Założenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc wrzesień

Założenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc wrzesień

  1. Będziemy zwracać się do koleżanek i kolegów w grupie po imieniu, stosować zwroty grzecznościowe.
  2. Omówimy zasady bezpiecznej zabawy w grupie w sali przedszkolnej i na placu zabaw. Wspólnie stworzymy kodeks grupowy.
  3. Będziemy rozpoznawać i nazywać kolory, aktywnie uczestniczyć w zabawach badawczych, obserwować, porównywać i formułować wnioski.
  4. Nauczymy się rozpoznawać i nazywać emocje, wskażemy ich symbole graficzne. Będziemy kształtować umiejętność radzenia sobie z emocjami, informowania personel przedszkola o własnych potrzebach i problemach.
  5. Poszerzymy wiedzę na temat bezpieczeństwa na drodze, poznamy wybrane znaki drogowe, dokonamy ich klasyfikacji.
  6. W zakresie przygotowania do nauki czytania i pisania będziemy: uważnie słuchać tekstów literackich, pogłębiać zasób słownictwa, doskonalić umiejętność analizy sylabowej wyrazów, rozwijać koordynację wzrokowo – ruchową oraz motorykę ręki, zwrócimy uwagę na prawidłowe posługiwanie się narzędziem pisarskim.
  7. W zakresie kształtowania pojęć matematycznych będziemy: liczyć w zależności od umiejętności dzieci, tworzyć zbiory, klasyfikować przedmioty wg. określonej cechy, posługiwać się pojęciami dotyczącymi wielkości (mały, mniejszy, najmniejszy, duży, większy, największy), nazywać figury geometryczne, odtwarzać wskazane sekwencje.
  8. Będziemy kształtować poczucie rytmu, wrażliwość, słuch oraz pamięć muzyczną, nazywać elementy muzyki: dźwięki ciche, głośne, wysokie, niskie, szybkie, wolne. Będziemy również wzbogacać doświadczenia plastyczne, rozwijać kreatywność, pomysłowość i wyobraźnię.

 

Bo w przedszkolu – piosenka

1. Budzik rano woła mnie:
– Dzyń, dzyń, dzyń nowy dzień!
Niecierpliwie tupie but:
– Ruszać czas tup, tup.

Ref.: Bo w przedszkolu czeka nasza pani,
już od progu z uśmiechem nas wita.
Z nami śpiewa i z nami się bawi,
i o wszystko ją można zapytać.

2. – Do przedszkola spiesz się, spiesz,
hau, hau, hau! – prosi pies.
Kotek mruczy: – Ja bym chciał
z tobą iść, miau, miau.

Ref.: Bo w przedszkolu czeka nasza pani…

 

Dziwny pies – wiersz wyliczanka

 Jeden, dwa,
jeden, dwa,
pewna pani
miała psa.
Trzy i cztery,
trzy i cztery,
pies ten dziwne
miał maniery.
Pięć i sześć,
pięć i sześć,
wcale lodów
nie chciał jeść.
Siedem, osiem,
siedem, osiem,
wciąż o kości
tylko prosił.
Dziewięć, dziesięć,
dziewięć, dziesięć,
kto z nas kości
mu przyniesie?
Może ja?
Może ty?
Licz od nowa –
Raz, dwa, trzy..

Please follow and like us: