Założenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc kwiecień

 1. Będziemy dostrzegać i nazywać zmiany w przyrodzie wraz ze zmianą pory roku.
 2. Poznamy zwyczaje i tradycje związane ze Świętami Wielkanocnymi na podstawie zgromadzonych przedmiotów i własnych doświadczeń.
 3. Dowiemy się jak powstają pisanki, kraszanki, drapanki, oklejanki.
 4. Dowiemy się jakie są kolejne etapy sadzenia owsa oraz co jest potrzebne do wzrostu roślin.
 5. Poznamy zwierzęta występujące w gospodarstwie wiejskim, wzbogacimy słownictwo na temat życia na wsi.
 6. Utrwalimy wiadomości na temat naszej planety Ziemi, zapoznamy się z oznaczeniami na globusie.
 7. Dostrzeżemy piękno otaczającej nas przyrody. Nadal będziemy kształtować świadomość ekologiczną, utrwalimy zasady prawidłowej segregacji podstawowych rodzajów odpadów.
 8. Rozbudzimy zainteresowanie sportem i dyscyplinami sportowymi. Uświadomimy sobie znaczenie aktywności ruchowej dla zdrowia. Będziemy propagować zdrowy styl życia oraz zachęcać rodziców do organizowania wspólnych zabaw kształtujących ogólną sprawność fizyczną.
 9. W zakresie kształtowania pojęć matematycznych będziemy: przeliczać przedmioty, klasyfikować, tworzyć zbiory, posługiwać się pojęciami określającymi położenie przedmiotów w przestrzeni: na, pod, za, obok oraz pojęciami określającymi porównywanie ilości przedmiotów: mniej, więcej, tyle samo; rozróżniać i nazywać figury geometryczne : koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt. Utrwalimy przestrzenną figurę geometryczną – kulę.
 10. W zakresie przygotowania do nauki czytania i pisania będziemy: pogłębiać zasób słownictwa, doskonalić umiejętność analizy i syntezy sylabowej wyrazów, rozwijać koordynację wzrokowo – ruchową oraz motorykę ręki wiodącej (rysowanie po linii, dokładne zapełnianie płaszczyzny kolorem).Zwrócimy uwagę na prawidłowe posługiwanie się narzędziem pisarskim oraz nożyczkami.
 11. Będziemy kształtować poczucie rytmu, wrażliwość muzyczną, nazywać elementy muzyki, określać charakter utworu muzycznego.
 12. Będziemy również wzbogacać doświadczenia plastyczne, rozwijać kreatywność, pomysłowość i wyobraźnię.

 

 
Wiersz ,,Mały ekolog”

Lubię dbać o środowisko

i wiem o nim prawie wszystko:

gaszę światło w toalecie,

by nie brakło go na świecie.

Jeżdżę tylko na rowerze,

bo to służy atmosferze,

nie marnuję także wody,

by świat zdrowy był i młody.

 

Piosenka ,,Święta Wielkanocne”
( piosenka dla dzieci, pomuzykujmy, YouTube)

Słodki zapach ciast

już do stołu woła nas.

A dzwonu dźwięk

uroczyście głosi, że…

To święta, święta wielkanocne,

nadszedł radosny czas.

A baranek i zajączek

zimną wodą kropią nas.

Mama krząta się,

do sprzątania woła mnie.

Ja pomagam jej

i wesoło śpiewam, że…

To święta, święta wielkanocne…

Please follow and like us: