ZAŁOŻENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE WRZESIEŃ

WE  WRZEŚNIU:

 1. Poznamy zasady funkcjonowania w grupie.
 2. Postaramy się przedstawić swoim imieniem oraz zapamiętać imiona innych dzieci.
 3. Poznamy rozkład pomieszczeń przedszkolnych oraz omówimy zasady poruszania się w przedszkolu.
 4. Będziemy próbować wyrażać własne potrzeby słowami.
 5. Zwrócimy uwagę na odkładanie rzeczy przy swojej półeczce.
 6. Poznamy wyposażenie łazienki, podamy nazwy przyborów toaletowych i określimy do czego służą.
 7. Będziemy wspierać samodzielność w zakresie korzystania z toalety i wykonywania codziennych czynności higienicznych.
 8. Nauczymy się  zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami, wyrabiając poczucie odpowiedzialności za porządek w sali.
 9. Będziemy posługiwać się pojęciami: duży – mały.
 10. Rozwiniemy orientację przestrzenną stosując pojęcia: na górze, na dole, obok.
 11. Będziemy posługiwać się nazwami kolorów podstawowych.

 

PIOSENKA p.t. „IDĄ  BUTY  DO  PRZEDSZKOLA”

Już od rana tupu tup po chodniku tupią buty.

Każdy but śpieszy się, do przedszkola zdążyć chce.

Ref. Do przedszkola la-la-la, biegnie Grześ i Ola-la.

Jeden but i drugi but, hop la la la tupu tup!

Tupią buty tupu tup, jak piłeczki sobie skaczą.

Każdy but dobrze wie, sznurowadła wiąże się.

Ref. Do przedszkola la-la-la ……………………………

A w przedszkolu buty śpią w kolorowych ciepłych workach.

Każdy but i we śnie do przedszkola śpieszy się.

Ref. Do przedszkola la-la-la ……………………………