ZAŁOŻENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA STYCZEŃ

  1. Poznamy różne sposoby odmierzania czasu i wybranych zwyczajów związanych z żegnaniem starego roku a witaniem nowego.
  2. Zapoznamy się z cyklicznością pór roku i nazwami miesięcy.
  3. Utrwalimy wiadomości na temat cech pór roku i ich rytmiczności.
  4. Poznamy zasady sportowego zachowania.
  5. Usystematyzujemy wiadomości związane ze sportami zimowymi.
  6. Będziemy przestrzegali zasad bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie.
  7. Poznamy znaczenie słowa “szacunek” w odniesieniu do osób starszych.
  8. Dowiemy się, jakie są zwyczaje karnawałowe w Polsce i na świecie.
  9. Poznamy litery l, L; u, U; s, S; b, B oraz cyfry 7, 8, 9 i 0.
  10. Nauczymy się na pamięć wiersza “Dla babci i dziadka” oraz piosenki “Dziękuję”.
Please follow and like us: