Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc luty

Nasze założenia na luty

 1. Dowiemy się, w jaki sposób można okazywać szacunek wobec przyrody, np. dowiemy się jak można oszczędzać energię elektryczną i wodę w domu; poznamy pozytywne i negatywne oddziaływania żywiołów;

 2. Dowiemy się dlaczego warto być otwartym na podróże i zdobywanie nowych doświadczeń; poznany różne środki lokomocji oraz wyróżnimy pojazdy ekologiczne;

 3. Poznamy właściwości soli oraz miejsce jej wydobywania w Polsce oraz sposoby jej produkcji na świecie; zgromadzimy różne skarby Ziemi (węgiel, sól, różne kamienie w tym także kamienie ozdobne); poznamy zawód jubilera;

 4. Będziemy ćwiczyć czytanie globalne; wyróżnianie głosek w wyrazie i przeliczanie ich; rozróżnianie głosek w nagłosie; spostrzegawczość wzrokową, poznamy nowe głoski „r”, „g”;

 5. W zakresie kompetencji matematycznych będziemy przygotowywać się do dodawania; przeliczać w zakresie 6 i 7; będziemy operować na zbiorach; poznamy działanie wagi szalkowej, będziemy ważyć różne przedmioty posługując się pojęciami lekki -ciężki;

 6. Będziemy kształtować umiejętności kodowania i dekodowania oraz rozwijać logiczne myślenie;

 7. Poznamy wygląd i nazwy niektórych roślin egzotycznych, mieszkańców Dalekiej Północy, zwierzęta ciepłych krajów;

 8. Przeprowadzimy wiele zabaw badawczych i eksperymentów wzbudzając tym zainteresowanie dzieci i zachęcając je do obserwacji
  i wyciągania wniosków;

 9. Będziemy czerpać radość z uczestniczenia w różnych formach muzyczno-tanecznych, poznamy podstawowy krok krakowiaka; będziemy wspólnie bawić się na balu karnawałowym;

 10. Będziemy kształtować właściwą postawę ciała, rozwijać wiele grup mięśniowych poprzez gimnastykę i zabawy ruchowe a przede wszystkim czerpać radość ze wspólnej zabawy.

 

Piosenka: „Piosenka o podróżach”

sł. i muz. Joanna Bernat

A kiedy już urosnę,

to słowo wszystkim daję,

zostanę podróżnikiem

i zwiedzę wszystkie kraje.

Ref.: Podróże, ach, podróże,

te małe i te duże.

Kochamy je, bo przecież

tak wiele uczą nas o świecie.

Polecę do Berlina,

odwiedzę tam kuzyna.

Z Warszawy do Krakowa

też będę podróżować.

Ref.: Podróże…

W Afryce lwa zobaczę,

pobiegam z żyrafami.

W Australii spotkam strusia,

poskaczę z kangurami.

Ref.: Podróże…

A kiedy już urosnę,

to słowo wszystkim daję,

zostanę podróżnikiem

i zwiedzę wszystkie kraje.

Ref.: Podróże…

Wiersz: „Pstryk”

autor: Julian Tuwim

Sterczy w ścianie taki pstryczek,

Mały pstryczek – elektryczek,

Jak tym pstryczkiem zrobić pstryk,

To się widno robi w mig.

Bardzo łatwo:

Pstryk – i światło!

Pstryknąć potem jeszcze raz –

Zaraz mrok otoczy nas,

A jak pstryknąć trzeci raz –

Znowu dawny świeci blask.

Taką siłę ma tajemną

Ten ukryty w ścianie smyk!

Ciemno – widno, widno – ciemno,

Któż to jest ten mały pstryk?

Może świetlik? Może ognik?

Jak tam dostał się i skąd?

To nie ognik. To przewodnik.

Taki drut, a w drucie PRĄD,

Robisz pstryk i włączasz PRĄD!

Elektryczny, bystry PRRRĄD!

I stąd światło?

Właśnie stąd!

Please follow and like us: