Główne założenia wychowawczo- dydaktyczne na grudzień

1.Poznamy cechy zimowego krajobrazu.

2.Będziemy kształtować umiejętności wyciągania wniosków z obserwowanej rzeczywistości.

3.Rozwiniemy umiejętności odwzorowywania.

4.Utrwalimy nazwy figur geometrycznych.

5.Będziemy budować wiarę we własne możliwości poprzez aktywny udział w zajęciach.

6.Poznamy wybrane tradycje związane ze świętami  Bożego Narodzenia.

7.Rozwiniemy wrażliwość muzyczną oraz poczucie rytmu.

8.Będziemy rozwijać sprawność fizyczną i kształtować prawidłową postawę ciała.

,,Pada śnieg”  J. Wasilewska

Pada, pada śnieżek biały,

Już zasypał ogród cały.

Płoty ,ławki i huśtawki

Mają miękkie białe czapki.

Wielkie drzewa, krzaczki małe

Mają kołdereczki białe.

Pędzi z wiatrem pani Zima,

Nic jej w biegu nie powstrzyma.

 

,,Nasz Mikołaj Święty”

Siwa broda ,duży brzuch,

czerwone ubranie.

Kto to taki? Czy już wiesz

kto prowadzi sanie?

Ref. To Mikołaj jedzie tu,

pędzi mleczną drogą.

Wszystkie dzieci się go już

doczekać nie mogą.2x

Wielki worek dźwiga on, dzwonkiem głośno dzwoni.

Kto to taki? Czy już wiesz?

kto po niebie goni?

Ref. To Mikołaj jedzie tu…

Uśmiech szczery dla nas ma

i piękne prezenty.

Kto to taki ?Czy już wiesz?

-Nasz Mikołaj Święty!

Ref. To Mikołaj jedzie tu…

 

 

 

Please follow and like us: