Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc październik

Założenia dydaktyczno-wychowawcze na październik.

 1. Poznamy owoce, które dojrzewają jesienią, ich cechy, nazwy niektórych drzew owocowych;

 2. Będziemy rozpoznawać jadalne części warzyw oraz odróżniać, które rosną pod ziemią,
  a które nad ziemią, poznamy właściwości warzyw;

 3. Poznamy wygląd liter: o, O; a, A; i, I; e,E oraz będziemy próbować kreślić ich kształt
  w liniaturze;

 4. Będziemy określać głoski w nagłosie i wygłosie, przeprowadzać analizę sylabową wyrazów;

 5. Będziemy doskonalić umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijać słuch fonematyczny, kształtować koordynację wzrokowo-ruchowo-słuchową;

 6. Poznamy zapis graficzny cyfry 1, 2, 3, będziemy doskonalić umiejętności przeliczania, klasyfikowania, odwzorowywania, tworzenia zbiorów;

 7. Poznamy zwyczaje życia jeży, będziemy doskonalić umiejętności wyrażania troski o ludzi
  i rośliny;

 8. Nauczymy się odróżniać środowisko parku i lasu, zaobserwujemy jak zmienia się przyroda jesienią, utrwalimy informacje o skarbach jesieni;

 9. Będziemy rozwijać umiejętności zgodnej współpracy w grupie, odpowiedzialności za siebie i innych oraz wyrabiać postawy szacunku wobec osób pracujących w sadownictwie
  i ogrodnictwie;

 10. Będziemy rozwijać umiejętności muzyczne, poznamy piosenki o poznanych literach
  i cyfrach, będziemy doskonalić umiejętności nazywania emocji, opisywania emocji
  i radzenia sobie z nimi podczas wygranej i przegranej;

 11. Rozwiniemy ciekawość badawczą podczas zabaw badawczych oraz eksperymentów.

Piosenka: „Jesień w słoiku”

sł. Marcin Przewoźniak

muz. Jędrzej Rochecki

Dojrzewały w sadzie gruszki,

śliwki, jabłka i porzeczki.

Słońce im barwiło brzuszki.

Teraz proszę do siateczki!

Ref.: W kuchni z mamą – fiku miku!

Jesień zamknę dziś w słoiku.

W kompociku i dżemiku,

w słodziutkim słoiku.

Czeka dynia i kabaczek,

pomidorek i papryka.

Zaraz wszystkie was wypatrzę.

Zapraszamy do słoika!

Tyle słojów, nie do wiary!

Pod ciężarem połka gnie się.

To nie bajka, to nie czary!

Do spiżarni przyszła jesień!

Ref.: W kuchni z mamą – fiku miku… (x2)

Wiersz: Deszczowe zwierzaki

sł. Dororta Gellner

Gdy pada na nosy,

gdy pada na krzaki,

to budzą się zaraz

DESZCZOWE ZWIERZAKI.

Deszczowy baranek,

deszczowy pudelek,

deszczowe zwierzaki

z deszczowych kropelek.

Mają worki z kałużami,

parasole za uszami.

Ciągną wielkie,

srebrne kosze,

w koszach rynny

i kalosze.

Skaczą sobie raz i dwa!

Na ogonach deszcz im gra!

Please follow and like us: