Założenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc styczeń

  1. Witamy Nowy Rok! Poznamy wybrane tradycje związane z nastaniem Nowego Roku.

  2. Zapoznamy się z nazwami dni tygodnia, poznamy zjawisko cyklicznego występowania miesięcy oraz cech charakterystycznych miesiąca stycznia, poznamy cechy pór roku.

  3. Będziemy doskonalić umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby, słuchania ze zrozumieniem, rozwijać umiejętności dokonywania analizy słuchowej, doskonalić aparat mowy, ćwiczyć pamięć, koncentrację na słowie czytanym.

  4. Poznamy znaczenie słowa „kulig”, „karnawał”, wzbogacimy nasze słownictwo (konfetti, serpentyna), rozwiniemy umiejętności wypowiadania się na określony temat.

  5. Będziemy doskonalić umiejętności liczenia i klasyfikowania, odwzorowywania, nazywania i rozpoznawania figur geometrycznych, utrwalimy nazwy kolorów. Zapoznamy się z robotem INDI i wdrażać będziemy do programowania.

  6. Będziemy kształtować uczucia przywiązania i szacunku do osób starszych. Dowiemy się co to jest opiekuńczość wobec bliskich. Utrwalimy nazwy członków najbliższej rodziny, będziemy wzmacniać więzi rodzinne. Przygotujemy niespodzianką dla dziadków.

  7. Omówimy wybrane zimowe dyscypliny sportowe, zapoznamy się z wyglądem i kolorami flagi olimpijskiej. Utrwalimy wiedzę dotyczącą zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas zabaw zimowych;

  8. Poznamy zasady sportowego zachowania oraz dowiemy się co znaczy zachować postawę fair play podczas zabaw, rozwijać będziemy tężyznę fizyczną, poznamy nowe zabawy.

  9. Doskonalić będziemy umiejętności taneczne, wokalne i poczucia rytmu, a także ilustrowanie ruchem treści piosenek.

  10. Uczestniczyć będziemy w zabawach badawczych, zdobędziemy nowe doświadczenia plastyczne, będziemy rozwijać sprawność manualną.

Wiersz: „Jedzie Zima

Jedzie Zima

na koniku białym,

spotkały ją dzieci,

pięknie powitały:

– Droga pani Zimo,

sypnij dużo śniegu,

żeby nam saneczki

nie ustały w biegu.

Piosenka: „Babciu, droga babciu”

sł. i muz. Danuta i Karol Jagiełłowie

Babciu, droga babciu,

Powiedz mi,

Czy potrafisz zrobić

To co my?

Ref.: My tupiemy: raz, dwa, trzy,

Teraz, babciu, zrób to ty!

My tupiemy: raz, dwa, trzy,

Teraz, babciu, zrób to ty!

Dziadku, drogi dziadku,

Powiedz mi,

Czy potrafisz zrobić

To co my?

Ref.: My klaszczemy: raz, dwa, trzy,

Teraz, dziadku, zrób to ty!

My klaszczemy: raz, dwa, trzy,

Teraz, dziadku, zrób to ty!

Babciu, droga babciu,

Powiedz mi,

Czy potrafisz zrobić To co my?

Ref.: My skaczemy: raz, dwa, trzy,

Teraz, babciu, zrób to ty!

My skaczemy: raz, dwa, trzy,

Teraz, babciu, zrób to ty!

Dziadku, drogi dziadku,

Powiedz mi,

Czy potrafisz zrobić

To co my?

Ref.: My całuski damy ci,

Teraz, dziadku, daj nam ty!

My całuski damy ci,

Teraz, dziadku, daj nam ty!

Please follow and like us: