Założenia wychowawczo-dydaktyczne na Styczeń

ZAŁOŻENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE  NA
 STYCZEŃ  2024 r.
1. Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas zimy. Zapamiętanie cech typowych dla zimy. Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu sportowego (sanki) w ogrodzie przedszkolnym.
2. Budzenie zainteresowania życiem ludzi w innych strefach klimatycznych.
3. Wdrażanie do pamiętania o najbliższych przy różnych okazjach, np. Dzień Babci i Dzień Dziadka; okazywanie szacunku innym ludziom, szczególnie osobom starszym.
4. Rozwijanie umiejętności przeliczania podczas zabaw z kostką. Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich. Nauka piosenek i pląsów.
WIERSZ ” ŻYCZENIA „
Dziś dla babci słońce mamy
i całuski dla dziadziusia.
Dziś życzenia wnuczek składa
i piosenki śpiewa wnusia.
Aby babcia i dziadziusio
w zdrowiu długo żyli,
aby uśmiech dla nas mieli
w każdej wolnej chwili.
PIOSENKA „BABCIU DROGA, DZIADKU DROGI”
Babciu, droga babciu, powiedz mi,
czy potrafisz zrobić to, co my?
My tupiemy tup, tup, tup,
teraz babciu Ty to zrób!
Babciu, droga babciu, powiedz mi,
czy potrafisz zrobić to, co my?
My skaczemy raz, dwa, trzy,
teraz babciu podskocz ty!
Dziadku, drogi dziadku powiedz mi,
czy potrafisz zrobić to, co my?
My całuski damy CI,
teraz dziadku daj nam Ty!
Please follow and like us: