ZAŁOŻENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA MAJ

1. Poznanie symboli narodowych; kształtowanie postawy patriotycznej; utrwalanie przekonania, że Polska to nasz dom. Wprowadzenie podstawowych informacji na temat Unii Europejskiej i niektórych państw członkowskich.
2.Zapoznanie z mapą Polski oraz symbolami i herbami miast.
3.Zapoznanie ze strojami ludowymi z różnych regionów Polski oraz z gwarą/dialektami; tańczenie tańca ludowego; słuchanie i próby śpiewania utworów ludowych.
4. Uświadomienie wartości, jaką jest rodzina; utrwalanie miłych słów, których należy używać w rozmowach z bliskimi osobami; rozpoznawanie uczuć; poszerzenie słownika czynnego o pojęcie „drzewo genealogiczne”.
5. Zapoznanie z różnymi zawodami i przedmiotami potrzebnymi do ich wykonywania; uświadomienie, że ludzie dorośli zarabiają pieniądze przez pracę.
6. Poznanie etapów powstawania ubrań bawełnianych i rozwoju rośliny, z jakiej są wykonane; zapoznanie z różnego rodzaju materiałami i przyborami krawcowej.
7. Rozpoznawanie i nazywanie przetworów mlecznych; wdrażanie do prawidłowych nawyków żywieniowych.
8.Zapoznanie z zawodem piekarza. Poszerzenie wiedzy na temat powstawania ciasta oraz wyrobów z ciasta, np. pieczywo, makarony.
9.Wprowadzenie litery „h”, „H”; rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej; rozpoznawanie liter, którymi dzieci są zainteresowane na skutek zabawy.
10.Zapoznanie z konstrukcjami wykonywanymi przez zwierzęta.
11.Rozwijanie aparatu mowy; uważne słuchanie tekstu literackiego i budowanie wypowiedzi na jego temat.
12.Liczenie, dodawanie, odejmowanie; układanie przedmiotów zgodnie ze wzorem;
13.Klasyfikowanie według danej cechy; tworzenie zbiorów.
14.Uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych, plastyczno-techniczno-sensorycznych; ćwiczenie sprawności manualnej.
15.Poznanie nowej piosenki; granie na wybranym instrumencie.
16. Rozwijanie wyobraźni ruchowej i dźwiękowej, poczucia rytmu w muzyce.
17.Poznawanie świata różnymi zmysłami; zachęcanie do przeprowadzania eksperymentów i wyciągania z nich wniosków.

MOJA WESOŁA RODZINKA – PIOSENKA

 

My rodzinkę dobrą mamy

zawsze razem się trzymamy!

I choć czasem czas nas goni,

my jak palce jednej dłoni!

 

   Ref. Mama, tata, siostra, brat

          I ja – to mój mały świat!

          Dużo słońca, czasem grad-

          to wesoły jest mój świat!

 

   Mama zawsze kocha czule,

   ja do mamy się przytulę,

   w bólu, żalu i rozterce,

   bo ma mama wielkie serce!

 

   Ref. Mama, tata…

 

   Z tatą świetne są zabawy,

   z nim świat robi się ciekawy!

   Tata ma pomysłów wiele,

   jest najlepszym przyjacielem!

 

    Ref. Mama, tata…

 

    Kiedy nie ma taty, mamy,

   wszyscy sobie pomagamy!

   I choć sprzątać nie ma komu,

   jest wesoło w naszym domu!

 

   Ref. Mama, tata…

 

 

SYMBOLE NARODOWE – WIERSZ

 

Chociaż dopiero jestem przedszkolakiem,

dobrze wiem że jestem Polakiem.

I wiem, że kolory biało-czerwone,

to nasze barwy narodowe.

 

Znam dobrze słowa HYMNU POLSKIEGO

i wiem, że jest to MAZUREK DĄBROWSKIEGO.

Godło, to biały orzeł z koroną

otoczony dookoła obwódką czerwoną.

 

Flaga też jest biało-czerwona.

Gdy są święta, powiewa wywieszona.

I wszystko to wiem, choć jestem przedszkolakiem.

Bo przecież jestem patriotą – POLAKIEM.

 

Please follow and like us: