Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne marzec

                                  MARZEC

  1. Zabawy ruchowe z wykorzystaniem sprzętu sportowego- budzenie radości ze wspólnej zabawy
  2. Próby rozwiązywania sytuacji konfliktowych na zasadzie kompromisu i akceptacji potrzeb innych
  3. Zabawy dydaktyczne wzbogacające słownik, poprawną wymowę i doskonalące sprawność narządu artykulacyjnego
  4. Dbamy o zdrowie na przedwiośniu- cykl zajęć uświadamiających zdrowy tryb odżywiania
  5. W czasie spacerów obserwowanie otaczającej przyrody
  6. Słuchanie utworów literackich czytanych przez nauczycielkę, próby rozwiązywania zagadek słownych
  7. Witamy Wiosnę piosenką, wierszem, kolorowym korowodem

 

 

PIOSENKA „DBAJ O CZYSTOŚĆ”

 

Każde dziecko dba o czystość, więc ciągle w łazience

Myje buzię, myje ząbki, często myje ręce

R: Kap kap woda z kranu kapie, cieszy się mydełko,

Że tu dzieci, że tu dzieci przychodzą tak często

A wieczorem zawsze kąpiel i zabawa w wodzie

Kto chce czysty być i zdrowy, ten kąpie się co dzień

R: Kap……

Please follow and like us: