Założenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc kwiecień

  1. Poznamy kształt litery ł, Ł drukowanej i pisanej, będziemy przeprowadzać ćwiczenia analizy słuchowej, ćwiczenia grafomotoryczne, wypowiadanie się pełnym zdaniem;

  2. Będziemy doskonalić umiejętności matematyczne w aspekcie miarowym, umiejętności przeliczania, porównywania, określania położenia w odniesieniu do innych przedmiotów, klasyfikowania figur geometrycznych, kodowania;

  3. Poszerzymy wiadomości na temat życia i pracy na wsi, odpowiednich zachowań i postaw w stosunku do zwierząt i przyrody;

  4. Zapoznamy się z domami zwierząt w gospodarstwie oraz nazwiemy poszczególnych członków rodzin zwierzęcych i ptasich;

  5. Zapoznamy się z tradycjami wielkanocnymi, technikami ozdabiania jaj i ich nazwami, zrobimy kartki świąteczne, poszukamy zajączka w ogrodzie przedszkolnym, będziemy zachęcać do kultywowania tradycji rodzinnych;

  6. Utrwalimy pojęcia „globus”, „ekolog”, „planeta Ziemia”, „deszczówka” oraz kształtować będziemy zachowania proekologiczne, nawyk oszczędzania wody i budować poczucie odpowiedzialności za naszą planetą, będziemy obchodzić Dzień Ziemi;

  7. Poznamy sposoby pomagania owadom, poznamy nazwy kwiatów wiosennych i mieszkańców łąki;

  8. Przypomnimy sobie adres zamieszkania oraz komu możemy go podać, nazwy zawodów służb ratunkowych i numerów alarmowych, utrwalimy umiejętności wzywania pomocy;

  9. Przeprowadzimy zabawy badawcze m. in. barwiąc jajka, odciskając palce i porównując układ swoich linii papilarnych, stworzymy własną pianę oraz wyciągniemy wnioski z przeprowadzonych zabaw;

  10. W dalszym ciągu będziemy rozwijać sprawność manualną, motorykę małą, dużą, wrażliwość muzyczną;

Piosenka: „Wiosna na łące”

sł. Marcin Przewoźniak, muz. Robert Dziekański

Cyk–cyk! Kto tu cyka?

To piosenka jest świerszczyka.

Szuszu–szuszu – szumi trawa.

Tak mu trawa bije brawa!

Ref.: Wiosna, wiosna na łące!

Będzie przyjęcie i koncert!

Wiosna, wiosna na łące!

Będzie przyjęcie pachnące!

Bzyk, bzyk! Kto tam bzyka?

Pszczoła osę dziś spotyka.

Razem z kwiatka się napiły.

Nie będziemy się kłóciły!

Ref.: Wiosna, wiosna …

Kum! Kum! Kto tu skacze?

Pani Żaba, nie inaczej!

Zaraz wskoczy do bajora,

będzie śpiewać do wieczora.

Ref.: Wiosna, wiosna…

Mig–mig – na skrzydełkach

miga kolorowa mgiełka.

To motyle dokazują

i nektarem się częstują.

Ref.: Wiosna, wiosna…

Brzęk! Brzęk! To śpiew łąki.

Pszczoły, trzmiele, żuki, bąki

tu się wszyscy spotykają,

tutaj kwiatki zapylają.

Wiersz: „Mali strażnicy przyrody”

sł. J. Kasperkowiak

Dziś ekologia modne słowo,

przyrodę wszyscy chcemy mieć zdrową.

Jej strażnikami się ogłaszamy,

od dziś przyrodzie my pomagamy.

Gdy ktoś bezmyślnie papierek rzuci,

musisz takiemu uwagę zwrócić.

Nie można przecież bezkarnie śmiecić,

to wiedzą nawet przedszkolne dzieci.

Nie wolno łamać gałęzi drzew,

bo pięknie płynie z nich ptasi śpiew.

A kiedy bocian wróci z podróży,

gniazdo niech znajdzie, na nie zasłużył.

Pozwól dżdżownicy do ziemi wrócić,

po co jej dzieci mają się smucić.

Niech barwny motyl siada na kwiatach,

żyje tak krótko, niech wolny lata.

A zimą nakarm głodne ptaki,

sikorki, wróble, wrony, szpaki.

Powieś na drzewie karmnik mały,

będą ci wiosną za to śpiewały.

Choć ekolodzy jeszcze z nas mali

uczyć będziemy tego wandali.

Matka natura nam, wynagrodzi,

jeśli z przyrodą będziemy w zgodzie.

Please follow and like us: