Założenia wychowawczo-dydaktyczne na kwiecień

1.Będziemy obserwować przygotowania do Wielkanocy w najbliższym otoczeniu

( w domu, w przedszkolu, dekoracje uliczne).

2.Zapoznamy się z nazwami i cechami wybranych zwierząt hodowanych na wsi.

3.Rozbudzimy zainteresowania przyrodnicze poprzez zapoznanie z budową i warunkami rozwoju tulipana.

4.Rozwiniemy słuch muzyczny i umiejętności estetycznego poruszania się podczas zabaw muzycznych.

5.Będziemy kształcić umiejętności prawidłowego stosowania określeń: więcej, mniej, tyle samo.

6.Zapoznamy się z nazwą i wyglądem pierwszych wiosennych kwiatów.

Wierszyk ,,Mały ekolog”  M. Mojsak

Lubię dbać o środowisko

i wiem o nim prawie wszystko:

gaszę światło w toalecie,

by nie brakło go na świecie.

Jeżdżę tylko na rowerze,

bo to służy atmosferze.

Nie marnuję także wody,

by świat zdrowy był i młody.

Piosenka ,,Jestem muzykantem, konszabelantem”

1,Jestem muzykantem,konszabelantem.

My jesteśmy muzykanci,konszbelanci.

Ja umiem grać i my umiemy grać:

na bębnie, na bębnie.

Bum tarara, bum tarara

bum tarara, bum tarara bęc!

2.Jestem muzykantem ,konszabelantem.

My jesteśmy muzykanci,konszabelanci.

Ja umiem grać i mu umiemy grać:

na flecie, na flecie.

Firlalajka,firlalajka

firlalajka,firlalajka bęc!

3.Jestem muzykantem,konszabelantem.

My muzykanci,konszabelanci.

Ja umiem grać i my umiemy grać:

na trąbce ,na trąbce.

Trutu tutu,trutu tutu

trutu tutu,trutu tutu bęc!

 

 

Please follow and like us: