ZAŁOŻENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE STYCZEŃ

 • Witaj Nowy Roku -Przyswajanie określeń czasu, kształtowanie poczucia przemijającego czasu. Poznawanie różnych sposobów mierzenia czasu, cykliczne powtarzanie się pór roku, miesięcy, tygodni dni i godzin. Dowiemy się jakie są fazy księżyca. Zapoznamy ciekawe dyscypliny sportowe zimowe. Doskonalić będziemy poznane zasady ,,fair play ”.
 • Przygotujemy naszą salę do Balu karnawałowego, gdzie Wspólnie będziemy się bawić przy skocznej muzyce. Podkreślimy znaczenie więzów rodzinnych. Z okazji Nadchodzącego Dnia Babci i Dziadka zaprosimy gości zaprezentujemy wiersze piosenki wręczymy upominki bliskim osobom.
 • Zapoznanie z wielką i małą pisaną i drukowaną literą: L, l, U, u, S, s,
 • Doskonalenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej, zachęcanie do czytania sylabami lub całościowego czytania wyrazów w oparciu o poznane litery.
 • Rozwiązywanie prostych działań matematycznych z zastosowaniem znaków +, – ,=. Porównywanie liczebności zbiorów, doskonalenie umiejętności przeliczania, doskonalenie poprawnego zapisywania zapisu graficznego poznanych cyfr. Poznanie cyfry 7,8,9.
 • Rozwijanie umiejętności zgodnego współdziałania z rówieśnikami. Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno -rytmicznych, poznanie nowych piosenek i pląsów.
 • Korzystanie ze świeżego powietrza obserwacje przyrodnicze. Wdrażanie do poznanych zasad zabezpieczenia organizmu przed niską temperaturą podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym oraz spacerów.„Dziadek” Nic już nie poradzę na to,że mojego taty tato,

  zamiast ślęczeć nad gazetą,

  lubi dla mnie być poetą.

  Składa wersy w zgrabne zwrotki kolorowe jak stokrotki.

  Dziadek puzzle też układa,

  bajki pięknie opowiada.

  Gdy idziemy przez park stary,

  wokół same dziwy, czary.

  Dziadek klucze ma do snów.

  Brak na tego dziadka słów!

   

  „Babcia jak mama”

  Babcia moja kochana,

  Babcia jak druga Mama.

  Nie ma lepszego lekarstwa na bóle,

  niż gdy mnie Babcia przytula czule.

  Babcia się troszczy, lubi rozpieszczać,

  jak zacznie karmić nie może przestać.

  Babci nie można nikim zastąpić,

  więc trzeba ją cenić i pochwał nie skąpić.

 • sł. i muz. tradycyjne Stary Abraham

  Stary Abraham miał siedmiu synów,

  siedmiu synów miał stary Abraham.

  A oni siedli i nic nie jedli,

  Tylko śpiewali sobie tak:

  – Lewa ręka!

  Stary Abraham miał siedmiu synów,

  siedmiu synów miał stary Abraham.

  A oni siedli i nic nie jedli,

  Tylko śpiewali sobie tak:

  – Lewa ręka, prawa ręka!

  Stary Abraham miał siedmiu synów,

  siedmiu synów miał stary Abraham.

  A oni siedli, i nic nie jedli,

  Tylko śpiewali sobie tak:

  – Lewa ręka, prawa ręka, lewa noga!

  Stary Abraham miał siedmiu synów,

  siedmiu synów miał stary Abraham.

  A oni siedli i nic nie jedli,

  Tylko śpiewali sobie tak:

  – Lewa ręka, prawa ręka, lewa noga, prawa noga!

  Stary Abraham miał siedmiu synów,

  siedmiu synów miał stary Abraham.

  A oni siedli i nic nie jedli,

  Tylko śpiewali sobie tak:

  – Lewa ręka, prawa ręka,

  lewa noga, prawa noga, a do tego jeszcze głowa!

   

Please follow and like us: