Założenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc wrzesień

  1. Będziemy zwracać się do koleżanek i kolegów w grupie po imieniu, stosować zwroty grzecznościowe, rozwijać szacunek do rówieśników i wszystkich osób pracujących w przedszkolu.
  2. Omówimy zasady bezpiecznej zabawy w grupie w sali przedszkolnej i na placu zabaw. Utrwalimy znaczenie znaków graficznych zawartych w kodeksie grupowym.
  3. Nauczymy się rozpoznawać i nazywać emocje, wskażemy ich przyczynę. Będziemy kształtować umiejętność radzenia sobie z emocjami, informowania personel przedszkola o własnych potrzebach i problemach.
  4. Będziemy wzmacniać wiarę we własne możliwości, rozwijać umiejętność współpracy w grupie.
  5. Będziemy nazywać kolory, aktywnie uczestniczyć w zabawach badawczych, obserwować, porównywać i formułować wnioski.
  6. Poszerzymy wiedzę na temat bezpieczeństwa na drodze, poznamy wybrane znaki drogowe, dokonamy ich klasyfikacji.
  7. W zakresie przygotowania do nauki czytania i pisania będziemy: uważnie słuchać tekstów literackich, pogłębiać zasób słownictwa, doskonalić umiejętność analizy sylabowej wyrazów, wyodrębniać głoski w nagłosie, rozwijać koordynację wzrokowo – ruchową oraz motorykę ręki, zwrócimy uwagę na prawidłowe posługiwanie się narzędziem pisarskim.
  8. W zakresie kształtowania pojęć matematycznych będziemy: liczyć w zależności od umiejętności dzieci, tworzyć zbiory, klasyfikować przedmioty wg. określonej cechy, nazywać figury geometryczne, odtwarzać wskazane sekwencje.
  9. Będziemy kształtować poczucie rytmu, wrażliwość, słuch oraz pamięć muzyczną, nazywać elementy muzyki: dźwięki ciche, głośne, wysokie, niskie, szybkie, wolne; bawić się przy muzyce klasycznej. Utrwalimy poznane tańce ludowe oraz układy taneczne do piosenek. Będziemy również wzbogacać doświadczenia plastyczne, rozwijać kreatywność, pomysłowość i wyobraźnię.

 

Ruch drogowy – wiersz

Sygnalizator

Kto jego świateł zna tajemnice,

może bezpiecznie przejść przez ulicę.

Światło czerwone – stój! Żółte – czekaj!

Zielone – przechodź śmiało, nie zwlekaj!

Przejście dla pieszych

Niebieski kwadrat, w nim trójkąt biały.

Ludzik w trójkącie jest czarny cały.

Idzie przez jezdnię noga za nogą –

tutaj więc piesi przechodzić mogą!

Przedszkole, drugi dom – piosenka

Gdy dzień wstaje i wita świat,

ranną porą wstaję i ja.

Mama pomaga ubierać się,

do przedszkola prowadzi mnie.

Ref.: Ja chodzę tam co dzień,

obiadek dobry jem,

a po spacerze w sali

wesoło bawię się.

Kolegów dobrych mam,

nie jestem nigdy sam,

przedszkole domem drugim jest.

Czasem rano trudno mi wstać.

Chciałoby się leżeć i spać,

lecz na mnie auto czeka i miś.

W co będziemy bawić się dziś?

Ref.: Ja chodzę tam co dzień…

Zamiast mamy panią tu mam,

bardzo dużo wierszyków znam.

Śpiewam i tańczę, wesoło mi,

i tak płyną przedszkolne dni.

Ref.: Ja chodzę tam co dzień

Please follow and like us: