Założenia wychowawczo-dydaktyczne na wrzesień

 

  1. Poznanie imion dzieci w grupie, nawiązanie relacji rówieśniczych, integrowanie grupy. Ufne zwracanie się z problemami do swoich pań.

  2. Poznawanie przedszkolnego otoczenia. Wykorzystanie zabawek do zabaw tematycznych np. “w dom”. Zachęcanie do samodzielności w ubieraniu, załatwianiu swoich potrzeb w łazience, pamiętanie o myciu rąk po zajęciach, po skorzystaniu z toalety i przed posiłkami, odkładaniu zabawek po skończonej zabawie.

  3. Używanie zwrotów grzecznościowych, zawieranie i przestrzeganie umów dotyczących bezpiecznego zachowania w przedszkolu i na placu zabaw.

  4. Poznanie zasad bezpiecznego poruszania się na ulicy. Rozbudzenie zainteresowania różnymi pojazdami i zabawy z wykorzystaniem pojazdów-zabawek. Zachęcanie do zabaw konstrukcyjnych z różnego rodzajami klocków i układanek. Kształtowanie zdolności manualnych w różnego rodzaju aktywnościach plastycznych.

  5. Nauka uważnego słuchania poprzez naukę krótkich wierszyków, słów prostych piosenek, reagowanie na sygnały dawane przez nauczycielki
    i rozumienie prostych poleceń, ćwiczenie umiejętności wyrażania ruchem treści piosenek.

 

Wiersz do pokazywania

Raczki robią klap, klap, klap (klaszczemy)

Nóżki tupią tup, tup, tup (tupiemy)

Tutaj swoją głowę mam (pokazujemy głowę)

I po brzuszku bam, bam, bam (gładzimy po brzuchu)

Buzia robi am, am, am ( naśladujemy mlaskanie)

Oczka patrzą tu i tam (mrugamy)

Tutaj swoją głowę mam (pokazujemy głowę)

I po nosku sobie gram (naśladujemy grę na nosie)

Piosenka 

Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka

Konduktorze łaskawy zabierz nas do Warszawy

Trudno, trudno to będzie, dużo dzieci jest wszędzie

Bardzo Pana prosimy, do Warszawy musimy

A więc szybko wsiadajcie, do Warszawy ruszajcie.

Please follow and like us: