Założenia dydaktyczno-wychowawcze na luty

 

 1. Poznamy dwie nowe wartości: odpowiedzialność i oszczędność.
 2. Dowiemy się, jak przebiega obieg wody w przyrodzie oraz jakie są właściwości wody.
 3. Zdobędziemy wiadomości na temat postaci Fryderyka Chopina oraz poznamy jego twórczość.
 4. Postaramy się zainteresować muzyką klasyczną.
 5. Będziemy rozwijali pozytywne cechy naszego charakteru oraz empatię.
 6. Poszerzymy naszą wiedzę przyrodniczą o wiadomości związane z ogniem i powietrzem.
 7. Dowiemy się, jaki wpływ mają poznane żywioły na życie człowieka.
 8. Poznamy właściwości gliny, piasku i ziemi.
 9. Nauczymy się rozróżniać środki transportu lądowego, powietrznego i wodnego.
 10. Dowiemy się, jak zbudowany jest samolot.
 11. Poznamy wybrane owoce tropikalne oraz wybrane zwierzęta Afryki.
 12. Zaznajomimy się z pingwinem przedstawicielem fauny Antarktydy.
 13. Nauczymy się na pamięć wiersza „Idzie Grześ” oraz piosenki „Afryka, Kongo”.

Idzie Grześ

Idzie Grześ

Przez wieś

Worek piasku niesie,

A przez dziurkę

piasek ciurkiem

sypie się za Grzesiem

„Piasku mniej-

Nosić lżej”

Cieszy się głuptasek

Do dom wrócił

Worek zrzucił

Ale gdzie ten piasek?

Wraca Grześ

Przez wieś

Zbiera piasku ziarnka

Pomaluśku,

Powolutku,

Zebrała się miarka.

 

Afryka, Kongo

Wyruszamy do Afryki,

Tam, gdzie lasy równikowe

Tam, gdzie rosną bananowce

Oraz drzewa kauczukowe.

Ref. Kongo to piękny kraj, wielki kraj.

 

Wyruszamy do Afryki.

Tam goryle i lamparty,

Antylopy, nosorożce.

To naprawdę nie są żarty.

Ref. Kongo to piękny kraj, wielki kraj.

 

Wyruszamy do Afryki,

Wyruszamy na wakacje.

Zobaczymy wielkie drzewa,

Baobaby i akacje.

Ref. Kongo to piękny kraj, wielki kraj.

 

 

Please follow and like us: