ZAŁOŻENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE KWIECIEŃ 2024

W  KWIETNIU:

  • poznamy kształt litery f, F, ł, Ł drukowanej i pisanej, będziemy przeprowadzać ćwiczenia analizy słuchowej, ćwiczenia grafomotoryczne, wypowiadanie się pełnym zdaniem
  • będziemy doskonalić umiejętności matematyczne w aspekcie miarowym umiejętności przeliczania, porównywania, określania położenia w odniesieniu do innych przedmiotów, klasyfikowania figur geometrycznych, kodowania
  • poszerzymy wiadomości na temat życia i pracy na wsi, odpowiednich zachowań i postaw w stosunku do zwierząt i przyrody
  • zapoznamy się z domami zwierząt w gospodarstwie oraz nazwiemy poszczególnych członków rodzin zwierzęcych i ptasich
  • utrwalimy pojęcia „globus”, „ekolog”, „planeta Ziemia”, „deszczówka” oraz kształtować będziemy zachowania proekologiczne, nawyk oszczędzania wody i budować poczucie odpowiedzialności za naszą planetą, będziemy obchodzić Dzień Ziemi
  • poznamy sposoby pomagania owadom, poznamy nazwy kwiatów wiosennych i mieszkańców łąki
  • przypomnimy sobie adres zamieszkania oraz komu możemy go podać, nazwy zawodów służb ratunkowych i numerów alarmowych, utrwalimy umiejętności wzywania pomocy;
  • przeprowadzimy zabawy badawcze m. in. odciskając palce i porównując układ swoich linii papilarnych, stworzymy własną pianę oraz wyciągniemy wnioski z przeprowadzonych zabaw
  • w dalszym ciągu będziemy rozwijać sprawność manualną, motorykę małą, dużą, wrażliwość muzyczną

WIERSZ p.t. „ZIEMIA”

 

Kiedy Ziemia jest szczęśliwa? Kiedy z ludzi dumna bywa.

Kiedy wodę oszczędzamy, makulaturę zbieramy.

Folii nie nadużywamy, dbać o drzewa się staramy.

Gdy śmieci segregujemy, gdy prądu nie marnujemy.

Troska o Nią wspólną sprawą, a więc bierz się do roboty!

Smutna Ziemia to nieszczęście! Smutna Ziemia to kłopoty!

 

 

PIOSENKA p.t.  „NASZA  PLANETA’

Nasza planeta Ziemia w śmietnik niech się nie zmienia.

Segreguj co dzień odpady, na to są sprawdzone rady.

Ref. Posadzimy drzewa, śmieci pozbieramy.

O naszą planetę tak wspólnie zadbamy.

Ziemia wszystkim tak miła trochę się zasmuciła.

Że wyschną rzeki, jeziora, wodę oszczędzać już pora.

Ref. Posadzimy drzewa ……………………

Ziemia pełna wdzięczności promienieje z radości.

Wszyscy naturę szanują, ekokulturę promują.

Ref. Posadzimy drzewa ……………………

Ziemia nasza kochana w barwne kwiaty ubrana.

W trawy soczyste, zielone pod moim i twoim domem.

 

 

Please follow and like us: