreatywność przez zabawę we wspólne tworzenie opowiadania.
 • Dowiemy się czym zmierzyć temperaturę, wiatr, deszcz?. Kim jest prezenter pogody?. Przyjrzymy się naszej garderobie omówimy pojęcia ,,ubioru na cebulkę”, ,,marcowa zupa”. Przypomnimy sobie znane przysłowie marcowe ,,W marcu jak w garncu”.
 • Poznamy narzędzia potrzebne do prac ogrodowych. Poznamy cebulki kwiatów i nasiona roślin. Wykonamy prace porządkowe w naszej rabacie w ogrodzie przedszkolnym. Będziemy sadzić cebulę i siać zioła. Zaprowadzimy kartę obserwacji fasoli podczas zabawy badawczej. Będziemy prowadzić obserwacje przyrodnicze rozpoznawać rośliny, kwiaty kwitnące wczesną wiosną.
 • Rozwiniemy umiejętności matematyczne w prostych działaniach matematycznych z zastosowaniem znaków +, -, = . Doskonalić będziemy porównywanie liczebności wzorów, przeliczania oraz poprawnego zapisu graficznego poznanych cyfr .
 • Zapoznamy wielką i małą, pisaną i drukowaną literę: j, J, z, Z, c, C. Doskonalić będziemy umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej. Podejmować będziemy próby czytania sylabami lub całościowego czytania wyrazów w oparciu o poznane litery.
 • Tworzyć będziemy prace techniczne, plastyczne różnymi technikami. Wyrażać się podczas zabaw tanecznych – muzycznych słuchając utworów muzyki klasycznej oraz repertuaru przedszkolnego.
 • Będziemy budować umiejętności współpracy w grupie, kształtować postawy otwartości i życzliwości.Wiersz,,W marcu jak w garncu”autor: Marcin Przewoźniak

  Wiosna! Wiosna! Koniec zimy!

  Ależ wszyscy się cieszymy!

  Ciepły wietrzyk, śnieg topnieje,

  Kwitnie krokus, słońce grzeje…

  Aż tu nagle deszcz ze śniegiem!

  Rzeką płyną kry szeregiem.

  Mróz uścisnął świat na nowo.

  Z szafy kurtkę weź zimową!

  Po południu – mróz ucieka.

  Ptaki słychać już z daleka.

  Ciepły deszczyk.

  Śnieg topienie. A wieczorem…?

  Mrozem wieje!

  Marzec pąki drzew rozwiesza.

  Marzec nam w pogodzie miesza.

  Zimę z wiosną w kółko toczy.

  Marzec lubi nas zaskoczyć!

   

  Piosenka

  ,,Tak lubię rano przyjść do przedszkola”

  sł. Anna Urszula Kamińska, muz. Tradycyjna

  Tak lubię rano przyjść do przedszkola,

  przyjść do przedszkola, przyjść do przedszkola.

  Dzień dobry! Dzień dobry! – słyszeć dokoła.

  Dzień dobry! Dzień dobry! – słyszeć dokoła.

  W szatni tak dużo dzieci spotykam, dzieci spotykam.

  Przybijam im piątkę! Cześć! Cześć! – ich witam.

  Przybijają piątkę z koleżanką / kolegą.

  Przybijam im piątkę! Cześć! Cześć! – ich witam.

  Tup, tup, do sali biegnę po schodkach,  biegnę po schodkach.

  Przytulić swą Panią, z grupą się spotkać.

  Przytulić swą Panią, z grupą się spotkać.

  Potem w kółeczku razem siadamy, razem siadamy.

  Przybiciem żółwika wnet się witamy.

  Przybiciem żółwika dzień zaczynamy.

ZAŁOŻENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE STYCZEŃ

 • Witaj Nowy Roku -Przyswajanie określeń czasu, kształtowanie poczucia przemijającego czasu. Poznawanie różnych sposobów mierzenia czasu, cykliczne powtarzanie się pór roku, miesięcy, tygodni dni i godzin. Dowiemy się jakie są fazy księżyca. Zapoznamy ciekawe dyscypliny sportowe zimowe. Doskonalić będziemy poznane zasady ,,fair play ”.
 • Przygotujemy naszą salę do Balu karnawałowego, gdzie Wspólnie będziemy się bawić przy skocznej muzyce. Podkreślimy znaczenie więzów rodzinnych. Z okazji Nadchodzącego Dnia Babci i Dziadka zaprosimy gości zaprezentujemy wiersze piosenki wręczymy upominki bliskim osobom.
 • Zapoznanie z wielką i małą pisaną i drukowaną literą: L, l, U, u, S, s,
 • Doskonalenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej, zachęcanie do czytania sylabami lub całościowego czytania wyrazów w oparciu o poznane litery.
 • Rozwiązywanie prostych działań matematycznych z zastosowaniem znaków +, – ,=. Porównywanie liczebności zbiorów, doskonalenie umiejętności przeliczania, doskonalenie poprawnego zapisywania zapisu graficznego poznanych cyfr. Poznanie cyfry 7,8,9.
 • Rozwijanie umiejętności zgodnego współdziałania z rówieśnikami. Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno -rytmicznych, poznanie nowych piosenek i pląsów.
 • Korzystanie ze świeżego powietrza obserwacje przyrodnicze. Wdrażanie do poznanych zasad zabezpieczenia organizmu przed niską temperaturą podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym oraz spacerów.„Dziadek” Nic już nie poradzę na to,że mojego taty tato,

  zamiast ślęczeć nad gazetą,

  lubi dla mnie być poetą.

  Składa wersy w zgrabne zwrotki kolorowe jak stokrotki.

  Dziadek puzzle też układa,

  bajki pięknie opowiada.

  Gdy idziemy przez park stary,

  wokół same dziwy, czary.

  Dziadek klucze ma do snów.

  Brak na tego dziadka słów!

   

  „Babcia jak mama”

  Babcia moja kochana,

  Babcia jak druga Mama.

  Nie ma lepszego lekarstwa na bóle,

  niż gdy mnie Babcia przytula czule.

  Babcia się troszczy, lubi rozpieszczać,

  jak zacznie karmić nie może przestać.

  Babci nie można nikim zastąpić,

  więc trzeba ją cenić i pochwał nie skąpić.

 • sł. i muz. tradycyjne Stary Abraham

  Stary Abraham miał siedmiu synów,

  siedmiu synów miał stary Abraham.

  A oni siedli i nic nie jedli,

  Tylko śpiewali sobie tak:

  – Lewa ręka!

  Stary Abraham miał siedmiu synów,

  siedmiu synów miał stary Abraham.

  A oni siedli i nic nie jedli,

  Tylko śpiewali sobie tak:

  – Lewa ręka, prawa ręka!

  Stary Abraham miał siedmiu synów,

  siedmiu synów miał stary Abraham.

  A oni siedli, i nic nie jedli,

  Tylko śpiewali sobie tak:

  – Lewa ręka, prawa ręka, lewa noga!

  Stary Abraham miał siedmiu synów,

  siedmiu synów miał stary Abraham.

  A oni siedli i nic nie jedli,

  Tylko śpiewali sobie tak:

  – Lewa ręka, prawa ręka, lewa noga, prawa noga!

  Stary Abraham miał siedmiu synów,

  siedmiu synów miał stary Abraham.

  A oni siedli i nic nie jedli,

  Tylko śpiewali sobie tak:

  – Lewa ręka, prawa ręka,

  lewa noga, prawa noga, a do tego jeszcze głowa!

   

Założenia dydaktycznno- wychowawcze na listopad

Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc listopad

 

 1. Będziemy doskonalić informacje dotyczące naszej ,,Małej ojczyzny”, przypomnimy adresy zamieszkania ,ważne miejsca dotyczące naszej miejscowości. Przygotujemy się do Święta Dnia Niepodległości 11 listopada .Będziemy doskonalić i utrwalać wiadomości na temat naszej ojczyzny , rozwiążemy ,,quiz o  Polsce” wykonamy ,,Kokardę narodową” Poznamy pojęcie „wyobraźnia”-przeniesiemy się do świata bajek, oraz pojęcie ,troska”- dowiemy się co to jest troska i jak ją okazywać?.
 2. Zatroszczymy się o zwierzęta, ptaki przed zimą. Zrobimy przekąskę dla ptaków odświeżymy karmnik w przedszkolnym ogrodzie. Będziemy prowadzić obserwacje przyrodnicze, dbać o nasz kącik przyrody. Poznamy zwyczaje zwierząt np.: czy nietoperze gromadzą zapasy na zimę?.
 3. Rozwiniemy ciekawość badawczą podczas zabaw oraz eksperymentów.
 4. Porozmawiamy o zmysłach jak zadbać o nasze  zdrowie , dowiemy się po co nam kości?, jak bardzo ważny jest ruch w życiu człowieka oraz jak dbać o higienę osobistą .
 5. Poznamy wygląd liter m, M; t ,T; d, D; y, Y; dokonamy analizy głoskowej, sylabowej słów, wyszukamy litery w tekście .Będziemy czytać proste wyrazy, rysować i pisać po śladzie.
 6. Będziemy doskonalić umiejętności słuchania ze zrozumieniem ,rozwijać słuch fonematyczny, kształtować koordynację wzrokowo-ruchowo -słuchową.
 7. Poznamy zapis graficzny cyfry 4,5 będziemy doskonalić umiejętności przeliczania ,klasyfikowania ,tworzenia zbiorów, kodowania.
 8. Doskonalić będziemy umiejętności zgodnej współpracy w grupie, nazywać emocje radzić sobie z napotkaną trudnością, sukcesem.
 9. Będziemy tworzyć ciekawe prace plastyczne ,uczestniczyć w zabawach muzycznych, tanecznych ,doskonalić j. angielski.

Piosenka ,,Leśna muzyka”

sł. i muz. Adrianna Furmanik-Celejewska

 

1.Kiedy już się z nami żegna kolorowa Pani Jesień,

nasłuchuję różnych dźwięków, które grają cicho w lesie

Pan Listopad wyczaruje na polanie scenę z liści.

Każde drzewo, każde zwierzę dziś swój utwór chce wymyślić.

 

Ref.: Stuk, stuk, puk, puk, szu, szu, szu.

Brzmi muzyka tam i tu. Ćwir, ćwir, kra, kra, tu, tu, tu.

Brzmi muzyka leśnych nut.

 

2.Pochrapuje borsuk, niedźwiedź, co zapadli w sen zimowy.

Tupią sarny, stuka dzięcioł i wesoło kraczą wrony.

Śpiewa wróbel, gil, sikorka, co na zimę tu zostają.

Pogwizduje chłodny wietrzyk, wszyscy leśny koncert grają.

 

Ref.: Stuk, stuk, puk, puk, szu, szu, szu…

 

 

Wiersz ,,Grzebień i szczotka”

 Autor: Jan Brzechwa

 

Jurek bardzo był niedbały,

Aż się ciotki zamartwiały,

Aż ze złości ciotki chudły:

– Masz nie włosy, tylko kudły,

Potargane, rozczochrane, To są rzeczy niesłychane!

Raz się uczesz, raz przynajmniej,

Dużo czasu to nie zajmie,

Masz tu szczotkę, masz tu grzebień,

Musisz zacząć dbać o siebie.

Grzebień zęby szczerzy,

A szczotka się jeży:

– Czesz się, Jerzy, jak należy, Czesz się, Jerzy, jak należy!

Poszedł Jurek raz przy święcie

Do kolegów na przyjęcie,

Oczywiście – nie czesany,

Potargany, rozczochrany.

Dzwoni, chciałby wejść do środka

– Patrzy: grzebień, patrzy: szczotka!

Grzebień zęby szczerzy,

A szczotka się jeży:

– Czesz się, Jerzy, jak należy, Czesz się, Jerzy, jak należy!

Cele dydaktyczno-wychowawcze na marzec

 1. Poznamy nowe wartości: dociekliwość i szczerość.
 2. Dowiemy się, jakie mamy zmysły i jak się nazywają reprezentujące je narządy.
 3. Poznamy części ciała i nazwy wybranych organów.
 4. Poszerzymy wiadomości na temat funkcjonowania organizmu.
 5. Będziemy uważnie obserwowali nasze ciało i odczytywali jego sygnały.
 6. Poznamy funkcje i zastosowanie różnych okularów.
 7. Zdobędziemy wiedzę na temat elementów tworzących Układ Słoneczny.
 8. Poznamy właściwości magnesu.
 9. Zapoznamy się z zawodem astronauty.
 10. Będziemy obserwować zjawiska zwiastujące zmianę pory roku.
 11. Poznamy cechy marcowej pogody.
 12. Wzbogacimy wiadomości na temat wiosny.
 13. Poznamy cechy krajobrazu wiejskiego.
 14. Dowiemy się, jakie zwierzęta żyją na wsi.
 15. Nauczymy się na pamięć wiersza „Wiosna” i piosenki „Zielone ufoludki”.

„Wiosna”

Urszula Machcińska

 

Przyszła wiosna

Lekka, zwiewna.

Jak wygląda?

Jak królewna!

Ma na głowie

Z kwiatów wianek:

Z mleczy, chabrów

I sasanek.

Suknia piękna

Niby z bajki,

Cała w niezapominajki.

Nad nią krążą

Liczne ptaki:

Jaskółeczki,

Kosy, szpaki.

I skowronek

Pięknie śpiewa,

Tańczą pszczoły,

Szumią drzewa.

Wiosno ciepła

I zielona,

Chodź tu do nas!

Chodź tu do nas!

Zostań z nami

Aż do lata,

Wiosno złotem

Piegowata!!!

 

Zielone ufoludki

 sł. Anna Rżysko-Jamrozik, muz. Wiesław Kowalewski

 

Mój brat wciąż czyta o kosmitach,

gwiazdach, planetach i orbitach.

O niczym innym nie chce słyszeć,

nawet do UFO listy pisze.

 

Wreszcie zasłużył na nagrodę

i latający ujrzał spodek,

bo wylądował dziś w ogródku

pojazd zielonych ufoludków.

 

Ref.: Zielone włosy, zielone butki,

całe zielone są ufoludki. (x2)

 

Kot na ich widok zaraz zmyka,

dziwnego boi się ludzika.

Pies szybko przykrył nos ogonem,

– Może to gryzie to zielone?

 

A czym się żywi śmieszny tworek?

Czy zjedzą z nami podwieczorek?

Kompot dostały, tort dostały,

zjadły, wypiły, odleciały.

 

Ref.: Zielone włosy, zielone butki,

całe zielone są ufoludki. (x2)

Warsztaty z cateringiem LOSIR

W środę 23 lutego odwiedzili nas goście z cateringu LOSIR. Dzieci z grup I i III wzięły udział w warsztatach promujących spożywanie warzyw. Nasi goście pokazali nam seler i seler naciowy oraz opowiedzieli o tym, jak zdrowe jest to warzywo. Seler zawiera cenne witaminy C oraz B6 i wspiera naszą odporność. Dzieci miały okazję spróbować chrupiących chipsów z selera oraz orzeźwiającego napoju z selera naciowego. Na koniec dzieci zaśpiewały gościom piosenkę i wręczyły upominek.

 

Założenia na listopad

Nasze założenia na listopad

1. ,,Mój dom Polska”-Kto ty jesteś? Poznamy wiersz Władysława Bełzy ,,Katechizm polskiego dziecka” Utrwalimy  wiadomości o symbolach narodowych- Godło, hymn i flaga. Poznamy najważniejsze i najbardziej charakterystyczne miejsca, zabytków Warszawy. Wysłuchamy legend, opowiemy o sławnych Polakach. Poznamy nazwy Polska w różnych językach świata.

2. ,,Moje hobby”- Jesteśmy pomysłowi. Wypowiemy się na temat sposobów spędzania wolnego czasu.

3. Zaprezentujemy nasze umiejętności talenty w zabawie z elementem dramy. Poznamy zasady zachowania się w kinie ,teatrze.

4. Zapoznamy się z wyglądem liczy,,3”doskonalić będziemy zabawy matematyczne np.; z kodowaniem ,utrwalimy poznane liczby.

5. Dowiemy się skąd się bierze deszcz oraz odnawialne źródła energii. Rozwiniemy nasze zainteresowania o doświadczenia oraz kolekcje przyrodnicze w naszym kąciku przyrody.

6. Będziemy rozwijać umiejętność budowania zdań poprawnych gramatycznie, zapamiętywać kształt i nazwy liter ,,e” ,,u’’. Dokonamy podziału wyrazów na sylaby oraz będziemy próbowali czytać globalnie wyrazy :Polska, hymn, godło ,flaga, ekran, elf, ul, ule.

7. Będziemy uczestniczyć w zabawach muzyczno- ruchowych rozwijając zainteresowania wokalne, taneczne. Wykorzystując różnorodny materiał plastyczny będziemy tworzyć własne swobodne autentyczne dzieła.

Wiersz

Władysław Bełza

,,Katechizm polskiego dziecka’’

Kto ty jesteś? – Polak mały.

Jaki znak twój? – Orzeł biały.

Gdzie ty mieszkasz? – Między swemi.

W jakim kraju? – W polskiej ziemi.

Czym ta ziemia? – Mą ojczyzną.

Czym zdobyta? – Krwią i blizną.

Czy ją kochasz? – Kocham szczerze.

A w co wierzysz? – W Polskę wierzę.

Coś ty dla niej? – Wdzięczne dziecię.

Coś jej winien? – Oddać życie.

Piosenka

sł. Urszula Piotrowska, muz. Dariusz Kabaciński

,,Moje pomysły w deszczu’’

Deszcz za oknem kap, kap, kap, a ja myślę sobie tak:

– Nie znam nudy, nie, nie, nie, bo ciekawi wszystko mnie.

Ref.: I już skarby, hop, hop z półek, i z szuflady na podłogę. Hej, hej, hej! To moje zbiory – poustawiać znów je mogę. Szklane kulki i maskotki, i figurki różnych stworzeń, i książeczki o zwierzętach. Chcesz mieć zbiory? Każdy może!

Krople w szyby bam, bam, bam,

więc pomysły nowe mam na zabawę, tralala, a wy róbcie to, co ja.

Ref.: Przebieranki, gry planszowe, teatrzyki oraz bale i konkursy dla rodziny, żeby czuła się wspaniale. Potem mamie lub też tacie wskoczyć grzecznie na kolana i jesienne czytać bajki albo słuchać deszczu grania.