Założenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc październik

Założenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc październik
  1. Poznamy i nazwiemy drzewa owocowe rosnące w sadzie i ogrodzie.
  2. Poszerzymy wiedzę na temat dojrzewających na nich jesienią owoców.
  3. Nazwiemy niektóre warzywa, poznamy ich walory smakowe i zdrowotne. Dowiemy się, które z nich rosną pod a które nad ziemią.
  4. Utrwalimy wiedzę o jesiennych zmianach w przyrodzie, zapoznamy się ze słowem: szaruga
  5. Odróżnimy środowisko parku i lasu, nazwiemy rosnące tam drzewa oraz ich owoce: kasztany, żołędzie, skrzydlaki, szyszki, owoce jarzębiny.
  6. Poznamy wygląd oraz zwyczaje życia jeży.
  7. Poznamy właściwości wody, wyciągniemy wnioski.
  8. W zakresie przygotowania do nauki czytania i pisania będziemy: rozwijać słuch fonematyczny, uważnie słuchać tekstów literackich, pogłębiać zasób słownictwa, doskonalić umiejętność analizy sylabowej wyrazów, rozwijać koordynację wzrokowo – ruchową oraz motorykę ręki, zwrócimy uwagę na prawidłowe posługiwanie się narzędziem pisarskim.
  9. W zakresie kształtowania pojęć matematycznych będziemy: liczyć w zależności od umiejętności dzieci, tworzyć zbiory, określać ich liczebność, stosować określenia: mniej, więcej, tyle samo; doliczać i odliczać elementy w zbiorach, klasyfikować wg. określonej cechy, odtwarzać wskazane sekwencje, nazywać kierunki w przestrzeni i poruszać się wg instrukcji.
  10. Będziemy kształtować poczucie rytmu, wrażliwość, słuch oraz pamięć muzyczną, nazywać elementy muzyki. Będziemy również wzbogacać doświadczenia plastyczne, rozwijać kreatywność, pomysłowość i wyobraźnię.

 

Korale jarzębiny – piosenka

Na polanie w lesie
chodzi sobie jesień,
różne dary niesie.
Na polanie w lesie
chodzi sobie jesień,
różne dary niesie.

Koral, koral sznur korali,
koral jarzębina da.
Koral, koral sznur korali,
Koral jarzębina da.

Las się cały mieni,
złoci i czerwieni,
dary to jesieni.
Las się cały mieni,
złoci i czerwieni,
dary to jesieni.

Koral, koral sznur korali,
koral jarzębina da.
Koral, koral, sznur korali,
koral jarzębina da.

 

 

Zbieramy kasztany – wiersz

Zbieramy kasztany,
robimy w nich dziurki,
a wtedy je można
nawlekać na sznurki.
Tak robi się lejce,
naszyjnik z korali.
Kasztany, kasztany
będziemy zbierali.

Please follow and like us: