Główne założenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc marzec

 1. Zapoznamy się z charakterystycznymi zmianami zachodzącymi wiosną w przyrodzie.
 2. Poznamy niektóre przysłowia ludowe dotyczące wiosny.
 3. Wykonamy portret Pani Wiosny z materiałów rożnego typu.
 4. Zapoznamy się z niektórymi gatunkami ptaków przylatujących na wiosnę ( bocian, jaskółka ,szpak) .
 5. Zapoznamy się z wyglądem niektórych zwierząt wiejskich.
 6. Będziemy tworzyć zbiory i podzbiory ze względu na cechy.
 7. Zapoznamy się z etapami powstawania książki, pracą drukarza oraz introligatora.
 8. Będziemy słuchać bajek czytanych w ramach akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom’’.
 9. Będziemy kształcić umiejętności rozumienia informacji przedstawionych w formie symbolu ,znaku graficznego.
 10. Będziemy kształcić wypowiedzi wielozdaniowe związane z ilustracjami.

 

Więcej „Główne założenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc marzec”

Założenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc kwiecień

 1. Będziemy dostrzegać i nazywać zmiany w przyrodzie wraz ze zmianą pory roku.
 2. Poznamy zwyczaje i tradycje związane ze Świętami Wielkanocnymi na podstawie zgromadzonych przedmiotów i własnych doświadczeń.
 3. Dowiemy się jak powstają pisanki, kraszanki, drapanki, oklejanki.
 4. Dowiemy się jakie są kolejne etapy sadzenia owsa oraz co jest potrzebne do wzrostu roślin.
 5. Poznamy zwierzęta występujące w gospodarstwie wiejskim, wzbogacimy słownictwo na temat życia na wsi.
 6. Utrwalimy wiadomości na temat naszej planety Ziemi, zapoznamy się z oznaczeniami na globusie.
 7. Dostrzeżemy piękno otaczającej nas przyrody. Nadal będziemy kształtować świadomość ekologiczną, utrwalimy zasady prawidłowej segregacji podstawowych rodzajów odpadów.
 8. Rozbudzimy zainteresowanie sportem i dyscyplinami sportowymi. Uświadomimy sobie znaczenie aktywności ruchowej dla zdrowia. Będziemy propagować zdrowy styl życia oraz zachęcać rodziców do organizowania wspólnych zabaw kształtujących ogólną sprawność fizyczną.
 9. W zakresie kształtowania pojęć matematycznych będziemy: przeliczać przedmioty, klasyfikować, tworzyć zbiory, posługiwać się pojęciami określającymi położenie przedmiotów w przestrzeni: na, pod, za, obok oraz pojęciami określającymi porównywanie ilości przedmiotów: mniej, więcej, tyle samo; rozróżniać i nazywać figury geometryczne : koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt. Utrwalimy przestrzenną figurę geometryczną – kulę.
 10. W zakresie przygotowania do nauki czytania i pisania będziemy: pogłębiać zasób słownictwa, doskonalić umiejętność analizy i syntezy sylabowej wyrazów, rozwijać koordynację wzrokowo – ruchową oraz motorykę ręki wiodącej (rysowanie po linii, dokładne zapełnianie płaszczyzny kolorem).Zwrócimy uwagę na prawidłowe posługiwanie się narzędziem pisarskim oraz nożyczkami.
 11. Będziemy kształtować poczucie rytmu, wrażliwość muzyczną, nazywać elementy muzyki, określać charakter utworu muzycznego.
 12. Będziemy również wzbogacać doświadczenia plastyczne, rozwijać kreatywność, pomysłowość i wyobraźnię.

 

Więcej „Założenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc kwiecień”

Założenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc marzec

 1. Będziemy uczyć się rozpoznawania elementów pogody za pomocą symbolów
 2. Zapoznamy się ze zjawiskami atmosferycznymi występującymi w przedwiośniu oraz na wiosnę
 3. Wyjaśnimy sobie przysłowie „W marcu jak w garncu”
 4. Będziemy kształtować umiejętność właściwego stosowania zwrotów określających czas: przedtem, teraz, potem
 5. Pobawimy się w zabawy naszych babć i dziadków
 6. Porozmawiamy o tym jak bawią się dzieci w różnych zakątkach świata i poznamy ich zabawy
 7. Zadbamy o nasze zdrowie w przedwiośniu, uświadomimy sobie jak ważne jest zdrowe odżywianie dla naszego organizmu
 8. Dowiemy się jak prawidłowo dbać o naszą higienę osobistą, estetykę spożywania posiłków oraz o schludny wygląd
 9. Ukształtujemy umiejętność właściwego doboru ubrań w zależności od warunków atmosferycznych
 10. Utrwalimy wiedzę na temat Pór Roku
 11. Poznamy nazwy i wygląd wiosennych kwiatów
 12. Zapoznamy się ze zwyczajem ludowym związanym z pożegniem Zimy i powitaniem Wiosny
 13. Zadbamy o nasze zdrowie fizyczne podczas ćwiczeń i zabaw ruchowych- ukształtujemy sprawność ogólną organizmu i koordynacje ruchową
 14. W zakresie kształtowania pojęć matematycznych będziemy: liczyć do 7( i więcej, w zależności od umiejętności dzieci), tworzyć zbiory, klasyfikować przedmioty wg. określonej cechy, posługiwać się pojęciami określającymi wielkość przedmiotów: mały, mniejszy, najmniejszy, duży, większy, największy, rozróżniać i nazywać figury geometryczne : koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt.
 15. W zakresie przygotowania do nauki czytania i pisania będziemy: pogłębiać zasób słownictwa, doskonalić umiejętność analizy i syntezy sylabowej wyrazów, rozwijać koordynację wzrokowo – ruchową.
 16. Zwrócimy uwagę na prawidłowe posługiwanie się narzędziem pisarskim, nabędziemy umiejętności bezpiecznego posługiwania się nożyczkami.
 17. Będziemy kształtować poczucie rytmu, wrażliwość muzyczną, nazywać elementy muzyki, określać charakter utworu muzycznego. Będziemy również wzbogacać doświadczenia plastyczne, rozwijać kreatywność, pomysłowość i wyobraźnię.

 
Więcej „Założenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc marzec”