Założenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc kwiecień

Tematy kompleksowe: 

„WIELKANOC”

„BAJKI I BAŚNIE”

„W GOSPODARSTWIE”

„DBAMY O ZIEMIĘ”

„RUCH TO ZDROWIE”

  1. Zapoznamy się ze zwyczajami i tradycjami związanymi z Wielkanocą,
  2. Rozwiniemy zainteresowania książką, jako źródło wiedzy, doskonaląc umiejętności wypowiadania się na określony temat.
  3. Wzbogacimy słownictwo na temat życia na wsi, utrwalimy nazwy i wygląd ptactwa oraz zwierząt w gospodarstwie i ich potomstwa; poznamy nazwy ich mieszkań.
  4. Poznamy pojęcie „ekolog”; nazwy drzew i krzewów owocowych. Zapoznamy się z życiem mrówki i jej wyglądem oraz z pojęciem „Pracowity jak mrówka”. Utrwalimy kolory pojemników do segregacji śmieci.
  5. Będziemy propagować zdrowy styl życia – aktywność ruchową.
  6. Poszerzymy słownictwo o takie pojęcia jak: dyrygent, batuta; będziemy wzbudzać zamiłowania do muzyki.
  7. Będziemy rozwijać zainteresowania dzieci zmianami zachodzącymi w środowisku przyrodniczym.
  8. Utrwalimy pojęcia określające położenie przedmiotu w przestrzeni: „na”, „pod”, „za”, „obok”.
  9. Będziemy doskonalić umiejętności logicznego myślenia, wypowiadania się, rozwijać procesy analizy i syntezy, przeliczania, spostrzegawczości, pamięci, zdolności plastyczne, a przede wszystkim będziemy doskonale bawić się.

 

 
Wiersz „Mały ekolog”
Autor: Mateusz Mojsak

Lubię dbać o środowisko,

i wiem o nim prawie wszystko:

gaszę światło w toalecie,

by nie brakło go na świecie.

Jeżdżę tylko na rowerze,

bo to służy atmosferze,

nie marnuję także wody,

by świat zdrowy był i młody.

 

 
Piosenka „Na wiejskim podwórku”

Na podwórku już o świcie

zamieszanie, rwetes, krzyki,

pokłóciły się koguty,

kaczki, gęsi i indyki.

Ref.: Kwa, kwa, kwa, kwa, gę, gę, gę, gę!

Gul, gul, gul, gul, kukuryku!

Kwa, kwa, gę, gę, kukuryku!

O co tyle krzyku?

Krowa muczy, świnki kwiczą,

piesek szczeka: hau, hau, hau, hau.

Owce beczą, kozy meczą, w stajni koń rży: ihahaa!

Ref. Kwa, kwa, kwa…

Gospodyni rano wstała,

daje paszę, ziarno sypie,

więc przez chwilę na podwórku

będzie troszkę, troszkę ciszej.

Ref. Kwa, kwa, kwa…

Na wiejskim podwórku – Bing video (link prowadzący do strony z piosenką)