Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc luty

 

Założenia wychowawczo - dydaktyczne na miesiąc luty

 

1. Będziemy w dalszym ciągu dostrzegać i nazywać charakterystyczne cechy pogodowe związane z zimą.

2. Uświadomimy sobie obecność i rolę czystego powietrza w życiu człowieka.

3. Poszerzymy słownictwo czynne o słowa: zawierucha, wicher, wiaterek. Poznamy symbole pogodowe, nauczymy się je odczytywać.

4. Zrozumiemy znaczenie wody dla życia na Ziemi. Uświadomimy sobie potrzebę racjonalnego gospodarowania wodą w codziennych sytuacjach.

5. Odkryjemy właściwości wody podczas zabaw badawczych, wyciągniemy wnioski.

6. Wykorzystamy zmysł dotyku i węchu do zabaw sensorycznych.

7. Poznamy kolejność działań technicznych podczas sadzenia roślin do ziemi i do wody.

8. Nabędziemy umiejętności postępowania w styczności z ogniem ( nauczymy się dostrzegać niebezpieczeństwo i poznamy sposoby jego uniknięcia).

Poznamy nr alarmowy 112.

9. Poznamy i nazwiemy pojazdy powietrzne.

10. Dowiemy się co to jest karnawał, zapoznamy się z pojęciem: maska karnawałowa. Utrwalimy nazwy kolorów.

Weźmiemy udział w przedszkolnym balu karnawałowym ( 25.02.2022)

11. Będziemy słuchać utworów literackich, doskonalić kompetencje językowe, ćwiczyć umiejętność wypowiedzi z użyciem przymiotników, doskonalić umiejętność analizy i syntezy sylabowej wyrazów oraz rozwijać koordynację wzrokowo – ruchową.

Zwrócimy uwagę na prawidłowe posługiwanie się narzędziem pisarskim i

bezpieczne posługiwanie się nożyczkami.

12. W zakresie kształtowania pojęć matematycznych będziemy rozróżniać i nazywać figury geometryczne : koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt. Poznamy przestrzenną figurę geometryczną –  kulę. Będziemy przeliczać wg umiejętności dzieci, tworzyć zbiory, klasyfikować przedmioty wg określonej cechy. Nabędziemy umiejętności orientacji na płaszcyźnie, będziemy stosować określenia: na górze, na dole. Weźmiemy udział w zabawach z kodowaniem.

13. Będziemy kształtować poczucie rytmu, wrażliwość muzyczną, nazywać elementy muzyki, określać charakter utworu muzycznego. Będziemy również wzbogacać doświadczenia plastyczne, rozwijać kreatywność, pomysłowość i wyobraźnię.

 

 

 

Ilustracja ruchowa wiersza pt. ,,Pajacyk"

Fiku-miku, fiku-miku („młynek” z rąk)
poskacz z nami, pajacyku. (podskoki w miejscu, bez rozkładania rąk)
Popatrz na przedszkolaka, („daszek” z dłoni, rozglądanie się dookoła)
zaraz się nauczysz skakać. (podskoki w miejscu, bez rozkładania rąk)
Fiku-miku, fiku-miku (podskoki typu „pajacyk”: nogi w rozkroku, ręce na boki)
poskacz z nami, pajacyku, (podskoki typu „pajacyk”: nogi w rozkroku, ręce na boki)
skacze Krysia, skaczę ja! (podskoki typu „pajacyk”: nogi w rozkroku, ręce na boki)
Poskacz z nami, hopsasa! (podskoki typu „pajacyk”: nogi w rozkroku, ręce na boki

 

 

Bal baloników - piosenka

Był sobie raz balonik,
niebieski w kropki złote.
Nie umiał wcale latać,
choć wielką miał ochotę.

Aż przyszła noc gwiaździsta,
noc tańca i muzyki.
Tej nocy sam karnawał
rozdawał baloniki

Na złotych były nitkach,
na cienkich, srebrnych sznurkach.
Fruwały i tańczyły
leciutko niby piórka.

Już całe miasto tańczy
walczyka w takt muzyki.
Wirują nad głowami
wesołe baloniki.

Please follow and like us: