Główne założenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc marzec

  1. Zapoznamy się z charakterystycznymi zmianami zachodzącymi wiosną w przyrodzie.
  2. Poznamy niektóre przysłowia ludowe dotyczące wiosny.
  3. Wykonamy portret Pani Wiosny z materiałów rożnego typu.
  4. Zapoznamy się z niektórymi gatunkami ptaków przylatujących na wiosnę ( bocian, jaskółka ,szpak) .
  5. Zapoznamy się z wyglądem niektórych zwierząt wiejskich.
  6. Będziemy tworzyć zbiory i podzbiory ze względu na cechy.
  7. Zapoznamy się z etapami powstawania książki, pracą drukarza oraz introligatora.
  8. Będziemy słuchać bajek czytanych w ramach akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom’’.
  9. Będziemy kształcić umiejętności rozumienia informacji przedstawionych w formie symbolu ,znaku graficznego.
  10. Będziemy kształcić wypowiedzi wielozdaniowe związane z ilustracjami.

 

,,Wiosna’’ D. Kossakowska

Wiosna przyszła do nas dziś z rana,

w zieleń trawy soczystej ubrana.

Przebiśniegi już kwitną w ogrodzie,

zawdzięczają to pięknej pogodzie.

Słońce świeci,krokusy ogrzewa,

i zielenią się wszystkie drzewa.

Ptaki chcą już gniazda budować,

by pisklęta swoje wychować.

Deszcz wiosenny cicho coś śpiewa,

a słuchają go kwiaty i drzewa.

 

,, Jestem książką’’ M. Tomaszewska, Szymański

Witam cię kartek szelestem,

tytułem na pierwszej stronie.

Bo po to przecież tu jestem,

żebyś mnie ujął w swe dłonie.

Ref. Jestem książką ,

mam tytuł i autora,

jestem książką

czytania przyszła pora.

Kiedy ci smutno będzie,

w łóżeczku będziesz- chory,

ja z tobą pójdę wszędzie,

poprzez zimowe wieczory.

Ref. Jestem książką…

Wędrować po każdej kartce,

nigdy ci się nie znudzi !

Bo bardzo są ciekawe,

przygody nieznanych ludzi.

Please follow and like us: