ZAŁOŻENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE MARZEC

W  MARCU:

 • dowiemy się, skąd się bierze mleko oraz jakie są jego rodzaje
 • nazwiemy różne produkty mleczne
 • będziemy rozwijać kreatywność w zabawach z użyciem produktów spożywczych
 • będziemy wsłuchiwać się w dźwięki występujące w otoczeniu, odróżniać dźwięki przyjemne od nieprzyjemnych
 • poznamy etapy przygotowania masła, spróbujemy zrobić je sami
 • będziemy obserwować zmiany zachodzące w przyrodzie oraz zjawiska pogodowe występujące wiosną
 • poznamy i nazwiemy symbole pogodowe oznaczające wiosnę
 • będziemy określać liczby w zbiorze, przyporządkowując elementy jeden do jednego
 • wzbogacimy wiedzę na temat ptaków-bocian-naśladujemy jego ruch i głos
 • założymy hodowlę roślin, dowiemy się, co jest niezbędne do ich wzrostu
 • będziemy kształtować pojęcia wysoko-nisko, góra-dół

 

WIERSZ p.t. „JUŻ!”

Spadła deszczu kropla. Plum ……

Zawiał ciepły wietrzyk. Szum ……

Coś pachnie w powietrzu. Kwiat.

Zmienia się wkoło świat.

A co to tak śpiewa? Ptak

Czyżby przyszła wiosna? Tak!

 

PIOSENKA p.t. „PRZYSZŁA  DO  NAS  WIOSNA”

Przyszła do nas wiosna piękna i radosna.

Tupu, tupu, tup, tup, tup!

Przyszła do nas wiosna. Tupu, tupu! Tup, tup, tup!

Słonkiem jasno świeci, śmieje się do dzieci.

Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha!

Śmieje się do dzieci. Ha, ha, ha, ha! Ha, ha, ha!

Czasem, gdy się gniewa, burzą huczy z nieba.

Bum, bum, bum, bum, bum!

Burzą huczy z nieba. Bum, bum, bum, bum, bum!

Innym razem jeszcze kapie cicho deszczem.

Kapu, kapu, kap, kap, kap.

Kapie cicho deszczem. Kapu, kapu, kap, kap, kap!