Założenia Wychowawczo – Dydaktyczne Maj

 

ZAŁOŻENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

  • będziemy kształtować logiczne myślenie podczas porządkowania zdarzeń, tworzenia historyjek, wskazywania różnic i podobieństw pomiędzy przedmiotami
  • poznamy litery ł, Ł, h, H – będziemy doskonalić umiejętność czytania
  • rozbudzimy w sobie ciekawość poznawczą poprzez tworzenie okazji do korzystania z różnych źródeł wiedzy – doświadczanie, obserwacja, książki, Internet, przeprowadzanie prostych doświadczeń, obserwowanie ich wyników i wyciąganie wniosków na tej podstawie
  • udoskonalimy umiejętność przeliczania, dodawania i odejmowania posługując się liczebnikami głównymi i porządkowymi – poznamy cyfrę 0 i liczbę 10 układając je z wykorzystaniem cyfr
  • będziemy rozwijać postawy prorodzinne, uświadamiając sobie rolę, znaczenie rodziny i budowanie właściwych relacji pomiędzy jej członkami, rozwijając zainteresowanie przeszłością swojej rodziny, uświadamiając, że każda osoba w rodzinie ma swoje prawa i obowiązki

 

PIOSENKA p.t. „MAJOWE ŻYCZENIA”

Jak Ci, mamo, powiedzieć – nie wiem, żeś najlepszą jest z mam.

Narysuję Ci serce i piosenkę tę dam.

Ref. Piosenka dla mamy, dla mamy piosenka.

Najlepsze życzenia schowamy w dźwiękach.

Piosenka dla mamy, zielona jak maj!

Tańcz z nami, śpiewaj i graj.

A ty co powiesz na to, tato,  że słów tyle już znam.

Dziś ułożę je w rymy i piosenkę Ci dam.

Ref. Piosenka dla taty, dla taty piosenka.

Jest dobra na co dzień, dobra od święta.

Piosenka dla taty pachnąca jak bzy!

Zaśpiewaj z nami i ty!

WIERSZ p.t. „NARYSUJĘ”

Narysuję dziś dla taty żółtą kredką trzy kwadraty.

Jeden duży, dwa maleńkie, wszystkie zgrabne, równiuteńkie.

Domaluję kreski trzy, i nasz domek ma już drzwi.

Narysuję pomaleńku dla bocianów, dla wróbelków.

I dla wszystkich innych ptaków, śliczny trójkąt w barwie maków.

Dodam kółek pół tuzina i już leci dym z komina.

Narysuję dziś dla mamy w oknach kwiaty i firany.

A przed domkiem psa z ogonkiem, kozę, brzozę i jabłonkę.

Jeszcze kreski, długa, krótka i jest furtka do ogródka.

A w ogródku? Cudów sto! Jutro narysuję to!!!