Założenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc grudzień

Zaprezentujemy się podczas Pasowania na Przedszkolaka poznanymi utworami muzycznymi, układem tanecznym, wierszem z repertuaru przedszkolnego.

 • Rozwiniemy umiejętności rozpoznawania części odzieży i podawania ich nazw. Będziemy dbać o tężyznę fizyczną ,dbać o własne zdrowie poprzez pamiętanie o odpowiednim ubiorze. Doskonalić będziemy umiejętności samoobsługi podczas ubierania, rozbierania a także podczas jedzenia.

 • Poznamy cechy zimowego krajobrazu. Kształtować będziemy umiejętności wyciągania wniosków z obserwacji przyrodniczych, poznamy właściwości śniegu i lodu.

 • Rozpoznawać będziemy figury geometryczne, utrwalimy pojęcia : dużymały.

 • Doskonalić będziemy umiejętności klasyfikacji, przeliczania, rozwiniemy umiejętności odwzorowywania.

 • Dowiemy się jaką funkcję pełni zegar. Posłuchamy wybranych zwyczajów związanych z żegnaniem starego roku i witaniem nowego. Poznamy czynności wykonywane w dzień i w nocy. Zauważymy rytm w następowaniu po sobie dnia i nocy. Zapoznamy nazwy dni tygodnia.

 • Rozwiniemy sprawność fizyczną, postawę ciała poprzez zabawy i ćwiczenia ruchowe. Poznamy utwory muzyki klasycznej, rozwiniemy słuch muzyczny, uwrażliwiając na piękno muzyki klasycznej.

 • Poznamy wybrane tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia.

 • Poznamy potrawy charakterystyczne dla wieczerzy wigilijnej.

 • Dowiemy się w jak można pomóc smutnym, samotnym, pokrzywdzonym.

 • Poznamy kolędy, piosenki o tematyce świątecznej. Będziemy rozwijać mowę poprzez wypowiedzi na usłyszany temat.

 • Poznamy wygląd różnych ozdób choinkowych, rozwiniemy sprawność manualną, poszerzymy doświadczenia plastyczne.

 • Poznamy postać Świętego Mikołaja i jego pomocników – elfów, rozwiniemy umiejętność koncentracji na słowie czytanym.

 • Doskonalić będziemy słowa i zwroty w j. angielskim

WIERSZ

„​Na złotym dywanie”

D. Gellner

Choinko, choinko
świąteczną masz minkę

Łańcuszek wpleciony
w zieloną czuprynkę!
Stanęłaś w pokoju
na złotym dywanie
i cień twój iglasty
zatańczył na ścianie.
Usiądę przy tobie!
I podam ci rękę.
To nic,
że masz trochę
kłującą sukienkę!

PIOSENKA: “Taniec dla Mikołaja”

1. Mikołaju nasz kochany,
ty przynosisz nam prezenty,
a my dziś dla ciebie mamy
przepiękne występy.

Ref. Jedną nóżką ruszam zgrabnie,
drugą też zatańczę ładnie,
bioderkami kręcę w koło,
śmieję się wesoło. /2x

2. A Mikołaj wszystko widzi,
nawet kiedy dzieci śpią,
wie, jak jedzą, myją ząbki
i czy grzeczne są.

Ref. Jedną nóżką ruszam zgrabnie…

Please follow and like us: