Założenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc kwiecień

 

 

 1. Będziemy dostrzegać i nazywać zmiany w przyrodzie wraz ze zmianą pory roku.
 2. Poznamy zwyczaje i tradycje związane ze Świętami Wielkanocnymi na podstawie zgromadzonych przedmiotów i własnych doświadczeń. Dowiemy się jak powstają pisanki, kraszanki, drapanki, oklejanki.
 3. Dowiemy się jakie są kolejne etapy sadzenia owsa oraz co jest potrzebne do wzrostu roślin.
 4. Poznamy zwierzęta występujące w gospodarstwie wiejskim, wzbogacimy słownictwo na temat życia na wsi.
 5. Utrwalimy wiadomości na temat naszej planety Ziemi, zapoznamy się z oznaczeniami na globusie.
 6. Dostrzeżemy piękno otaczającej nas przyrody. Nadal będziemy kształtować świadomość ekologiczną, utrwalimy zasady prawidłowej segregacji podstawowych rodzajów odpadów.
 7. Zapoznamy się z wyglądem i nazwami mieszkańców łąki, poszerzymy wiedzę na temat pomagania owadom. Nazwiemy wiosenne kwiaty.
 8. Poszerzymy wiedzę na temat służb ratunkowych, utrwalimy znajomość numerów alarmowych i sytuacji, w których ich użycie jest niezbędne.
 9. W zakresie kształtowania pojęć matematycznych będziemy: przeliczać przedmioty, klasyfikować, tworzyć zbiory, posługiwać się pojęciami określającymi odległość: bliżej, dalej oraz posługiwać się przyrządami służącymi do mierzenia ( centymetr krawiecki, miarka budowlana, linijka), rozróżniać i nazywać figury geometryczne. Utrwalimy przestrzenną figurę geometryczną – kulę.
 10. W zakresie przygotowania do nauki czytania i pisania będziemy: pogłębiać zasób słownictwa, doskonalić umiejętność analizy i syntezy sylabowej wyrazów, rozwijać koordynację wzrokowo – ruchową oraz motorykę ręki wiodącej (rysowanie po linii, dokładne zapełnianie płaszczyzny kolorem) Zwrócimy uwagę na prawidłowe posługiwanie się narzędziem pisarskim oraz nożyczkami.
 11. Będziemy kształtować poczucie rytmu, wrażliwość muzyczną, nazywać elementy muzyki, określać charakter utworu muzycznego. Będziemy również wzbogacać doświadczenia plastyczne, rozwijać kreatywność, pomysłowość i wyobraźnię.

 


Motyle znad łąki – wiersz

Ach co to
ach co to za balet?
Ach kto to
tak tańczy wspaniale?
To tańczą
motyle znad łąki
a każdy
ma skrzydła z koronki.
Wirują nad nami
z bosymi nóżkami
a łąka się śmieje
wszystkimi kwiatami!
Wirują nad nami
jak chmura tęczowa
i słońce
za chmurą motyli się chowa!

 

 

Święta Wielkanocne – piosenka

Farby, pędzel i kosz jajek

Narysuję stos pisanek

I baranek i wędzonka

I gotowa już święconka

Ref. Bo już są Święta, Święta Wielkanocne

Są też pisanki, baranki, zajączki

Jest tata, mama i młodsza siostrzyczka

Wszyscy zerkają razem do koszyczka

Lany, lany poniedziałek

Mokra Kasia, mokry Janek

Chłopcy pędzą z sikawkami

Biegną tak za dziewczynkami

Ref…

Please follow and like us: