ZAŁOŻENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

 • będziemy doskonalić umiejętność przeliczania, dodawania i odejmowania na konkretach, zbiorach zastępczych, posługując się liczebnikami głównymi i porządkowymi, poznamy cyfrę 0 i liczbę 10, ułożymy ją z cyfr, wykorzystamy umiejętność mierzenia do tworzenia gier, posłużymy się monetami w sytuacji zabawy
 • rozwiniemy zainteresowania środowiskiem przyrodniczym poprzez obserwacje fauny i flory w różnorodnych ekosystemach – łąka, staw, jezioro – pamiętając o trosce o najbliższe środowisko oraz organizując opiekę nad zwierzętami  w ogrodzie przedszkolnym – poidełko dla owadów oraz jeża
 • będziemy korzystać ze stworzonych możliwości do podejmowania działań związanych z czytaniem poprzez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego związanych z omawianym tematem, posługując się alfabetem, układając wyrazy, zdania z rozsypanek
 • będziemy kształtować postawę otwartości, zadowolenia w relacjach z ludźmi, budząc zaciekawienie tematem zakończenia pobytu w przedszkolu i rozpoczęcia nowego etapu – szkoły
PIOSENKA p.t. „ZAWOŁAŁO LATO”

Zawołało lato, że przyszły wakacje, a ja z echem odpowiadam: Masz rację, masz rację!

Spakowany plecak, a w nim kompas, mapy i notesik z poradami od mamy i taty.

Poszukam przygody w niedostępnym lesie, tropy jej odnajdę wszędzie, nim nadejdzie wrzesień.

Nad morze pojadę i dam nura w fale, bo jak wszystkie grzeczne dzieci lubię w morzu szaleć.

Na żaglowej łodzi odwiedzę jeziora, będę z wiatrem śpiewać szanty i pokład szorować.

Potem ruszę w góry, na szlaki nieznane, by wypasać z juhasami na hali barany.

Pod niebem gwiaździstym na mchu wśród paproci leśny szałas wybuduję, słońce go wyzłoci.

I jeszcze w marzeniach pójdę hen daleko, tam gdzie zawsze są wakacje nad różową rzeką.

WIERSZ p.t. „WAKACYJNE RADY”

Głowa nie jest od parady, służyć Ci musi dalej, dbaj więc o nią i osłaniaj, kiedy słońce pali.

Płynie w rzece woda chłodna, bystra, czysta, tylko przy dorosłych z kąpieli korzystaj.

Jagody nieznane, gdy zobaczysz w borze, nie zrywaj, nie zjadaj, bo zatruć się możesz.

Urządzamy grzybobranie, jaka rada stąd wynika: gdy jakiegoś grzyba nie znasz, nie wkładaj go do koszyka.

Biegać boso jest przyjemnie, ale ważna rada: idąc na wycieczkę pieszą, dobre buty wkładaj!

Założenia Wychowawczo – Dydaktyczne Maj

 

ZAŁOŻENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

 • będziemy kształtować logiczne myślenie podczas porządkowania zdarzeń, tworzenia historyjek, wskazywania różnic i podobieństw pomiędzy przedmiotami
 • poznamy litery ł, Ł, h, H – będziemy doskonalić umiejętność czytania
 • rozbudzimy w sobie ciekawość poznawczą poprzez tworzenie okazji do korzystania z różnych źródeł wiedzy – doświadczanie, obserwacja, książki, Internet, przeprowadzanie prostych doświadczeń, obserwowanie ich wyników i wyciąganie wniosków na tej podstawie
 • udoskonalimy umiejętność przeliczania, dodawania i odejmowania posługując się liczebnikami głównymi i porządkowymi – poznamy cyfrę 0 i liczbę 10 układając je z wykorzystaniem cyfr
 • będziemy rozwijać postawy prorodzinne, uświadamiając sobie rolę, znaczenie rodziny i budowanie właściwych relacji pomiędzy jej członkami, rozwijając zainteresowanie przeszłością swojej rodziny, uświadamiając, że każda osoba w rodzinie ma swoje prawa i obowiązki

 

PIOSENKA p.t. „MAJOWE ŻYCZENIA”

Jak Ci, mamo, powiedzieć – nie wiem, żeś najlepszą jest z mam.

Narysuję Ci serce i piosenkę tę dam.

Ref. Piosenka dla mamy, dla mamy piosenka.

Najlepsze życzenia schowamy w dźwiękach.

Piosenka dla mamy, zielona jak maj!

Tańcz z nami, śpiewaj i graj.

A ty co powiesz na to, tato,  że słów tyle już znam.

Dziś ułożę je w rymy i piosenkę Ci dam.

Ref. Piosenka dla taty, dla taty piosenka.

Jest dobra na co dzień, dobra od święta.

Piosenka dla taty pachnąca jak bzy!

Zaśpiewaj z nami i ty!

WIERSZ p.t. „NARYSUJĘ”

Narysuję dziś dla taty żółtą kredką trzy kwadraty.

Jeden duży, dwa maleńkie, wszystkie zgrabne, równiuteńkie.

Domaluję kreski trzy, i nasz domek ma już drzwi.

Narysuję pomaleńku dla bocianów, dla wróbelków.

I dla wszystkich innych ptaków, śliczny trójkąt w barwie maków.

Dodam kółek pół tuzina i już leci dym z komina.

Narysuję dziś dla mamy w oknach kwiaty i firany.

A przed domkiem psa z ogonkiem, kozę, brzozę i jabłonkę.

Jeszcze kreski, długa, krótka i jest furtka do ogródka.

A w ogródku? Cudów sto! Jutro narysuję to!!!

 

Założenia Wychowawczo-Dydaktyczne Kwiecień

 1. Wzbogacimy słownictwo o pojęcia dotyczące miejsc użyteczności publicznej: kino, teatr, muzeum, kukiełka, marionetka oraz dotyczące zawodów: scenarzysta, aktor, kostiumograf, etnograf itp. 
 2. Udoskonalimy percepcję słuchową poprzez identyfikowanie dźwięków, dokonamy analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej wyrazów czerpiąc radość z umiejętności samodzielnego odczytywania wyrazów, zdań, prostych tekstów
 3. Stworzymy możliwość do podejmowania aktywności związanej z czytaniem oraz poznamy literę F, f
 4. Będziemy doskonalić umiejętność przeliczania, dodawania i odejmowania – poznamy cyfrę 9 oraz owal jako figurę geometryczną
 5. Będziemy kształtować postawy prorodzinne i patriotyczne poprzez uświadamianie sobie znaczenia tradycji dla świadomości rodzinnej i narodowej – zwyczaje związane ze świętami, regionem: potrawy, strój ludowy, zwyczaje, muzyka, wytwory ludowe
 6. Rozbudzimy ciekawość poznawczą przeprowadzając proste doświadczenia, obserwując ich wyniki i wyciągają na tej podstawie wnioski

  Więcej „Założenia Wychowawczo-Dydaktyczne Kwiecień”

Założenia Wychowawczo-Dydaktyczne Marzec

 1. Rozwiniemy percepcję słuchową poprzez identyfikowanie dźwięków, dokonamy analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej wyrazów, będziemy czerpać radość z umiejętności samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów, zdań i prostych tekstów słowno-obrazkowych
 2. Podejmiemy aktywność związaną z czytaniem poprzez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego związanych z omawianym tematem oraz poprzez poznanie liter: p, P, w, W, c, C, j, J
 3. Dostrzeżemy korzyści i niebezpieczeństwa związane z korzystania z zasobów internetowych
 4. Udoskonalimy swoją umiejętność przeliczania, dodawania i odejmowania na konkretach, zbiorach zastępczych, posługiwać się będziemy liczebnikami głównymi i porządkowymi, poznamy cyfrę 8 oraz znak minus
 5. Będziemy mierzyć, przeliczać, kodować podczas układania i tworzenia gier
 6. Rozwiniemy sprawność grafomotoryczną podczas zabaw konstrukcyjnych, plastycznych, rysowania po śladzie, zabaw w ramach KDS

Więcej „Założenia Wychowawczo-Dydaktyczne Marzec”