Zebranie organizacyjne

ZAPRASZAMY  W ŚRODĘ 8.09.2021 0 GODZINIE 17.15.

Prosimy o przybycie w maseczce 1 rodzica lub opiekuna prawnego.

Nauczycielki

Please follow and like us: