Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc wrzesień

Założenia dydaktyczno-wychowawcze na wrzesień.

 

1. Poznamy imiona nowych dzieci w grupie oraz sposoby witania się z różnymi osobami;

2. Przypomnimy sobie zasady i normy społeczne obowiązujące w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, pokojowe rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się, przestrzeganie zasad zgodnej zabawy;

3. Zapoznamy się z nową salą, utrwalimy wiedzę o nazwach i wyposażeniu pomieszczeń przedszkolnych i osobach pracujących w przedszkolu, przypomnimy sobie zasady utrzymania higieny;

4. Będziemy wspominać wakacje, wspólnie podzielimy się nową wiedzą o poznanych zakątkach Polski i Europy;

5. Poznamy znaczenie słowa „przyjaciel”, określimy nasze wspólne cechy i to co nas różni od siebie, będziemy kształtować umiejętności współpracy i szacunku dla siebie;

6. Będziemy ćwiczyć umiejętności prawidłowego budowania wypowiedzi ustnych, tworzenia zdrobnień od podanych słów, czytać globalnie, wyodrębniać pierwszą sylabę w wyrazie, posługiwać się narzędziem pisarskim;

7. Nauczymy się odzwierciedlać liczbę za pomocą symboli, prawidłowo przeliczać elementy, układać rytmy, odwzorowywać poznane kształty figur geometrycznych;

8. Przypomnimy sobie zasady prawidłowego przechodzenia przez jezdnię, poznamy znaki drogowe;

9. Będziemy obserwować zmiany zachodzące w przyrodzie w związku z nadejściem jesieni;

10. Nauczymy się wiele nowych piosenek, będziemy ilustrować ruchem ich treść;

11. Będziemy ćwiczyć motorykę dużą podczas codziennej gimnastyki i zabaw w ogrodzie przedszkolnym;

12. Będziemy rozwijać sprawność manualną i kreatywność podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjnych;

13. Będziemy obchodzić takie świata jak; Dzień Przedszkolaka, Dzień Chłopca i świetnie się przy tym bawić.

Piosenka: „Kodeks naszej gromady”

sł. Marlena Szeląg

muz. Krzysztof Mroziński

Mówimy „dzień dobry” i „do widzenia”,

nie grymasimy podczas jedzenia.

W zajęciach chętnie uczestniczymy,

razem się bawimy i razem uczymy.

Ref.: To zasady ważne, to nasze zasady.

Są kodeksem naszej przedszkolnej gromady.

Dzięki nim jest zawsze bezpiecznie i miło,

dzięki nim się wiele przyjaźni zrodziło!

Pomagamy sobie i się dzielimy,

Za ręce chętnie w grupie chodzimy.

Innych słuchamy, o porządek dbamy,

w ciszy się bawimy i się nie kłócimy.

Ref.: To zasady ważne, to nasze zasady…

Jesteśmy mili i samodzielni,

Zawsze być chcemy bardzo uprzejmi.

Z szacunkiem do siebie się odnosimy,

młodszym pomagamy i prawdę mówimy.

Ref.: To zasady ważne, to nasze zasady…

Wiersz: Gdy zamierzasz przejść ulicę”

sł. Wanda Chotomska

Na chodniku przystań bokiem.

Popatrz w lewo bystrym okiem.

Skieruj w prawo wzrok sokoli.

Znów na lewo spójrz powoli.

Jezdnia wolna – więc swobodnie,

mogą przez nią przejść przechodnie.

Please follow and like us: