Założenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc maj

 1. Będziemy rozbudzać postawę patriotyczną poprzez:
 • kształtowanie poczucia przynależności narodowej
 • poznanie legendy o początkach państwa polskiego
 • utrwalenie symboli narodowych
 • kształtowanie świadomości różnic kulturowych i językowych między mieszkańcami poszczególnych krajów
 • poznanie wybranych miast, w tym stolicy Polski, wskazanie ich na mapie
 1. Poznamy różne typy budynków, dokonamy ich klasyfikacji ze względu na pełnioną funkcję. Nazwiemy zawody ludzi pracujących przy budowie domu. Utrwalimy nazwy domów budowanych przez zwierzęta.
 2. Będziemy rozpoznawać i nazywać emocje, uświadomimy sobie, że są one nieodłącznym elementem życia.
 3. Będziemy kształtować postawę szacunku i życzliwości wobec najbliższych, utrwalimy wiedzę o relacjach między członkami rodziny.
 4. Wzbogacimy wiedzę dotyczącą rodzajów zawodów ludzi biorących udział w procesie powstawania ubrań, nabiału, różnego rodzaju pieczywa. Nazwiemy zawody związane z tworzeniem muzyki.
 5. Nadal będziemy wzbogacać wiedzę o przyrodzie w najbliższym otoczeniu, kształtować przekonanie o potrzebie szanowania i dbania o środowisko naturalne.
 6. Będziemy rozwijać ciekawość poznawczą oraz chęci przeprowadzania eksperymentów, postaramy się wyciągać i formułować wnioski.
 7. W zakresie kształtowania pojęć matematycznych będziemy: przeliczać przedmioty, posługiwać się liczebnikami głównymi i porządkowymi, klasyfikować, tworzyć zbiory, posługiwać się pojęciami określającymi ilość przedmiotów (mało, dużo, mniej, więcej, tyle samo) oraz ich ciężar (ciężki, lekki, cięższy, lżejszy, taki sam), rozróżniać i nazywać figury geometryczne, rozwijać orientację przestrzenną.
 8. W zakresie przygotowania do nauki czytania i pisania będziemy: pogłębiać zasób słownictwa, doskonalić umiejętność analizy i syntezy sylabowej wyrazów, rozwijać koordynację wzrokowo – ruchową oraz motorykę ręki. Zwrócimy uwagę na prawidłowe posługiwanie się narzędziem pisarskim oraz nożyczkami.
 9. Będziemy kształtować poczucie rytmu, wrażliwość muzyczną, nazywać elementy muzyki, określać charakter utworu muzycznego. Będziemy również wzbogacać doświadczenia plastyczne, rozwijać kreatywność, pomysłowość i wyobraźnię. Utrwalimy poznane tańce ludowe: Maryneczka, Grozik, Krakowiak oraz układy taneczne do piosenek: Pajacyk, Tańcząca wiewióreczka.

 

Dwie połówki – wiersz

Mama, tata mądre główki
Są jak jabłka dwie połówki

Tata w piłkę ze mną gra
Mama sto pomysłów ma.

Tata rower zreperuje
Mama siniak pocałuje

Tata zimą ciągnie sanki
Mama z kwiatów plecie wianki.

Mama, tata mądre główki
Są jak jabłka dwie połówki

Co za jabłko mówię wam
Jaki skarb ja w domu mam…

Moja wesoła rodzinka – piosenka

1. My rodzinę dobrą mamy,
zawsze razem się trzymamy!
I choć czasem czas nas goni,
my jak palce jednej dłoni!

Ref. Mama, tata, siostra, brat
I ja – to mój mały świat!
Dużo słońca, czasem grad –
to wesoły jest mój świat!

2. Mama zawsze kocha czule,
ja do mamy się przytulę,
Tata kocha, lecz inaczej,
uspokaja, kiedy płaczę

Ref. Mama, tata, siostra, brat…

3. Kiedy nie ma taty, mamy,
wszyscy sobie pomagamy!
I choć sprzątać nie ma komu,
jest wesoło w naszym domu!

Ref. Mama, tata, siostra, brat…

Please follow and like us: