Założenia Wychowawczo – Dydaktyczne Maj

 

ZAŁOŻENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

 • będziemy kształtować logiczne myślenie podczas porządkowania zdarzeń, tworzenia historyjek, wskazywania różnic i podobieństw pomiędzy przedmiotami
 • poznamy litery ł, Ł, h, H – będziemy doskonalić umiejętność czytania
 • rozbudzimy w sobie ciekawość poznawczą poprzez tworzenie okazji do korzystania z różnych źródeł wiedzy – doświadczanie, obserwacja, książki, Internet, przeprowadzanie prostych doświadczeń, obserwowanie ich wyników i wyciąganie wniosków na tej podstawie
 • udoskonalimy umiejętność przeliczania, dodawania i odejmowania posługując się liczebnikami głównymi i porządkowymi – poznamy cyfrę 0 i liczbę 10 układając je z wykorzystaniem cyfr
 • będziemy rozwijać postawy prorodzinne, uświadamiając sobie rolę, znaczenie rodziny i budowanie właściwych relacji pomiędzy jej członkami, rozwijając zainteresowanie przeszłością swojej rodziny, uświadamiając, że każda osoba w rodzinie ma swoje prawa i obowiązki

 

PIOSENKA p.t. „MAJOWE ŻYCZENIA”

Jak Ci, mamo, powiedzieć – nie wiem, żeś najlepszą jest z mam.

Narysuję Ci serce i piosenkę tę dam.

Ref. Piosenka dla mamy, dla mamy piosenka.

Najlepsze życzenia schowamy w dźwiękach.

Piosenka dla mamy, zielona jak maj!

Tańcz z nami, śpiewaj i graj.

A ty co powiesz na to, tato,  że słów tyle już znam.

Dziś ułożę je w rymy i piosenkę Ci dam.

Ref. Piosenka dla taty, dla taty piosenka.

Jest dobra na co dzień, dobra od święta.

Piosenka dla taty pachnąca jak bzy!

Zaśpiewaj z nami i ty!

WIERSZ p.t. „NARYSUJĘ”

Narysuję dziś dla taty żółtą kredką trzy kwadraty.

Jeden duży, dwa maleńkie, wszystkie zgrabne, równiuteńkie.

Domaluję kreski trzy, i nasz domek ma już drzwi.

Narysuję pomaleńku dla bocianów, dla wróbelków.

I dla wszystkich innych ptaków, śliczny trójkąt w barwie maków.

Dodam kółek pół tuzina i już leci dym z komina.

Narysuję dziś dla mamy w oknach kwiaty i firany.

A przed domkiem psa z ogonkiem, kozę, brzozę i jabłonkę.

Jeszcze kreski, długa, krótka i jest furtka do ogródka.

A w ogródku? Cudów sto! Jutro narysuję to!!!

 

Założenia Wychowawczo-Dydaktyczne Kwiecień

 1. Wzbogacimy słownictwo o pojęcia dotyczące miejsc użyteczności publicznej: kino, teatr, muzeum, kukiełka, marionetka oraz dotyczące zawodów: scenarzysta, aktor, kostiumograf, etnograf itp. 
 2. Udoskonalimy percepcję słuchową poprzez identyfikowanie dźwięków, dokonamy analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej wyrazów czerpiąc radość z umiejętności samodzielnego odczytywania wyrazów, zdań, prostych tekstów
 3. Stworzymy możliwość do podejmowania aktywności związanej z czytaniem oraz poznamy literę F, f
 4. Będziemy doskonalić umiejętność przeliczania, dodawania i odejmowania – poznamy cyfrę 9 oraz owal jako figurę geometryczną
 5. Będziemy kształtować postawy prorodzinne i patriotyczne poprzez uświadamianie sobie znaczenia tradycji dla świadomości rodzinnej i narodowej – zwyczaje związane ze świętami, regionem: potrawy, strój ludowy, zwyczaje, muzyka, wytwory ludowe
 6. Rozbudzimy ciekawość poznawczą przeprowadzając proste doświadczenia, obserwując ich wyniki i wyciągają na tej podstawie wnioski

  Więcej „Założenia Wychowawczo-Dydaktyczne Kwiecień”

Założenia Wychowawczo-Dydaktyczne Marzec

 1. Rozwiniemy percepcję słuchową poprzez identyfikowanie dźwięków, dokonamy analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej wyrazów, będziemy czerpać radość z umiejętności samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów, zdań i prostych tekstów słowno-obrazkowych
 2. Podejmiemy aktywność związaną z czytaniem poprzez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego związanych z omawianym tematem oraz poprzez poznanie liter: p, P, w, W, c, C, j, J
 3. Dostrzeżemy korzyści i niebezpieczeństwa związane z korzystania z zasobów internetowych
 4. Udoskonalimy swoją umiejętność przeliczania, dodawania i odejmowania na konkretach, zbiorach zastępczych, posługiwać się będziemy liczebnikami głównymi i porządkowymi, poznamy cyfrę 8 oraz znak minus
 5. Będziemy mierzyć, przeliczać, kodować podczas układania i tworzenia gier
 6. Rozwiniemy sprawność grafomotoryczną podczas zabaw konstrukcyjnych, plastycznych, rysowania po śladzie, zabaw w ramach KDS

Więcej „Założenia Wychowawczo-Dydaktyczne Marzec”

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne Luty

 1. Wprowadzenie litery drukowanej i pisanej „b, B, n, N”, doskonalenie słuchu fonetycznego.
 2. Doskonalenie umiejętności rytmizowania tekstu oraz śpiewu poznanej piosenki
 3. Poznawanie właściwości śniegu.
 4. Doskonalenie umiejętności porządkowania cyfr od najmniejszej do największej i od największej do najmniejszej.
 5. Doskonalenie syntezy słuchowej wyrazów.
 6. Zachęcanie do codziennych spacerów jako sposobu na hartowanie organizmu.
 7. Rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych (wypowiedzi nt. dinozaurów).
 8. Kształtowanie prawidłowej postawy ciała – doskonalenie równowagi i koordynacji ruchowe.
 9. Doskonalenie umiejętności klasyfikowania i segregowania figur według wielkości, kształtu i koloru.

Więcej „Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne Luty”

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne Styczeń

Styczeń

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

 1. Wzbogacenie wiedzy na temat charakterystycznych cech poszczególnych pór roku – utrwalenie nazw miesięcy.
 2. Rozwijanie umiejętności wzbogacania własnych wypowiedzi.
 3. Doskonalenie nauki czytania.
 4. Poznanie drukowanej i pisanej litery „U, u”.
 5. Zapoznanie z różnymi narzędziami pomiaru długości (dłuższy, krótszy, tej samej długości).
 6. Rozwijanie szacunku do osób starszych.
 7. Kształtowanie logicznego myślenia matematycznego – poznanie liczby 8 w aspekcie kardynalnym i porządkowym.
 8. Utrwalenie charakterystycznych cech zimnych obszarów świata, wzbogacenie wiedzy na temat zwierząt polarnych.
 9. Rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi.

Więcej „Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne Styczeń”

Główne założenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc marzec

 1. Zapoznamy się z charakterystycznymi zmianami zachodzącymi wiosną w przyrodzie.
 2. Poznamy niektóre przysłowia ludowe dotyczące wiosny.
 3. Wykonamy portret Pani Wiosny z materiałów rożnego typu.
 4. Zapoznamy się z niektórymi gatunkami ptaków przylatujących na wiosnę ( bocian, jaskółka ,szpak) .
 5. Zapoznamy się z wyglądem niektórych zwierząt wiejskich.
 6. Będziemy tworzyć zbiory i podzbiory ze względu na cechy.
 7. Zapoznamy się z etapami powstawania książki, pracą drukarza oraz introligatora.
 8. Będziemy słuchać bajek czytanych w ramach akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom’’.
 9. Będziemy kształcić umiejętności rozumienia informacji przedstawionych w formie symbolu ,znaku graficznego.
 10. Będziemy kształcić wypowiedzi wielozdaniowe związane z ilustracjami.

 

Więcej „Główne założenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc marzec”

INFORMACJA!!!

Szanowni Państwo,
Na potrzeby prowadzenia zajęć w formie zdalnej został uruchomiony mail weselikolarze@gmail.com
Poprzez tego e-maila przesyłamy propozycje zabaw i zadań.
Pozdrawiamy wychowawcy 🙂

Założenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc kwiecień

 1. Będziemy dostrzegać i nazywać zmiany w przyrodzie wraz ze zmianą pory roku.
 2. Poznamy zwyczaje i tradycje związane ze Świętami Wielkanocnymi na podstawie zgromadzonych przedmiotów i własnych doświadczeń.
 3. Dowiemy się jak powstają pisanki, kraszanki, drapanki, oklejanki.
 4. Dowiemy się jakie są kolejne etapy sadzenia owsa oraz co jest potrzebne do wzrostu roślin.
 5. Poznamy zwierzęta występujące w gospodarstwie wiejskim, wzbogacimy słownictwo na temat życia na wsi.
 6. Utrwalimy wiadomości na temat naszej planety Ziemi, zapoznamy się z oznaczeniami na globusie.
 7. Dostrzeżemy piękno otaczającej nas przyrody. Nadal będziemy kształtować świadomość ekologiczną, utrwalimy zasady prawidłowej segregacji podstawowych rodzajów odpadów.
 8. Rozbudzimy zainteresowanie sportem i dyscyplinami sportowymi. Uświadomimy sobie znaczenie aktywności ruchowej dla zdrowia. Będziemy propagować zdrowy styl życia oraz zachęcać rodziców do organizowania wspólnych zabaw kształtujących ogólną sprawność fizyczną.
 9. W zakresie kształtowania pojęć matematycznych będziemy: przeliczać przedmioty, klasyfikować, tworzyć zbiory, posługiwać się pojęciami określającymi położenie przedmiotów w przestrzeni: na, pod, za, obok oraz pojęciami określającymi porównywanie ilości przedmiotów: mniej, więcej, tyle samo; rozróżniać i nazywać figury geometryczne : koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt. Utrwalimy przestrzenną figurę geometryczną – kulę.
 10. W zakresie przygotowania do nauki czytania i pisania będziemy: pogłębiać zasób słownictwa, doskonalić umiejętność analizy i syntezy sylabowej wyrazów, rozwijać koordynację wzrokowo – ruchową oraz motorykę ręki wiodącej (rysowanie po linii, dokładne zapełnianie płaszczyzny kolorem).Zwrócimy uwagę na prawidłowe posługiwanie się narzędziem pisarskim oraz nożyczkami.
 11. Będziemy kształtować poczucie rytmu, wrażliwość muzyczną, nazywać elementy muzyki, określać charakter utworu muzycznego.
 12. Będziemy również wzbogacać doświadczenia plastyczne, rozwijać kreatywność, pomysłowość i wyobraźnię.

 

Więcej „Założenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc kwiecień”