Założenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc marzec

 1. Będziemy uczyć się rozpoznawania elementów pogody za pomocą symbolów
 2. Zapoznamy się ze zjawiskami atmosferycznymi występującymi w przedwiośniu oraz na wiosnę
 3. Wyjaśnimy sobie przysłowie „W marcu jak w garncu”
 4. Będziemy kształtować umiejętność właściwego stosowania zwrotów określających czas: przedtem, teraz, potem
 5. Pobawimy się w zabawy naszych babć i dziadków
 6. Porozmawiamy o tym jak bawią się dzieci w różnych zakątkach świata i poznamy ich zabawy
 7. Zadbamy o nasze zdrowie w przedwiośniu, uświadomimy sobie jak ważne jest zdrowe odżywianie dla naszego organizmu
 8. Dowiemy się jak prawidłowo dbać o naszą higienę osobistą, estetykę spożywania posiłków oraz o schludny wygląd
 9. Ukształtujemy umiejętność właściwego doboru ubrań w zależności od warunków atmosferycznych
 10. Utrwalimy wiedzę na temat Pór Roku
 11. Poznamy nazwy i wygląd wiosennych kwiatów
 12. Zapoznamy się ze zwyczajem ludowym związanym z pożegniem Zimy i powitaniem Wiosny
 13. Zadbamy o nasze zdrowie fizyczne podczas ćwiczeń i zabaw ruchowych- ukształtujemy sprawność ogólną organizmu i koordynacje ruchową
 14. W zakresie kształtowania pojęć matematycznych będziemy: liczyć do 7( i więcej, w zależności od umiejętności dzieci), tworzyć zbiory, klasyfikować przedmioty wg. określonej cechy, posługiwać się pojęciami określającymi wielkość przedmiotów: mały, mniejszy, najmniejszy, duży, większy, największy, rozróżniać i nazywać figury geometryczne : koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt.
 15. W zakresie przygotowania do nauki czytania i pisania będziemy: pogłębiać zasób słownictwa, doskonalić umiejętność analizy i syntezy sylabowej wyrazów, rozwijać koordynację wzrokowo – ruchową.
 16. Zwrócimy uwagę na prawidłowe posługiwanie się narzędziem pisarskim, nabędziemy umiejętności bezpiecznego posługiwania się nożyczkami.
 17. Będziemy kształtować poczucie rytmu, wrażliwość muzyczną, nazywać elementy muzyki, określać charakter utworu muzycznego. Będziemy również wzbogacać doświadczenia plastyczne, rozwijać kreatywność, pomysłowość i wyobraźnię.

 
Piosenka
„Bociek”

Witaj boćku Witaj boćku,

kle-kle, witaj nam bocianie,

Wiosna ci szykuje,

Wiosna ci szykuje

Żabki na śniadanie.

Kle-kle boćku, kle-kle,

Usiądź na stodole,

Chłopcy ci szykują,

Chłopcy ci szykują

Gniazdo w starym kole.

Kle-kle boćku, kle-kle,

witamy cię radzi,

Gdy zza morza wrócisz,

Gdy zza morza wrócisz,

Wiosnę nam sprowadzisz.

 

 
Wiersz:
Suchorzewska Irena
„W marcu”

Raz śnieg pada,
a raz deszczyk.
Na jeziorze
lód już trzeszczy.

Błękit nieba
lśni w kałuży,
bałwan w słońcu
oczy mruży.

– Koniec zimy.
Przerwa.
Dzwonek.
– To nie dzwonek,
to skowronek!

Please follow and like us: