ZAŁOŻENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE WRZESIEŃ 2023

WE  WRZEŚNIU:

 • przypomnimy sobie i poznamy imiona dzieci w grupie, poznamy inne formy swoich imion, sposób witania się z różnymi osobami
 • będziemy uczyć się określać cechy poszczególnych osób, wypowiadać się na temat cech wspólnych, poznamy znaczenie słowa „przyjaciel”
 • przypomnimy sobie zasady i normy społeczne obowiązujące w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, pokojowe rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się, przestrzeganie zasad zgodnej zabawy
 • poszerzymy wiedzę o nazwach i wyposażeniu pomieszczeń przedszkolnych oraz osobach pracujących w przedszkolu
 • będziemy rozpoznawać i nazywać niektóre stany emocjonalne typu: gniew, radość
 • poszerzymy wiedzę o zasadach utrzymania higieny, przedmiotach używanych w łazience
 • poznamy sposoby bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, niektóre znaki ostrzegawcze, informacyjne, nakazu i zakazu, nazwiemy je
 • nauczymy się odzwierciedlać liczbę za pomocą symboli
 • utrwalimy nazwy i kształt figur geometrycznych, rozwiniemy umiejętność przeliczania
 • będziemy doskonalić umiejętność orientacji w schemacie ciała i przestrzeni
 • będziemy ćwiczyć motorykę dużą podczas codziennej gimnastyki i zabaw ruchowych
 • będziemy rozwijać słuch fonemowy oraz analizę sylabową

PIOSENKA p.t. „KODEKS  NASZEJ  GROMADY”

Mówimy „dzień dobry” i „do widzenia”, nie grymasimy podczas jedzenia.

W zajęciach chętnie uczestniczymy, razem się bawimy i razem uczymy.

Ref. To zasady ważne, to nasze zasady.

Są kodeksem naszej przedszkolnej gromady.

Dzięki nim jest zawsze bezpiecznie i miło.

Dzięki nim się wiele przyjaźni zrodziło.

Pomagamy sobie i się dzielimy, za ręce chętnie w grupie chodzimy.

Innych słuchamy, o porządek dbamy, w ciszy się bawimy i się nie kłócimy.

Ref. To zasady ważne, to …………….

Jesteśmy mili i samodzielni, zawsze być chcemy bardzo uprzejmi.

Z szacunkiem do siebie się odnosimy, młodszym pomagamy i prawdę mówimy.

Ref. To zasady ważne, to …………..

WIERSZ p.t. „RUCH  DROGOWY”

Sygnalizator, kto jego świateł zna tajemnice.

Może bezpiecznie przejść przez ulicę.

Światło czerwone – stój! Żółte – czekaj!

Zielone – przechodź śmiało, nie zwlekaj!

 

Please follow and like us: